Skip to main content

Full text of "Guaire"

See other formats
^MAtR^ ATI U-AÚAin p6AT)Atl UA ÍAOgAltie 
CAnÓtlAC, s.p. 

«■ IMTHEACHT NA TROMDHÁIMHE." CUVO A 

II (COTlAtt CeAíltlAC -oo ctMp 1 n-ea^A^.) UW IIY Agus nótAin, ueon. 

-aile -á.tA ctiAt :: i mt)éAt pemsce 
t 5CORCA1S :: 1 bpoftcULmse 


Works of CANON O'LEARY, Published by 
BROWNE & NOLAN, LIMITED 

Irish Primers, Phrase Books, Irish Composition, ci 

Canon O'Leary. An easy Irish phrase book 
(with J> ^ rt I. 4<*. 

,t 11. On the use of Verbs, ^á. 

i III. On the u^e of Prepositions, 6d. net ; by post, ;d. 
Vu\ii ntlA All ÁHieArh. Cun> I. & II., 6d. net ; euro III., ?d. 
E RS ON IRISH IDIOMS. By Canon Peter O'Leary. Edited 
T. F. O'Rahilly, M.A. Cloth, is. 6d. 
cutnntieAS CAinnce. Chúig Céad Abairt 6'n Athair Pe 
féin agus a míniú sa Bhéarla. D6nal O Mahuna, Is. 

Irish Texts for National and Intermediate Schools, 

•DOti cloóóce. Part I; of Canon O'Leary's translation of Don 
Quixote. An admirable book for Junior or Middle Grade I 
mediate Classes or Sixth Standard National School Cla 
Edited by Rev. F. W. O'Connell, D.Litt., with notes and vocabu- 
lary, is. Text only in Simplified Spelling, giving key to the 
pronunciation, is. 
Complete Work, Cloth Boards. 5s. 
Ail nuóicin AUAOtl A Book of Short Stories By Canon OT< 
Edited by Rev. Richard Fleming, C.C., Ph.D. With exh; 
questions on the text and grammar questions, all in Ir 
notes and vocabulary. An invaluable book for teachers, is. 
AR NOHIN ARAN. In Simplified Spelling, indicating the pn 

ciation, with English translation, is. 
at: seuOAD A-5HS A5 1ÚC A book of short stories. By Can c 
O'Leary. With 100 pages of questions on the text, notes, 
vocab. An invaluable book for teachers, is. net. 
s\i:X) iu rnban bponn. A reading book of stories told 
Canon O'Leary. The stories are divided into short le 
each headed by a vocabulary. The book also contains I 
j, each poem being headed by a vocabulary 
lined Spelling. 3d. 
a.684 mi5 50 Vi-eiUinn. First Series of iEsop 

on O'Leary. With a vocabulary. Sd. net ; 
translation, 4 d. net ; by post, 5 £d. Also in Simp 
apsou a ÉÁ11115 50 b-éimnn. ctuiasaó a xjo. s ries of 

* e ish. By Canon O'Leary. Sp< 

Is, with 50 pages of notes and v« 
1/- net ; IJ2- ^UAme AH C-AÚA11I peA'OAtt «A ÍAOJAltlO 
CAttÓtlAC S p. 

•oo -p5|\íob ó'tt feAtiA-f^éAL 
"IMTHEACHT NA TROMDHÁIMHE." euro a 
II 

(COtlAtt CeAtltlAC t>0 6tH|\ 1 n-eas&p.) t)Rt3n 4511s o tióLdin, ceon,, 

1 mt>Aite Át^ ctiAt :: i m béAt tremste 
1 5 CORCxMg :: i bpOíiCUSmse. GtS5 
IV. 

ci 2 ^ÓgApé&p JA* Ce&^C Ap COftlAib. INTRODUCTION 

Guaire is a modernization of the old tale, Imtheacht 
na Trontrdhdimhe, which was edited with a translation 
by Professor Owen Connellan in i860 for the Ossianic 
Society, and was published in volume V of the Society's 
Transactions. The story has also been designated as 
u The Introduction to Táin Bo Cuailgne " because it 
purports to account for the origin of that composition. 
It is a satire upon the satirists, and is severe enough 
to have produced the traditional " three blisters of re- 
proach " on the faces of the entire Bardic Assembly. 
The present modernized version, owing to its judicious 
amplifications and its omission of scarcely intelligible 
poems, is a decided improvement on the old version 
which sorely needs revision. The notes are mainly aids 
to translation, but incidentally they touch upon 
etymology and historical grammar. The vocabulary 
has been made as comprehensive as was considered 
feasible. CONTENTS PAG* 

Introduction . . . • • • iii xvil miAtt seAnAÓÁm 
xviil. An pleATO, asus conrriAS seAnAÓÁm 
XIX AomATJ riA luc A5US tia scau . 
XX. seAtiAcAn A^tjs louusAn 
XXI cuAint) rriAnbÁin 
XXII. "oio^AtCAS triAíibÁin 

XXIII. "OAOt ■otnteA'ó A£tis CAsrriAot 

cntnane 

XXIV. An aompÁntHTJe, An pie a^us 

seAnAÓÁn cnónÁntii'úe 

XXV. •• uÁm-bó-ctiAit^nel " . 

XXVI. imceAcu nA unowmAirrie 

XXVII. "pós -oo tjéAt totiAm" 
XXViii. CAitlm nAorhcA # 

XXIX An tobAti btiéi^e 
XXX. "A5 niASAti púmn acaoi ! 
XXXI. cuossatí nA cnomtiÁirrie 

r ^ l roil of Chapters 

Notes . . g 

Vocabulary 

Index of Personal Names 

Index of Place Names 125 
130 
136 
141 

145 
154 

161 

169 
172 
178 
186 
193 
199 
204 
209 

215 
223 

239 
255 
256 CAlt)1T)10t A SeAÓU-T)éA5. 

tniAti SeAiiAC^in. 

S-a t>tiite A^tif fA t>peif5 •oó, T)o óe-Ap Se^ii^ó^n 50 
•ociocpA'ó t)ó pém rni-An nÁ péA'opA'ó 1TI-Ant>Án a f ot-át-An 
A^tif *oo "oe-Aiip-At) j\An -dm óéAvnA ctú tia UnorrróAiríie 
x>o óun fti^f -Attíf 1 me-Af ^Stíf 1 mbneite-Arh-AncAf 
n-A poit)iti*óe<Aóc-A. t-ámij; -An c-Am, "d-aa teif, óui^e 3 
fin. 1 tán n-A ti-oit>óe "oo own fé oto^óti -Af. Siút) 
Cuige -An Unom*ó.áirh 50 teif-A^uf rs-Annn-At) ont-A, -A^tjf 
i-AT) -as b^mc uofAó n.A t>poc-At t>'á óéite 'gá fi-AptvAige 
"óe CAXf a t>í -Ai|\, nó c-AX) pé n*oe-án *óó -a teitém 
t/otoson t)o óun Af. 10 

" tTh-An -a támi5 *oom, -a étAnn ó, M -aa feife-An, "-A^tif 
mun-A t>p,A$-AT) mo tíii-An zá "Deine-At) tiom 5-An a twite-At* 
ftiSnif." 

" C-AT) é -An rm-An é, -a níg-ott-Atíi ? " aa fi-AT> 50 téin 
1 n--Aonfe-Aóc. 15 

" Zá," -An feife-An, "mo fMt a «o'^gAit •ootn péin 
-Aguf ■oom' ótéin, -Aguf *oo rii-Aiti£> Conn-Aóc taite, *oe 
f-Aitt muice n-án ^«5^*6 póf, Agtif «oe óuintn Aon 
gn-Ámne cntntne-AóCAn ; -A^uf uiuflA Bp-AgAt) -An mi-An 
p-An f-An a mbei^it) -An cn-át fo if'ooi'óóe -AtnAifeAó 20 
onm, ní De-At* beó ! " 

t)í gu-Aine -aa a te-AtMitf, 'n-A nígte-Agl-Aó. tAiing 
óuige, -A^uf é An -A te^bAit), tne-Anm-A n^ bu-A^-Ant-A a 
t>í 1 t)ce,A$LAó n-A Unomt)Áirhe. pne-Ab fé 'n-a fuit>e 

125 i26 Supine 

•J ^K li r CAmiS fé 5 At1 r l íS TieA r 5° ceAglAó r\A Cjiom- 
-oÁiriio. ftlAlf fé -An cUéin cntunmgte fAn Aic 'n-A nAitt 
SeAflAÓAtl, Agtlf ia*o at; tneAfSAt) An a Céite, A^uf at; 
t>núú An a óéile, AgUf nA pemin Aomne acu cat) t)A 
OeA|\c *oó féin nA •o^omne eite a "óéAiiAiii. 
30 " Contif AcÁtAn A5 An mumcin tfióin riiAit feo 
Aíioóc ? " An feifeAn. 

14 O, a ni," An fiAt), A^tif ia*o 50 téin at; CAinc 1 
n-AonfreAóc, " cAimiT) néi*ó An fA*o Atioif." 
44 Conuf fAn, a ólAnn ó ? " AffA gtiAine. 
35 T) , mnfeA , oAn t)ó. T)o ttnu a tug An a Iat; at; JuAine 
nuAin Ainig fé An miAn a t>í UA^Aite *oo ífeAnAóán 
SeAnpile. T)An teif ní nAi£> Aon t>neit An An T)Á ní"ó 
pn *o'fA£Ait, .1. mAite AT;uf rnón-uAifle ConnAóc *oo 
fárArh te ctnnrn Aon gnÁmne cnintneAócAn, Ajjuf te 
40 f Aitt mcice nán nugAt) pop; Agtif ^An t/Aiirifin óun 
An *oá ni*o rm *oo fotÁtAf aó 50 *ocí An caca fAn 
ir*ooiT>óe AmÁineAó a £>í óúgAmn ! Siút) pé •óém 
itlAntiÁm é. Hí pa*oa ótiAi-ó fé nuAin a £>uaií 1TlAn£>Án 
wme. 
45 " Orni néi*ó pé "óeineA^, a tinÁtAin ! " AnfA SuAine. 
44 Cat> 'cá* onAit) Anoif, a ní ? " AnfA ÍTlAnti-án. 
T)'innif fé *óó. 

44 Y\Á bíot) ceifc one, a ní," AnfA ttlAntian, " ca* An 
•oá ní*ó fin te fÁgAil ^An nígneAf AgAm-fA 1 nJteAnn 
50 An S5Á1I." 

11 Ainiú, a tinÁtAin a' ót\oi*óe 'fag, contif f An ! " 
AnfA ^uAine. 

44 ' JuAine rnón-oinig' a cti^cAn onc-fA, a ní/ AnfA 
TTlAfb^n, " A^uf zá neAóCAine at;ac Aguf 4 5 UAine 
55 beAS-oinig' a cu^ca^ Ain." 

44 Uá fAn mAn fm, a tinAXAin," AnfA JuAtne. 

44 Uá, a ní," AnfA lTlAft)Án, íf Agtif zá fo mAj\ feo/ 1 a$ feifeAn. " Lá x>'á nAib &t\ ' ^nAine beA^-omi^' fin 
a^ ceAóc ó beit a§ cun fit *oo rhotuig fé Átvo eigin 
ifcig 'n-A Ojtói^, ix)ifi -An bjtós Aguf bun a óoife. Ctnn 60 
fé a tÁtfi fíof 'n-A t)fói5, A^tif puAifi fé tíof gtUmne 
ctuntneAócAn. 

t)í An sfimne AnA tíiótt, corn mót^, bA "óóió leAc, te 
•oeAfcu f ofOAfAige, .1. te cnó *oAf Aige. €115 ' 5uAi|\e 
beA^-oimg ' An snÁmne f An CúgArn-f a. Ctiif eAf-f a 65 
1 •ocAtAiíi é 1 n-iti|\ f é teit, A^tif tu^Af Aif e tfiAit *óó. 
TVfÁf fé A^uf fA bf ógrhAn a bí óúgAmn *oo bí feAóc 

bpnÍ0tn-t>1Af A f 1Ó1T) CA^Alte Af , A^Uf f eAÓC t>f AOn- > 01Af A 

fióit). Do Cuif eAf , An btiA*óAin a bí óúgAmn, An méit) 
ctunúneAócAn a bí mf nA feAóc pttíonVoiAfA fióix) fm, 70 
Aguf *o'f Áf f é A]t An scutnA 5céA*onA. Uá Aon btiAt>Am 
•oéAs ó fin Anoif, ó óuijieAf An gtvámne ctuntneAócAn 
fAn. tlíon teo^Af Aon Aj\bAtt eite ufu*o 1 ^cAiteArh nA 
íi-Aimfine fm, Agtif zá feAóc bpniorh-ótuiAóA x>e tonAt) 
An Aon gtvámne fin A^Am. T)o óeApAf pém fteAt> 75 
tíión vo •óéAnAtn 1 nJteAnn An S^Áit *oe ótnttrn An 
Af\bAif fin : *oéAnf a*o An fteA-ó Anoif *oo ÓeAnAóAn 
AS^f r>Á ótéin A^uf "oo riiAitib ConnAóc, A^uf if *oóió 
tiotn 50 tnbeit) bf eif Aguf a n*oóitm Ann/' 

" tDeit) bneif Agtaf -án n*oóicm "oe'n óuinrn A^Amn 8a 
gAn AtíitvAf, a btvátAijt. t)A ttión An ctmiineArii *ótnc 
An stvámne fin "oo óutt, Aguf AineAóAf óórh mAit *oo 
tAbAit^c •oó. TTItittA mbeAt) fAn beAt> An n>éAl 50 
ti-otc A^Am-fA Anoif. *OéAnfAi , o An Ufom'oÁirh Aguf 
tiAifte ConnAóc éiftleAó uAtbÁfAó A5 ite A^uf A5 ót, 8* 
nó bei*ó bfeif A^tjf a n*oóitm te pÁgAit acu a' con a*ó An 
Aon gtvÁmne fin. Aó cá bfAigfAf fAitt nA muice nÁp 
flUSAt) póf ? " Af fA JuAifie. 

" H^ó ctairhin teAC An cofc f lonnt a j\í ? " ArtfA 
TTlAf\bÁT|, 9c 11 1p oiiiTTiirt t;o tnAit. Ac An tióin zÁ tmiU, An cuinc 

fmn A^llf peótl An cinnc finn itce pa-do," AntM JJuAine. 

" "Mac ctmnin LeAC, a |\í," Aj\fA TTlAttbAn, " 50 

ITOtt&AflC LOAC 50 tVAltt Cflí T1A01 n-onCA bneÁgÚA tnÓt^A 

93 t:ir\eATiTiA eile a$ An scnÁin úx> 'n-A tVAib An cone fionn 
aici ? T)o t>i, A^uf bio'OAn com mAit corn *oeAbnuigí;- 
eAó fAn x;un rhAnbmgeAf oncA nA flAib 1 n-Aon con 
Com rriAit teó A^uf t>o bi A5 ctUm eile, A^uf ^un 
tu^Af *oo'n cnÁm fin ia*o te có^Amu. X)o tóx; fi iat>, 

ioo^^uf •o , t:AfA > oAn 50 ti-ÁXwnn, A^uf bi An tVAt ontA. 
UAm fiA*o A^Atn Anoif 1 nJteAnn am S^Áit, cní haoi 
5cm n *oe úoncAib bneÁgtA mótVA cAf-£iActAóA, A^uf ^ac 
conc t)íob cóm tvAríiAn te nón. SaiU, mwce nÁn ntigAt) 
póf ifeAt) fAitt £Aó ctnnc *cíob fAn^ a ní, A^tif munA 

105 bt:Ai$it) An Unom*óáim, A^uf SeAnAóÁn SeAnfite, Agtif 
a bptnt *o'uAiftib 1 sConnAóCAib, fAitt a nt)óitin mf 
tiA cní nAoi "oxoncAib fm, teo5pA*o-fA "oo'ti Unom'óÁim 
mé' , ó , AoinA > ó. M 

" tlí bAogAt *ouic, a btvátAifi ! " Ant\A JuAine. 

110 " tu^Af pém pé n*oeAttA ia*o 50 mime A^tif mé A5 
^AbÁtt unit) An nJ^eAnn. \\\ *oóic tiom 50 bpeACA 
niAtti mucA cóm món leó nÁ cóm nArhAn teó. 1f 
F eA W S AT1 1A>0 "oo rhAnbugA'ó aó *pé mAn a beit> ^Á-ó 
teó. TTlAn fm ní h-é mo tuAinim 50 mAnt>ócAn a 

115 leAt. Caúaih a •oéAnpAtv An £LeA*ó ? " 

14 t)íof péin óun cuineA*ó tAbAinc "oinc-fe, a ní, Agtif 
*oo rhAitib ConnAóu, Annfo 50 gteAnn An S^áit, A^iif 
cun nA pLeToe t)o cónúgA'ó Annfo t>Aoib ; a6 b'fréi'oip 
50 mbeAt) fé óóni mAit a nÁ"ó te niAitib ConnAóc a 

120 ■ó , fiAp|\Ai$e t)e ÓeAnAóÁn A^tif "oe'ti Unomt)iirti ce'ctiif 
peAnn ieo ceAóc Annfo óun nA ptei"óe, nó 50 n*oéAnpt 
An pteAt) do ónp A5 cniAlt oj\tA ónn a *oci$e fétn/' 
AnfA TTlAnbÁn, íTiiATi SeAtiACAin 129 

" Cá 50 niAit, a G|\ÁCAif ," Af f a 5u^i|\e. f< tAbApTMT)- 
f\A te cuit) t>e riuMtib ConnAóu, A^tif *oéAf\T:A*o teó An 125 
fiApfáige fin "oo 'beAnA™." 

t)o f^A^ ATi beifc. ÍTÁmis 5tiAif\e 50 ag nA 
CfonróÁitfie, Aguf ÁtAf rnój\ ait^, A^tif *oubAiTu; fé teó 
50 j\Aib a rhiAn at; SeAnAóÁn te t:á§aií ^An TugneAf ; 
nÁ be-A*ó *oe fígne-Af aó An ptexvó ■o'ottrhúgA'ó Aguf 130 
mAite Conn-Aóc *oo ófitnnmúgAt) cúiói. 

t)í icmsrnvó a ct\oit>e aía SeAnAóÁn contif a péA'OA'ó 
cuiTUn An Aon giuiinne t/fAgAit óórti CApAit) fin, A^uf 
fAitt nA mtnce nátt f u S A>ó F ó f> a6 ^^ ^ teoj; fé Aon 
nit) Ain. t)í 'fiof Ai$e 50 rriAit nÁji b'péiTntt Aon bún- 135 
cÁif ce -oo t)|\eit at^ An n;éAt ; 50 scaiútM An *oa" óom- 
gioU, *oo óómUonA'ó 50 TMofi, nó nÁji b'févoitt *oo 
$tiAijie *out Af 5A11 a Aoifuró. tlíon t>em fé aó 
étfceAóc, A^uf 1011511^*0 aiju 

Cutft 5«Ai|\e ceAóCAifieAcc A5 cfiAtt aj\ cfitifl *oef 140 
n-á mAitib bA mó A^tif bA ófiei*oeAriinAige "oe rfixMúiti 
ConnAóc. tÁims ATi ctuua «Aifte fiTi 50 ceAgtAó nA 
Cnom'ó-áiríie. 'O'piAFTUigeA'OAf x>e SeAnAóÁn AS^f 
•oe ; n Ufomt)ÁiTfi ce'cu t>A flogA teó, miL 50 JteAnn 
An SjjÁit éun ha ptei'óe *oo óAiteArii, nó jgttAipe •oo 145 
tAbAinc tia ptei'óe óúóa ótm a *oceAgtAig £ém. 

Córii UiAt -A^tif •o , Aifig SeATiAóÁn A11 fceifc fin 
•o'éifug f é A|\ btnte. 

" 6" aa feifeAn, " if ctuiAg An rséAt é! A tUt) 511^ 
n«5 fé wi' beAtAit) ofltn a teitéit) •o , eAfonói|\ £4gAit 150 
tíiAitit> ConnAóc ! tlíop cu^At) a t,eitéi*o *oe tfiAftA 
fiiATfi f oitnif feo "óom péiTi tiA t)om' ótéif\ ! " 

X)o teAt a f úite A^tif a béAt ai,\ 5AÓ «Af At "oe'n ctuún 
nuAif AifigeA , OAt\ An óAmc fin. 

" A ní$-oUATti, M A^fAn peA|\ cofAig a bí oftA ; " ca 155 
Oftnt An eAfonóií^ ? Ca bptnt An niArtA ? " i3o sti^me 

"fltaft* fnon," a^a Se-Ati-AóÁn^ " A^tif e-Afotióif 
tíióp ife-A*ó a óuiííme-Arh 1 ti-aoti cop 1 tidúja n-Ai^ne, ni" 
Áijitrnm An Oeifc fin t>o cup, 50 ttp-dspvó -an Uf omt)^irh 
160 a -oce^tAó péin cun t:tei*óe *oo t&\teA\x\ 1 *ocexvgU*ó 
Mf AtzA ! tlí potAi|\ tn-dite Corm-Aóc T) , <aoitva , ó tn-dfi 
geAtt Af Cimrine^ríi a^ a teifcéit) ! " 

te ttiótváti titt»ltíige-Aóc-A -A^tif ctimtc tt-Aife ife-At) 

t)0 ÓUAlt) AX\ CjttÚp -Af 5^T1 A Tl-AOIjVd'Ó ! CAlt>1*010t A rí-OÓU-T)éAS. 

T)o n-otUhtnge-A'ó -att fte-At), -A^tif *oo fw^At) 50 
ce-A$tAó n-á UfonTóÁiríie í. ÍJÁ11115 u-Aifte Cotitiacc 50 
tétfi ^5«r díotm^ pém A^tíf -ah U^otnt>-Áitfi «d^ ite A-^ur 
^5 61 ^S^f " A "S Aoit>neAf /' m^ At>eifi ati feAti-A teao-Aju 
5 t)i Se-Ati-AóÁn -d^ a tfiójV-fváfAóc, ^5 f\iAfid*ó 5-AÓ -Aon 
puT)A, -A^uf -at; cutt 5<ac -aoti t)tiiiie 'ti-a ftn*oe t\ati -áic 
'n-a^ ce-Atu; *oó oeit, t)o f\éif\ A ■óátia Aguf a u-ATfte-Acc-A. 
T)o lean An c-ót -A^tif -ati c-Aoitme-Af -aja pe-At) cttí tá 
a"S v T c fí oit)óe. £é •óei^e-At) £115 Se-ATi-Ac-Ári pé n'oe-ATVA 

IO50 tVdl£> SIOtl-AtltAAt) A^tíf 'OÍOfS-Af-fttlAg C0TITI.ACC 

a$ 61 tia tnge A^uf a^ ite -An oí*ó níb-A lotn-A'o-AttiLA 
50 mó|\ 'tiá tnA^ a C-A1CT1 teif. táitiij; •ooice-Att -Aijt. 
Coitus *ooiceAU, mop aij\ Aguf pe-Atv*;. T)o fC-A-o fé 
•o'aoti nít) t>'ite tiá •ó'ót í)í fé .a^ cofrn-Af. *Oo ójtOTn 
15 riA T)Aoine a bí 1 Ti'-Aice ^ beit a^ zAtAnz aii\ -ati bi^t) 
•do O-Aite^rh, A^tif ati *oeoC a "ó'ót. tlí ^ib «aot) ífiait ^n ftexvó, Agtis uoutriAS SeAtiAC^in 131 

•óói£> Ann. ílí íon?A*ó fé tnAt), A^tif nl ót/pA-ó fé *oeoó, 
A^uf ní úAtiAnfAt) fé p|\ex\5|AA aa Aomne *oo tAOAnpA'ó 
teif. TlíoiA t/frATíA 50 nAi£> An ówT)eAcuA 50 Léin cné 
n-A óéite -A^tif An meAnAtAt. X>o tA&Ain 'otime x>e 20 
riiAiti£> ConnAóc. 

" A níg-ottAtíi," -án reifeAn, M CA *o zá An t)o foitfe 
ná ti-iteAnn cú t)iAt) A^uf nÁ n-ótAnn cú *oeoó. Uá 
An t>iA*ó 50 niAit, A^tif cÁ An *oeoó 50 mAit, a nig- 
ottArh, A^uf if cufA pé nT>eán iat> a t>eit A^Amn te 25 
n-ite A^uf te n-ót. 1f cnuAg tmn ná peicimí'o tú 
as ite A^uf A5 ót 1 n-Án •oceAnncA." 

11 1f mife pé n'oeÁn iat> a E>eit A^Aitt te n-ite At;ur 
te n-ót, ,, Anj\A SeAnAóÁn, " ^uf if nó-otc An *oíot 
oftAitt ia*o a tAttAinc *oaoi£> te n-ite A^uf te n-ót ! " 30 

f< Con tip fAn a níg-ottArh ? " AnfAn peAn a tA£>Ain. 

"péAó," AnfA SeAnAóÁn, " t>ún n^iottAnnA-o A^tif 
tttfn n*oíof5An-fluAg, An fgeAnpAinc acá acu 'á *óéAnAtn 
•oe'ti t>iA*o, A^iíf a t>pint t>e ótnnrn acu •o'a* f^AoiteAt) 
uAt& pé n-A scofAiti fA tuAóAin, ^An cnÁóc An a ttjrtnt 35 
acií *o'á fto^At) ifceAó 'n-A sconp *oe i*oin oiAt> A^uf 
•oeoó ! " 

" & nig-cttAm," AnfAn v eA V Á tAttAin, M níon t^n^A- 
mAin Annfo 50 *ocí 50 t>ptJAnAmAin cuineA*ó ! Cun 
bí^ó A^uf *oige •ó'fágAit a tÁngAmAin, Astif ní ótin 40 
eAf onónA *ó'f ÁgAit ! " 

X)o t)UAit *oume eite bAf lÁitneA6 a^ t>éAt An fin 
fin, te ti-eA^tA 50 n*oéAnpAt) fé a ttntteAt) Aguf 50 
n-Aoinpvó ad Unom*oÁini mAite ConnAóc. 

" 'gl&nMt) uAim AmAó Af An *ouig feo t^itjteAó ! " 45 
AnfA SeAnAéÁn 50 ti-Ájvo A^tif 50 peAn^Aó. " S^niof- 
ai*ó Af mo nAt)Anc i*oin uAfAt A^tif ífeAt A5A1O ! tlí 
íoffAT) biAt) A^uf ní ótpAt) *oeoó 50 xyzi 50 tnbeit) 
fit) AmAC Af An *oci$ «Aim Agiif AmAó Af ^n mt>Aite." 132 su^me 

50 (VéigeAti t>6it> imtedóc. Annran péin nf iofpA-o 
Scatku Án t>K\-ó Aguf ní ólfAt) pé "0600. tu5 fé ^n 
Li f\in 50 léi|\ A5 conmAp, A^tip ati oit)Ce. D'Aipit; 
5u<Mf\e An |*5&At. T)ot>' otc te guAine An Uflom*óAirn 

50 léljA A óett A5 ite A^Uf A^ Ól, A^Uf SeATlAÓ^Tl 'n-A 

55 CflOfjjAO. ^tAoit) fé ótn^e *oa\xa a £>í Aix;e, biiAóAitx 
t>neA$ *OAtAriiAil $tAn a Dí cnnCeAVt peAóc mbtiA'ónA 

X)éA^ "o'AOIf. 

" péAó, a t)UAóAitt E>Áin," aa feipeAti, " CAbAin LeAc 

blOf pA*OA piOT111-ÓUltt ^TJUp CU1tt ^é A1fl, ^up bíot) "ÓÁ 

60 *ocniAn An tteAflA nóriiAC a^ac, A^tip An cníniAt) cniAn 
t>é 1*0' *óiAit), A^uf éini§ óun nA ti-Áice 'n-A b^tnL 
SeAtiAóAn, A^uf péAó An t>péAT>p£ é rneAtUvó own 
btúine *oe'n gé •o'ite/' 

'Óem An buAóAitt pé mAfl a •outttAA'ó teif a *óéAnAtn. 
65 CAmi5 pé óun nA ft-Áice 'n-A j\Aib SeAnAóÁn. ConnAic 
SeAnAóÁn An bion A^uf An $é Ain. 

" Ca*o Ab' Áit teAC 'oe'n gé fin a tíiACAoirh ? " AnpA 
SeAnAóÁn. 

" Cun é -ó'oUrhúgAt) T)uic-fe, a níg-oLtAtn," AnpAn 

70 bUAÓAltL 

" Ca*o óui^e gun cinneA'ó tufA teip ? " AnfA 
SeAnAóÁn. 

" t)A rhAit te 5 UA1 t te AYÍ c_é *>* giAine Aguf bA 
•óAtAmtA •o'á tvAitt Ai$e "oo óun óúgAC-fA tex/ óui*o, a 
75 fif," AnfAn buAóAitt. 

"if *oóió Lioni-pA," AttfA SeAnAó^n, " nán b'£éit>in 
t)ó -oume eite t/pAgAit An An mbAile t>A neAtti-gtAine 
A^vif bA rhí-f5iArhAi$e 'nÁ ttifA." 

" Conup fAn ? " AjtfAn btiAóAilt. 
80 " t)í Aitne A^Am-fA An *oo rhÁtAitt-re," Aj\pA SeAn- 
Aó4n, " A^uf t>( fi meitt-mgneAó, A^np bí "oo feAnA- 
rtiAtAin meaL-in^neAo, teif. T|í féA*ofAittn-pe biAt) An ptexvó, Agtís conmAs áeAnACÁin 133 

"00 óAite-arh Af *oo tárhaib-fe. Hí t:éi*oin T>6ib beit 
SUn." 

tAini5 An buAó-ditt bocc cájt ti-Aif 45 cfi-Att Ajt 85 
$uAme, A^tif é 45 got, -A^uf •o'inrnf fé *óó cax> *oub- 
Aitiu Se-AtiAóÁn. t)o óttifi f-Ati buAitntu; ^suf bt^ón Aft 
]£uAifie. 

t)í guAijte 50 buA^A^tA -A^tif 50 biAón-Aó, Agtif bí a 
óúif -A15C t)í 'fiof Ai^e 50 tUMb buAi"óue Ai$e péíti qo 
^S^f A 5 tYl&yX>Áti A|t ÓeAíiAóÁn A^tif a^ ati 5Cui*o "oe'ti 
UitonToAmi a bí aji a tí. t)í 'fiof Aige *oÁ bfíg fm, 50 
ttdib Atvo-feAfu; A f éeAíiAóÁn triAfi geAtt At^ S^F ptaittÁ'Ó 
fAilttiA rntnce tiÁt^ tuiSAt), Aguf *oóitiTi uAifte CormAóc 
•oe'ti cfAitt fin A^tif ^ e cuifm Ati Aoti gtvaiTitie AfbAit^. 95 
t)í 'fnof Aige guf b'í An treAtu; f ati a ótnjt Ati cotunAf 
aj\ SeAtiAóáti, -AStif tiÁjt b'é An rseAttpAiju: a bí '^ 
■óéAtiAtfi "oe'Ti biAt>. t)í 'piof Aige nÁc 5ATI t:Át A*oub- 
Aiftc SeAtiAóAti 50 tvAib rnÁtAi^ ^n buACAttA tneitt- 
itit;ne-Aó. A^tif bí fSAtinflA'ó -Ait^ te ft-eA^LA 50 100 
ti-AoifitMt) SeAtiAcÁri é, tnAj\ geAtt Af ttiAC tiA ttitiÁ 
meitt-iti^mge *oo óuj\ te n-A ótnt) bí*ó óuige. t)í 
btiAitntu; Aguf bttón Aitt, A^tif bí a "óóitin *oe óúif 
Ai^e óui^e. Óui|\ fé Ati n;éAt 1 scórhAitae lílAfbÁiti. 

" ÍUó *oaU:a "óuic, a tti," Af\fA ITlAttbÁíi, " Ati ói^beAti 105 
Átmtiíi fin a óítn it) 1 teAgtAó, at> wgeATi fAti t)eA5 
t)AiTiige ? " 

" 1fe-át> óeAn-A, ,, At^fA gtiAife. 

u Ctnt^ í fin at; cfiAtt At^ Óe-AtiAó^ti óun a óot>a 
■o'ottrhúgAt) s óó, ,, AjtfA tTlA|\bÁti, " tií \\A\Xy Aointie a no 
bAiti téi fin ^iAm meitt-iti5tie-Ac, a^ tdob a ft-AtA\i nÁ 
a$ tAoX> a mÁtA$. tlí fréA'opA'ó fúit aoti "otiitie 1 
r»-éifinti, uAfAt n^ ífeat, Aoti toóc a •ó'feifgitic irmci 
pém. Hi^t CAitín if Áitrie 'tiá í 1 ti-éitAínti, A^tif cÁ 
p múince bé-dfAó, •oeAg-tAb-dtu^ fu^f. Hí péfoi|\ t>ó, 115 134 SUAiue 

Agtlf a 6f6e&Lt a "óéAnAtfi, Aon toóc fÁgAit tiinfci -p6iti 
nA Af A pfnfedjt. t)\ Aitne ^5-Am An -a feAn-AtAin. 
Oum'tlAfAl ci\eiT)eAtrmAó, •oia'óa, CAptAriAC Ab eA"ó 
é. tli iu\ib Aon ceónA te n-A T)cu5A*ó ré *oe *óéinc 

120 iiai*ó T)o boócAib T)é. Hí bAogAt 50 fiAib T& meitt- 
in$neAó. Tlíon óAf Aoinne niAtii pópAon ArvAóÁn Leir, 
A^iíf ní *oóió tiorn-rA 50 bpeA'opAit) SeAnAóán Aon 
<\pAóán "oo ó-Af-At) te n-Aomne *o'á ótAmn, ná *oe ótAinn 
A óUmne. ÍTIÁ óAfAnn pé AfAóÁn bnéA^Aó teó, ir *oó 

125 péiti if rneArA. UtnspeAn An b|té-A5 óórii UiAt A^uf 
•00 tAbAnpAn í. A^ur péAó, a ní"," -AjA peireAn, " ir eót 
•oórh-rA nÁ pwl biAt> aj\ bit if pe-Ajt^ -a tAitneAnn te 
SeAnAóÁn 'nÁ Atván *oéAncA "oe plún cntncneAócAn 
A$ur *o'itióriAib bruvoÁm, A^uf ^AX^ quince aa a óéite. 

130 tD'péToin, nuAin a tAitn^A'ó An biAft teip 50 n-imteócA'ó 
-An peAtu; , oe." 

T)o gtAoit) JuAine ótnx;e ah cAitín. " £éAó, a 'ngín 
ó," An reireAn, " bein teAC mcnA bruvoAm Agtif pltin 
ctAuitneAóuAn, A^nf -pnin 1 tÁúAin áeAnAóÁm iat> óuti 

135 AjAÁin a *óéAtiAtfi *oi*ob, A^tif péAó a' bpeATipA é 
rtieAtlAt) ótin An AtiÁin ■o'ice." 

*0'imtig An CAitín, -A^tir *óein fí pé niAn a 'oubnA'ó téi. 
T)o r\ii5 fí téi An ptún A^tif nA ti-iuónA, Astip óuAit) fí 
óun nA n-Áice 'n-A nAib SeAnAóÁn, A^ur é A5 conmAf, 

140 A^uf An c-ocnAf 50 *oiAn Ain. T)o ftiuó fí An ptúri 
A5tif t)o rneAf^ fí nA ti-mónA Ain, A^ur ónorn rí Ari iat> 
•o'trumeAt) te n-A tArhAit). t)í nA tÁrhA 50 ^eAt Agnf 
50 •oeAg-óúmtA Aid, ^snf t>1 SeAnAóÁn Ag péAóAmc 
oftA, A^uf uifti pém. 

145 " Ca-o Ab' Ait teAC t)e pn, a mgeAn ? " AnfA 
SeAnAóÁn. 

1 '$Á ollrriúgA'ó "ótnc-fe AcÁnn, a r\íg-oltArh, ,, An 

rip. An ftexvó, Agtis contriAS aeAtiACaiti 135 

" C&X) tnme 'n-Aft ctnite^vó tuf-A 'gá *óéAti-Arh f ah ? " 
a^a Se-Aíi-Aóán. rso 

"5uAitte a *otit)-ditic, a ftf," Ajt fife, "n^t* b'frotái^ 
•oó péin -An c-é bA gtAme «A^uf b-A *ó-At-AriitA "o'A 
H-Aib Ai^e *oo cujt -Atitifo óúg^c-fA, ótm •oo ócoa 

'o'otLrilÚg-A'Ó "OHIC." 

"1fé if *oóic tiom-fA, ÁxfttAó" a^a Se-AtiAóÁn, 155 
" n-ájt tt'ptnttifce "oo $tíAi|\e ■otime ^'fag-Ait -Aft am\ 
mb-Aite feo b.A ne-Arh-gLAiTie nÁ b-A gf-ámtie 'tiá ttifá, 
At -ArhAiri, b'féi'oift .aíi c-é a Cáitus -Annfo ttórii-AC." 

" Cat> 'ti-A tAob 50 t1-<Ab|VArm CU j\A f Ati, a ^íg-otLArii ? " 
a^ati c-Aitíti. 160 

" ZÁ cúif mo *óóitin A£.Arn teif," A$yA SeAíi-AóÁn. 
" t)í -áicne A%Atr\ -Af *°° fe-dti--A6Aij\ A5Uf bío*ó fé 
dn^ijvoe a^ é-AftjiAij;, AS^f é ^5 ce-A^^f^ éoUnf t>o 
lobfVAib. te tirni -ah eóttjf *oo teASAfS *oóib •oó, *oo 
fitieA'ó fé a LÁm 'n--A ryzpeo. Cormf if péiTMfi •oórh-fA 165 
biAt) t)o glACxVó a ptnneAt) Let)' LÁirh-fe, Agtip 50 
rnbío*ó tÁrfi -oo feAn-AtAp "ó'á finest) -aj\ ^ti gcum-d 

fxMI ÓUT1 T1A tob-A|A f-AtAÓ ÚT> ! " 

Cáith^ aí\ cAitín boóc Ab.Aite A5 CjtiAtl «Ajt $u,Aij\e, 
AS^r í A5 b|\ife-At) -A cpoitte 45 50L 170 

" Cax> zá opz a 'ngín ó ? " AfifA 5u-Ai|\e. 

t) , itinif fí *óó, A^tif An got -Ag b-Ainc -a ti-Ati^LA "ói 
mA|t ge-Att a^ -Ati m-AfLA a cu^At) "01 £éin -Agtif ^* 4 
feAti-At-Aip. 

" gwoim-fe Aon tiít) ArhAm Anoif," A^f-A guAitte. 175 

" t14|t f^g-Ait» SeAtiAóÁti b-áf éoit)óe 50 "ocusai-o fé 
PÓ5 te n--A bé-At t>o béAt tobAijt 1 " 136 jtiAitie 

CxMt>1T)10t A nx\01-t)eA5. 
A011UVÓ tlA UlC -AJJUS VIA 5CAC. 

"D'ltltHf g 11 ^ 1 !^ ^ ttl4f\b^T1 «All fUJl) A "OUbAIJU: 

SeAiiAóÁn teif An scAilin. 

" DubftAif , -a ttjvátAitt," A|\fA JtiAine, " n-á peA'D^Af) 
fé toóc •o'frÁgAit uittti. £éAó péin tjtltt fé&x>. tlAó 

5 T>eACA1fl "OUt UAlt) ! " 

"If pío^, a ji| f " AffA ffiAnbÁn, "s«n *oeACAitt T>ut 
uAit). 5-An AtfinAf 1 f P F 5° tnbíot) feAn-AtAip ah 
óAilín fin a$ ce-A^^f^ nA tobAn, a^u f 50 nibico fé 
'n-A fuit)e aj\ -An ^ca^ais 'a" *óéAnArii. &6 if A5 

iomúme-At) -An ónei*oitíi *oóib a Knot) fé. te st^'ó *°o 
*Óia A^uf "oo'ti óótfiAttfAm a 'óeme-A'ó fé -An obAin fm. 
Uá Uiaó fAotAi^ Anoif Ai^e 'o'á £>Átttt> ^ttf 1 f cutriA 
•óó ca*o a "óé-Anp-Ait) cofrnAf SeAnAóÁm. Aó nÁó £a*oa 
6 bAite a óuai*ó Se-An-Aó-Án cun toóc f-ágAit aa An 

15 £CAilín ! " 

" 1f bAogAt 50 n-Aoinp'ó fé mé rnAfl geAtt Att í óup 
a$ otltfiúgA'ó bí*ó *oó, Aguf niAtt geAtt aa rhAC n-A mnÁ 
meitt-iii5nige *oo cuf A5 ollmúgA'ó bí'ó "oó. T)éAn- 
^ato fé -An •oontif onrn rriAtt geAtt ^n An rnbeinc, Agup 

2omA|\ geAlt a^\ -An 1156, -A^uf niAtt geAtt Ajt iuóf\A -An 

t)|A < A , OÁ1n, ,, AffA JuAine. 

11 ílí 'óéAniMit) fé -Aon ní*ó ft'Á fójvo, a fí, M ^ff^ 
tttApbAn. " UA 'fnor -Aige 50 mAit cat> í An o^eitie-Arh- 
Amt a bí at; feAn-ACAin -An óAitín fm, A^tif 511^ rh-Aft-A 
25 "o'-Á ó|\eit>e-An'iAinc ^éin -Aon |tu*o a *óé.An<Aifi a tAbA^-A'ó 
mAftA "61 pém n-Á t)'á fe-An--ACAin. tlí Ai^eóó-Ain a 
tmtteÁ'ó m-A|A ge-Alt An An n^é, nÁ m-Af\ ge-Att An iuC|\a 
An £)iiA*oÁin, r\Á bío<) btúine eA^tA o]au, a fit. flí bAogAL Aomxvó riA uie Agus íia scau 137 

-OU1C. tlí Ai|AeóóAi|t puínn eite T)er tia tniATicAi£> ó'ti 
'oUfiorn'oAirfi, ac b'fémifi nÁfv b'pA'OA 50 Ti-AitteóctA" 30 
jaij-o éigm eite. £ati leAc 50 póit." 

t)'po|t *oo ltlATtfi>ÁTi é. tlíon tÁini5 a ttntteAt) 
*oep tia tyiiahcai£>. T)o LeAti SeAtiAóÁTi a^ ^éATiArii ati 
cotutiaif, bío^ 50 t^fc Ari c-bcfidf 'gÁ* fCTVACAt), A^tif 

50 tlAlfr f^ATITIfA'Ó A\\ ATI T)U|Aom > Ó^1TTl te tr-eA^LA 50 35 

'ocAbAfTMt) fé -dTi bÁf *oó péw. 

£é tmifieAt) *oo tAbAi|t t>ni$i"o te ti-a ttitiaoi £tuoú- 

ÁtTÍIA. 

" twCtg," aj\ fifi, " Agiif beifi teAC tr» , frtiit>teAó-fA, 

A^tlf CAt>A1f\ *00 , T1 ftíg-OttAtíl é T:éACA1TlC A' Tl-ÍOfP^t) 40 
pé é." 

t>eAT)gitt At> Aitiirn •oo'n ttitiaoi ffUotÁLriiA. Caiths 
pí 1 tÁtAif\ áeATiAóÁin. 

" "Ouoaitu: aít T^íoS^ 11 tiotn, a ttíg-ottAtfl, ,, at^ fifi, 
" a pufoteAo péiTi *oo CAbAi^c cúgAC A^uf 50 n-íofpÁ 45 

é." 

" Ca*0 é ATI ^UI'ÓleAÓ ACÁ JMgtA A1C1 ? " A|\fA 

SeATiAóÁri. 

" Ut) C1|ACe, A jlí," A]TfATl beATl. 

" 1f beAg n^ 51^ b'é mo fÁit é," AjtfA SeAtiAóáti, 50 
" A 5 ti r ™ beA^ tiorn é ah utnujf fo. 1mctg Aguf 
uaíjait^ cúgAtn é." 

t> , itntig fí, Agtif TMtncig T^oiTinc AimfiTte Agtif ní 
TUtb fí A5 ceAóc. ÓtJi|\ SeATiAóÁn ceAccAi^e 'ti-a 
■oiait!) péAóAiTic ca*o a bí 'gÁ cnneÁT). ÍJÁ11115 fí Agtif 55 

Tlí tVAlb ATI C-UD A1C1. 

" T)o Ceip otmti é t>'fÁgAit, a |\í," at^ fifi. 

" tlí •oeifim nÁ 51TH b'ArhtAit) a 'o'idf -pém é," At^fA 

SeATlAÓÁTl. 

" llio^ iteAf, a f\r," A|\ fifi, " AC ^'lC 11A tUCAlg é'." 6o 
íf ílíQjt coin t)of riA tucAig a teitem t)o *óéATiAm ! " i33 Subtle 

Affd SeAttAóAft. "1f mmicóeAtiA a 'óeineA'OAn a teitéi'o, 
A^uf ■oob' oLc An sníotii te T)éAiiArii *oóib é. tlí'l ní 
nÁ \:ls\t xy'S uAifLeAóc tta t>'á Aoífvoe náó mAit teo 
65 niAn a bfiACAt T)o óun An a 5cui , o. 1f *onoó-tfiúince An 
obAin *oóib sníotíi *oe'n crójvo T\An a *óéAnArii. 1f 
AlnfcpíofAó ah obAin *oóib é, rriAn An biAt) 'n-A mbeit) 
niAn a bpiACAt fAn Ain, ní ceAnc é óun 6r cóniAin 
Aomne, ífeAt nÁ uAfAt. Ua AoijVAt) ctnUxe acu rnAji 

70 geAtl A^ ATI Ub j\dtl -A tt'lte, A^Uf AOinTMT)-fA 1AT> 
AflOlf-" 

CfOtn fé AJT T1A UlÓAlg T^AOinAt), A^Uf tf *OÓÓA ^un 
"ÓeiTI fé ATI ObA1f\ 50 b-ATIA *Ó1AT1 A^tJf £0 H-AT1A géAfl. 
t)í ATI peAjTS A1j\, A^tJf bí ATI C-OCTVAf A1J1, A^tlf bí ATI 

75 TTilT-óeAcu 50 rmllueAó Aige, Aguf *oo *órot tia tuóAig 

Af. ílí flAlb fé AbtMT) A5 tAbATfTC TIA T1-A01TA, ntlAlfl A 
nit tUÓ ÓUI^e ATT1A6 A* pott A^tTf CU1C fí TTlAjtb A^Á 

óofAib. CornÁm fé teif A^uf An feATVg A5 éinge Ann, 

A^uf ay\ óAmc A5 tmt t n5éi|\e A^uf 1 neirhneAéc. tDo 

80 nit tuc eTte AmAó ctn^e, Agtif twc fí mAnb Agá óotmi^- 

t)í fé A5 lAbAinc nA CAmue, Aguf nA tuóAig a^ ceAóc 

CUI^e AfTIAÓ Af tlA pottAlb A^Uf A5 uuicrni A£Á ÓOf^1í>» 

^An AnAm ToncA, 50 *ocí 50 nAib *oeió ^cinn acu Ann 
fínce. AnnfAn *otibAinu fé pocAt éi^m teó a bí níbA 
85 géin e 'nÁ Aon frocAt t>'á nAib nAittce póf Ai^e, i, te 
n-A linn fin t>o |\it ttiicín Aguf a ti-Át 50 téijt AmAó a' 
poll A5tif tÁn5A*oA|\ 1 n-Aice a óof, A^uf tuiceA*oA|i 

TTIAjAb 1T)1tA TtlACAin A^Uf Át. CÁiniS CAtÚgA'Ó A1|V A^up 
TJO fCAt) fé. 

90 "If eA^At tioni, a Iuóa," at^ feifeAn, ^50 bptnt 
éA^cóiti *oéAncA Aj;Am o|tAib. tlí pb-fe acá cioncAó 
aó An Trmmcifi Af\ a bT;uit bú|\ scorg, .1- cuaúa cac." 

u If C|\ua§ ciAÁix)ce," A]\ feipeAn, fí nÁ|\ óuirhnigeAf 
A|\ An méix) fin fAn An AoinAf tia tuóAig boCcA fo. A01RAÍ) Í1A UlÓ A5HS tt-A 5CAU 139 

1 pAT> nA caic acá aoncAó, A^uf if iat) if ceAnc "o'AoittAt). 95 
X)Á n'oemeA'ó nA caic An ^nó auá ofitA -a t)éAnArii, ní 
ioffAt) ha LuóAig pmt)teAc t3nig*oe, niArt ní tieiTMf 
Ann ótn^e. 1fiA*o nA caic if ceAnc t/AoinAt) A^uf 

AOIttf A^-fA 50 niAlt AnOlf 1AT). A^Uf ó'f 'gÁ n-A01flA*Ó 

•óotn 1 n-Aon con, cá fé córri tnAit ajahi An ní acá onfcA 100 
•o'AoinAt). "Cá Aitne ifiAit -A^-ám Ain, A^uf cA 'fiof 
a^aiti cÁ scórhnui'óeAnn fé. lonufÁn 1 f <Ainim *oó A^tif 
1 n-uAirh Cnót)OA acá fé 'n-A córiinui , óe, tAfCoin T>e 
CttiAm mic tlóif nAowVCiAnÁm. Annf-an if Ainrn 
X)'á AtAin ; Agtif ííiACAtt TlmnfiActAC, mgeAn CtAb-Aifc- 105 
nine, a ti>eAn. ZÁ beinc T)t\itAn Ai$e 1 n-Aon-dgeAf 
teif 1 n-tiAirii Cnót)DA, .1. An CnónÁnAó a' CntiACAin A^uf 
JtujArnÁn gAjtO-fMAct-Aó. A^uf cÁ mgeAn Ai^e A^tif 
tte-Ans $éAn-fiACtAó, if Ainitn *oi. T)Á n'oemi'oíf 
fm a n^nó rriAn t)A ceAnc *oóio a t>éAnAtn tf rtó-oeA5 IIQ 
n-A tuóAig a tieAt) 1 n-éinmn AjgAinn. Caic AnA rhónA, 
AnA tÁi*one ipeAt) iat>. 1fé lonufÁn m & c Anufám if 
ní An cacaio n-A ti-éineAnn 50 téin A^uf *oá n'oemeAt) 
fé a *óuAt5Af níog *oo córhtíonAt), ATjuf *otigte nA 
^cac -oo cun 1 ofeit)m, níon gÁt) •óórh-fA E>eit at; 115 
•oéAnArh Aoin cun nA ttic fo T>o rhAnDugAt). Aoifi£AT)- 
fA Anoif é pém A^tif a oeAn Aguf a riiuincin." 

AnnfAn T)o ójtom S&AnAóáti An An Aoin a "óéAnArh 
•oof nA CACAib, A^uf •oo níg nA 5-cAC, 50 món món. 
" Acac m^neAó " a ttí^ fé An lonur^n. C115 fé a tin 120 
eite AmmneAó cAncmfneAóA Ain. ÍJtt^ fé <f ptn*óeAtt 
, Oo1t!)ne ,, Ain. 'OuftAinc fé 50 nAit> fínfeAn nA ^cau 
tÁ 'n-A óo'otA'ó ^ t>ntiA6 toóA A^tip 50 *ocÁmi5 An 
t)ot)tAÁn, .1. An niA'onA-tiifse, AmAó Af An loó, A^uf 
5«n it fé bAnn a 'óá ótuAf "oe fín^eAn nA ^cac, A^uf 12« 
gun b' fine a t>ein nA caic 50 téin ^eAnb-ctuAfAó ó 
fm 1 teit. ComÁm fé teif A|i An sctiniA fAn, Ag i4^> ^uxMtte 

CA&AtftC ^aC AfACAw A^uf $aó cAftcuipie bA ttie^fA 'nÁ 
óéile *oo iMg ha 5CAC, A^uf *oof ha caic 50 léift, mAjt 
130 geAll &]\ nAft óoif5e^*OA|\ ti4 UióAig Aft pui'óleAó 
t>ftig-oe "o'ite. 

€£11115 rneAnmA nA n-Aoift fAn "o'loftufÁn A^tif é 
1 n-tiAnfi CnottbA. T)o LAbAift pé te n-A rhumcift. 
11 T)'Aoift Se-An^óÁn mife " Aft feifeAn. 
135 " tlí rnóft *oom mil A^uf ToiogAlXAf a -óéAnAtn Aift." 
fl T)ob' feAjtft tmn, M AftfA TleAnt; JéAft-jriActAó, 
"50 ■ouAbAftpA Se^n-AóÁn óúgAmn Annfo 'n-A beAtAit), 
1 "ocfteo 50 £>tré.<vojMiinír 50 léift *oíogAU:Ar a "óé-dtíArh 

140 " Zá 50 tnAit, a tAog," AftfA loftuf An. " UAbAftpAd 
óúgAib 'n-A beAtAtt) é. tDeit) 'friof Aige AnnfAn ce'cu 
if cfteife ha ti-Aoift nó nA caic," A^tif *oo gluAif fé. 

T)o ti-mnfe<vó "oo ÓeAnAóAn 50 ftAib loftufAn mAC 
AftufÁin, ftí tiA 5CAC, A5 ceAóc ótn^e óun é ifiAitbúgA'ó 

145 rnAft geAtt Aft nA b-Aoiftib. Tí'iAftft SeAnAóAn Aft 
$uAifte A^uf Aft ftio^ftAt) ConnAóc ceAóc A^tif é óof- 
Ainc Aft loftufAn. CÁmi5 guAifte A^tif ftio^ftA'o ConnAóc 
50 téift, A^tif éutfteA'OAft SeAnAóAn 1 lÁft bAttt eACAfttA 
if c1 S» ^S^f t)o noóc 5A6 peAft a ótAit>eArii. tHo'OAft 

150 'n-A feAfAtri a$ peiteAtfi tetf An nArhAit). t)A geAftft 
5« ft AiftigeA'OAft An bftút A^uf An potftAm A5 ceAóc 
'ti-a *ocfteó. T)Aft teó bA óumA An potftAm fAn nó 
An búiftceAóc a ■óéAnjrA'ó " bumne ceine mifte tnóft- 
"óéne A£ meAft-io n^At)." AnnfAn -oo óonnACAT)Aft 

155 10|MjfAn véin. A^uf ní rmfoe a ftAt> nA guft óuift An 
\\a-óa$c A5 cftit 'n-A ^cftoiceAnn i<vo. t)t fe níbA n'ió 
'nA ^n CAftb bA mó •o'A bpeACA^Aft fttArh ! Seo niAft 
A*ocift An feAnAteAbAft : 

11 If ArhlAit) boí-feom .1. IftufÁn Agtif é ffión- 

160 itióel, fAncAó, féit)f:eA , óAc, bAitc, ceAftb-óluAfAó, seAtiACATi A5us lontisán 141 

cUAt)-leAtAr\, iTi3in-géA|A, ff\óTi-£>eÁttTiAó, géAtv-fiAcLAó, 

TfiifCtieAó, mean, cfón^nAó, cftóri-fúaeAó, -A^iif fin 
m-dp a úÁim^ fé óúó-d." 

T)o t>u-dit fé cf\íotA ifceaó ^ati 10T15A ti-d pi-ACAt *oo 16 
óup 1 n-Aoimie acu. X)o £>u4itexVOáf\ é -aó níoft óti^it) 
?aoX)A\\ nÁ |\nin 1 t>peit)m Ai|t. Hío|\ *óein fé Aon 
•oíogt)Áa *oói£>. Hío^ t>ein fé aó buAUvó cf\íot<d, óórh 
mAit -Agtif nÁ bei*oíf Arm, 50 *ocí 50 *ocÁirn5 fé mari 
a jvAift SeAtiAóÁn. Atitif-An níorv *óein fé At t)f\eit 170 
A|\ tedt-tÁitn A|A ÓeAtiAóÁn, -A^uf é óAite-dtii Ctn^e atí a 
tfunn, •oífveAó m-A|\ a •óé-Attpvó at\ vtíava rvu<vó -at» gArm-di 
•oo CA\teAm óui^e Ap a rfitiiti. *Oo gUa-Af fé AmAt Afvíf, 
CjiíT) An fUiA$, *oírveAó mArt a tÁim^ fé crtíotA ifceAó, 
5-Ati Aon Ufwim a óuf\ 'ti-a ti-aijwi, A^uf SeArtAóÁri Ari a 17 
rntnn Aijje, *oír\eAó triArx X>eA*ó ati sattoaL a% ax\ rtiAt>A 

fUJAt). 

t)í lotisrnvó AT;tif AttxAóc Ati $tiAi|te Aguf <Afi friosftAt) 
ConrtAóc rmAiri a óoxvnACATíAfl SeAtiAóAn A5 imteAóc 
aj\ guAtAinri ati óaiu, A^uf nárí fréA'OA'OAri é óofAinc. 180 

xVnn|\ATi ifeA*ó ATmttAifxc ^aó Aoirme 50 n-AoiripAt) 
Ati CrtomtKairh gtiAirie, Asuf rtá peATDpAt) TTI^tJ-áti pém 
é tAttAitvc fAop, coifs nÁj\ óofAin fé SeAt\AtÁt\ a$ An CxMt>1T)10t A póe. 

sexxnAó^n Agtis loiwsAn. 

T)o gUvdif lopufan AmAó 6 ftói$ci£> CotmAÓC, A^Uf 
SeAtiAóÁri aj\ a tfitjm Aix;e, Agtif st^ eirn *o^in5e-ATi Ai^e 
aj\ teAt-lÁirh aija, *oí|\e-Aó mA|\ ,a X)eAX> gjAeim A|\ f Sí^ u 5^V i42 jjUAme 

45 ati rruvoA fUJA-ó An ati x;AnT)At. t)i a teitéit) fin 
5 "o'ion^nA-ó A^tif T>'tiAtl)Ár As;ur *oe rsArmtvA'ó An via 
flói$cil> tn\t\ cotung Aomne acu a? An Aic 'ti-a ftAit> 
fé 'ti-a feAi\Arii. T)o feA rt}igeAT>AT\ Armfu^o at; péAó- 
aitiu Aft An T\A*óAfc — An cac a% imteAcc A^uf SeATiAcati 
ah a rhum A15C 50 *oci 50 t\ai£> fé itntigte Af a ha^at^c 

10 AJjUf T1ÍOTA COf\Ulg AOITITie ACU An peAt) AttfA'O 'tI-A tnAlt) 
fAtl. 

TluAiti a óonnAic SeAtiAóÁn nÁn £>'aoti rhAit t>6 £>eit 

A£ DtAAt Af\ $UA1|\e Tlá An fLÓlgClt> CoTWACC ÓUtl é 

■ó'fuAfSAitc Af Ati r>5éit>inn 'ti-A f\Ait> fé, úat\^aiti5 fé 

15 cw^e feipc eite. Ctaotti fé An 1o|ttiT\áTi *oo rhotAt). 

" ó," A'oeijteA'ó fé, " tiAó cótíiaccac ati t\í 1ot\tiT\áti ! 

ílít beATltl A1^e A|\ $UA1T\e T1A* AT\ ftÓlgCl£> tíOTItflAfA 

ContiAóc ! *Oo TíiAntiócAt) fé pém, 1 ti'aotiati, guAiTte 

A^Uf A f lÓlgCe 50 télTA 1 Tl-AOTlf eAÓC ! " ílUAITt A 

20téitrieA , ó lotuirÁn úat\ ótAitfe tió tAT\ AttAinn, " ó," 
A , oeiT\eA > ó SeAtiAóÁn, " tiác ic-ti^ahcac ati téttn acá atj 
1oT\tifATí ! ítí 1 ^córhAóc ifeAt) 1oTUifÁti ! teón 1 neAftx 
ifeA'ó 1oT\tJfÁTi tnAc AftafAm. 1f tnó oitieAó 1otttiT\áiTi 
'tiá oineAó $uAiT\e. 1otwt\án ati omig ! Aft gtU*ó A 

25 oiTiig ifeAt) •oo teogfit) uai*ó mé ! " 

CotnÁin fé teif An ati tjcuttia fAti aj; motA'ó ATjtif at; 

ptÁTTIÁf Aft 10T\t1fÁH, AC TIÍOTt CtMft 10TtUT\áTl AOtl CftMtTl 

'ti-a ttiotA-ó nÁ 'ti-a ptÁtnÁf, aó combine teif foiTt 

1 *ocTteó Cnót>X)A. Huait\ a óotitiaic SeAHAóáti nÁn 

30 D'aoíi riiAit *óó t>eit at; ptÁmAf n-d atj tnotAt) *oo ctaittV 

mg fé Aft *Ó1A. 

" A"óT\Aim-fe T)1A it>it\ mé Ajjuf cú ! " Ati feifeAn. 

" Uá cAiltce a^ gtjAife Atjuf ax; ftóigcit; Cohtiaóc otAtn. 

T)ia te m'ATiATn ! *Oia te tn'AtiAm ! " *Oo teATi fé 

35 A S f W ati focAit fin 5AT1 a tmtteA'ó CAmce 'óéAtiArri 

teif ati 5CAC, 'á triotA-ó ti^ 'á cÁmeA'ó. t)í An cac Ag seAtiAC^n ^stis lotuisán 143 

cuf HA ftige foifv "oe 50 dug, AS^f E>i -a rhumcifl toitt 
as peite-Atfi teif 50 cnúc-Aó, -Aguf ia*o a$ ctnrfine-ATn 

Afl -ATI fpÓ|\C A tte-At) AC13 -A£ fÚ^jtxM!) te SeATlAÓÁtl -Af\ 

pe-At) c-Atn-Aitt fAjt a n-íofp-Ai'oíf é, rn-Aft if gnat te c-au 40 
t>eit -A5 fu^jvAt) te ttnóín. Cotnám Se-AnAóán teif 
A^tif " T)ia te m'-ATi-Am ! T)i-a te irTAnAtn ! " -Ai^e. 
$.Aitt -An cac tA|t *oof-Af ceAjvoo-An Ci-AtUin tlAorhCA. 
t)í CiA|\Án f-A óe-áfvoó-Ain a^ ot)Ain. ID'-AiftiS fé -An 
poc-At, "T)ia te tn'-An-Arn ! T)ia te m'AtiAm ! " TTtM-aó 45 
fé -AtriAó. ConnAic fé 1oTUirÁn A^uf ah *ouine aj\ 
a ffium -Aige. T) , -AitiTi fé lopuf-Án ^5«f ^'-Aitm fé 
Se-AnAóán. 

"Ó! a ójteAó Láit)in é," -aa feifeAti, "ioffAVÓ 
lofttfÁn -An jtig-ottAni -Agtif -AotttTM^ 5uAi|\e 4511 f ca*o 50 
a •óé-Anp-AimíT) ! Ca*o «a •óéAtipAimít) ! " 

T)o CÁj\LA 50 flAlt) CAOf 1A|VA1tlTl 1 mbé-At T1A CeATIA- 

óAi^e -Ai^e a^ *oeA|\5-tAf a*ó. tlío^ t>ein f é A ^ ATÍ ceAn- 

AÓAItt T)0 ÓAf-A*Ó -Agtlf -AT» OAOtt "OO ÓAlCe-Atíl teif ATI ^CAC. 

t>A *óítte-Aó ,ati c-ufióAj\ é! t) , AimfiS V& AT1 CAU 'tV"4 55 

tA0t), A^Uf ÓU-Alt) ATI CAOft 1-AjtAmn CT^eAfnA C|té Tl-A 
ÓAttAlt-A^Uf Cttén--A ÓfOlt)eA5tlf ATTIAÓ A$At\*OZAoX) eite, 

A^tif *oo cuic 1oTUJT\áTi m-A^b. T)o £05 ATi t)áf sttewi -An 
óaic *oe t-áitn SeAnAóAm -A^uf »o , éi^ig fé. Cat> a *>eín 
fé, -Árii, óótfi tu-At -A^uf £>í fé éijugte 'n-<A feAfArii, btut»- 6o 

e-AÓ-Af 'OO §At>Ált te ClA|\ÁTl TTIAH ge-Att -A|\ é fAOfAt) 
ó'n gCAC ? tlí n-eAt) 1 T1--AOT1 ÓOtt. 1f -ArhtA1>Ó A *ÓííU$ 
fé -Att fpí*01ÚÓÁTT 50 *01AT1 ^SUf ^O pÍ0ÓtflA|\ A^tlf $0 

pe-Af^Aó At\ -An tÁirh a óaiú -An c-u^ó^tt t\An ! 

*' An é f 111 x>o l^ui'óeAóAf oT^m ? " -A^r^ CiAfi^n. 63 

<c 1fé fm TtipeAó mo Gtn'oe-AoAf otac ! " -Aj\fA 

Se^n^óÁn. " 1f neATfi6ú|iAmAó -a t)íf. t)A Cifce "óuic 

50 món -Aifte t-At>-Ai|\c 'od'o' $nó péin Agtif mife *oo 

fgAoiteA-o con^ í " T44 SUAine 

70 t)í lon^iiAt) at\ Cia^án. " tlí j?olAift, A tAi^-ottArii," 
a\\ reipcAn, " 110 cá cúif éit;in at;ac teif An ^cahic fin 
acá |t&it>ce a^az. t)íf A5 5tAot)Aó 50 c^uAit) Ap X>u 

11UA1j\ A Ó-dtteAf-fA ATI C-U^ÓAfA A tT1Alf\tt lotUafAil. tf> f |- 

'JÁ lájtjtdl'Ó Af\ *Ó1A tú ^ó'puAf^Aitc ó'n mbÁf. 'Oo 

75 fnúj\tng T)1A m'niAóAf-fA, A^uf puAfsUvó tú. Cav 
eite a t>í UA1C ? M 

" t)íof Ag 5tAot>Aó aj\ *ÓM, aó n! óun tné t/fiiAf- 
^Aitc ó'n mt>áf é, a6 óun uT Ati-dtn *oo ttfteit fAop 50 
ptAiteAtrinAf. ttí fáiE> aoti totA^ 454™ Ap *óut ó'n 

80 mbÁf. "b'freAjtf liom 50 mójt 50 n-íofp-dt) ati cac 
tné, mAt\ AtiníMTi "o'AoitAp-dt) ati Ut^om'óÁirh JuAifie, A^tif 
óuifpeAt) tMti •oei|\eA , ó te li-oineAó JiiAijAe. Sine a 
t>í uAim. T)o óuituf-fe -dft ne^rhní'ó an ttut) a Bí uáitn, 
A^uf tiAfi óúidgteAf *oo f AotA^ le.dc ! " At\f a SeAriACÁn. 

S5 T)o f^AttA'OAíi. CÁini5 SeAnAóÁn AftAite 50 *ocí ax\ 
Ci\otTTóÁirfi. t)í 5 lJ ^ 1 í^ e A S u r tiaifte CotitiAóc, -á^uf a 
ftóigce, fioirmr f^n áic 'n-ap fri^ fé ^AT> t\UAip a t^tig 
1o|UJfÁTi óun fitat)Ait uac^ é. t)í Át^p móji ojtt^ tiuAift 
a ConriACAT>Ain A"s ceaóc é. Cuit^eA'oAt\ tuig fu-Af 45 

90 pAaciugAt) t^oimif. CÁW15 5u^it\e -A^uf n-d ti-u-Aifte 
óui^e óun tAtj^^t^ teif, A^uf Cun é ^ó^At), -d^ur óun a 
£iA£tvAige cotiuf féAT> fé ce^óc fAop ó'n ^cac. tlíop 
■óem fé aó pé^óAmc o|\t-d 50 pedttSAó Aguf imte-dóc 
ifceAó 5AT1 oitAeAT) -Aguf poc-At vo IaVa^t: te n-^oinne 

95 ACU. CUAItVO íílAttt)Áin 145 

CAibix)iot a ti-Aon a's pCe. 
ctiAiRT) rhAtit)Ain. 

OuAit) 5AC aoti fuit) cun fUAitfirnf fA UftotTTóáitft Af 
treAt) CArnAitt rhAit. tliofi £Áini5 aoti rhiAti eite t/f eAjv 
nÁ "oo rhttAoi -acu. t)io , OA|\ 50 téif\ 50 'oíóe-ALLAó, 
5AÓ -Aouine as caoaijac Ai^eAóAif "o'á *oa>i péiti Atjuf 
o'á gnó pém, ^Ati cti^ ifceAó ná ctijt AtnAó -a "óéAnArii 5 
Af "óáti riÁ Af gnó Aoitine eite. An tnte fAgAf turna 
A 010*0 1 TI-eAfTlAttl OftA, tMot) JuAijie 'á cuf\ A5 ctUAtt 
o^Ca, 1 *octieó, Ati ftut) a 010*0 uAtA 50 mt3ío*ó fé ca^- 
Aite cúca fA^ a motuíg'oíf uaúa é. CA^At) gtiAi^e 
pém 5AÓ rnAi*oioti A^tif -An ceifc céA*onA ú*o Ai^e .1. 10 
" Cormf acáúa^ Atitifo uvoiti A^ ati minricif rhóij\ 
tfiAit feo ? " 11í ti-innfcí t)ó, 'gÁ ffieA^TVA, 50 mbíot) 
tniAn t)Á niótwoúit CA^Aite 'o'Aoinne, aó "oo ti-irnifcí 
•00 50 mbíot) 5AÓ nít> 'n-A ceAf\c -A^tif ati tiite t>mtie 
fÁpuA. 15 

Uaji éif f\oinnc rfiAit -Aimpjte Dei<: c-Aitce acu 50 

téljt Aft ATI 5CUITIA fATI, ÚÁ11115 mAÓCTlAtfl *oo tílAf\0.án 

1 ngte-ATiri -ah S5Á1L " Se&*ó ! " -Ajt feir eAn 1 ti'Aigtie 
péiti, " if rmtvo "00111 "out A^tif Ati cofc piotin »00 
•óíogAitc <aj\ -An *oUiAomt>Áitfi feo, pé tn.Ajt -a geAttAf/' 20 

X)o gtuAif fé Aguf tÁims fé pé "óéin ceAgtAig tiA 
CfotYi*óÁitfie. tlíof o'é Ati t)ótA|\ t)íite-Aó .a CAiths fé. 
ÚÁ1TH5 fé córhgAn éi^m tiÁ|\ gnÁt te *OAoitie ceAóc. 
Úti^ fé c|\eó aij\ pém a óimeÁ'opA'ó é ^ati gu-Ai^e 'g^ 
T;eif5iTic A5 ceAóc. X)Á opeice^t) JtiAi^e -A5 ce-Aóc é, 25 
Á^u.f 50 moeA'ó 'fiof Ai^e ca*o é ah pua*oa|\ <a bi péi, 
•oo ótn^peAt) fé cofs teif ati nx)íogAtCAf. Hiiait^ a 
tÁiTiig m.Aj\bÁn 1 5Cóni5A|\ *oo ti$ tia C^omt)4trtie 146 SUAine 

(*otitiaic fé cum t)er na trmÁib uAifte 45 cob-dp a bf 
30 v\nti, Agtif kvo A5 ni$e a tÁtfi. t)o LAbAif\ fé teó : 
11 T)ia 'f ITIui^e -oaoid, a rtitiÁ triple," aj\ feife^n. 
" X)^A 'f tDiíife "óuic ^stif P<*t>fidij;, -a *óuine riiac- 
ÁncV Aff-A be^n acu, A^tif "Oob* í bean í via TTléib, 
ingeAti &edflAóAin. 
35 " &\\ b'é búf *ocoit a •ó'irmfmc T>om cá bpuit ceag- 
Iac riA U|Aotn"óÁirrie ? " aj\t\* tri^b-an. 

" Ocón ! " a^a méib, " Aif\iú, a *óuitie rhAcáriCA," 

Af fip, " CAT) é ATI *OÚtAlg 1ATMCCA Af A bTMlltlfV 

CA5<Aite ! " 

40 " Híojt tÁnA^ ó aott •oútAig iatmcca, a beAti-uAfAt," 
ap f eifeAn. " 1 5cótti5A|\ tta b-áice f eo x>o fuiSAt) A^tif 
•oo co^a-d tné." 

" TTIa 'reA-D," at^ fifi, " tií pot^itt nó if 1 n-Áic éigm 
uAisneAó acá córhTitJi'óe ofc, uféAf ná puit 'fiof a;j;ac 

45 ca bfuit cig tia Ut\omt)Áirfie. tlíon rheAfAf 50 bj:éAT>- 
t:a*ó Aoirme beic ptrirm Airnfipe 'ti-a óórhrmi*óe fA cíft 
feo ^ati 'fnof a beit Ai^e cá bptnt ci§ tia Utrotn*óÁirhe, 
A 5 u r Aittie ^ AT1 'oU^om'óÁirh pém A^uf aja a nsnotAib 
ttiótva téi$inti A^uf eAtAt>ATi." 

50 u tTluici'oeAcc ifeA*o mo *ó^n-f-d, a beATi-uArAt," 
AfifA TTlAfbÁri, " A^tif tií fÁgAnn ati bAite ac 50 
íi-ATiTiArh. ^O'^ipge-Af 50 *ocu5Arm Ati Ujtom'ó^itfi a 
fogA caLa^a •oo'ti c-é a tA]$Arm a TMA^TtAit) eAtA-óAti 
oftA, A^uf tÁn-A^ péin ctm a •o'lAfiTVAit) optA foinnc 

55 eAtAt)-An "oo tAbxM|\c *ootn. ,, 

4< 1f fíotV .Apf-A méib, "50 "ocus-AnTi Ati CiAotnt)Aitfi 
a T^°S A eAtA*ó^ "oo'ti cé a tAS-Atin 'gá lájtfv&i'ó o|\Ca, aó 
if Af óoingilt é. M 

" CAT) é ATI COITlglOlt, A beAtl-tl-AfAt ? " A|\fA Tn,A|\b^Ti. 
60 '* Til potÁ1|\ 'OÓ," A|A f1f1, f< ^AOt HÓ CÓtflS-Af élglTÍ 

a beit Ai^e le b-éi^fib tió te tuóc eAUt)ATl, , ^ cu Aitvo rhAiit)£in 147 

11 ZÁ fATI -ASATtt-f A, A tteATl-UAfAt," Af TM TTlAj\E>-áTl. 

Conuf tmti ? " -at^ fip. 

"U-Á siottA A5Am, ,> -df -peifeATi, " A^uf mge-An mic 
mgíTie pile -Ab eAt> re-An-d-riiÁtAin -a rhnÁ." 65 

" Se-ATi-A-riiÁt-Am m-n^ t)o gioltA itigeAn mic mgírie 
pile *oob eA*ó í ! " Ajtf-A ÍTIéit» fí T)ah pAt), -a rhic ó," 

Af\ flfl, " 1f TMT)-A -ATTl-AÓ 50 teÓ^ -ATI 5A0L é. Aó, 1f 

•oóó-a 50 scAit-peAT) é ■ó , -AT)tfiÁit. U-Á fé 'n-A gAot ^uf 
'ti-a óótfi^Af a^ac, -aó ní't cum A^Ac-fA *oe'Ti gAot 70 
ti-á "oe'Ti óórh^Af. 1f te > o , giottA a £>-Aine-AnTi fé i*oi|\ 
gAot -A^tif corn^Af." 

" A6 1f tlOtn-f A -ATI pOtt-A," -AT^f-A ItlA^baTi. 

" CÁ 50 m-Ait," AffA méit). " re-An-Am," -Ajt fif 1 > 

"^S^f C-Alfbe-AttpVO -ATI Ce-AgtAC T)U1C." 75 

C^ifbeÁiTi fí -ATi ceAgt-Aó t>ó. tá ptjAf\ f^Atoí'oe-Aó 
-At) e-At) é. t)í óeit]Ae *oói|\fe -A|t -ati *oag ; ■ooTUir ^5 
pé-Aó-Ainc ó-ttJAit), «A^tif *ooTUif -a^ pé-Aó-Amc ó-t>e-Af ; 
•ooTUJf a^ péACAiTic foift, -A^uf 'OOfllf -Ag pe-Ac-Amc fl-Afl. 

A^OCU-Alt) A t>í -ATI g-AOÚ -ATI IÁ f-ATl, -A^Uf £>í H-A *OÓ1|\fe £0 8o 
télfl "OÚTIC-A -AÓ ^n T>OTUir -A E>í -A5 ^éAÓAMTiZ ó-t)e.AT\ ílí 
tl--A|A At) TmOTUíf -A tM -Ajt Of^AltU A tug ITI-AftbÁtt -Ag-A1*Ó, 

ÁtfttAó ; r\Á -Ajt -aoti ce-Arm eite -acu, -ac -aj\ -ati *oot\tif -a bí 

-A5 péAC-AITlC Ó-ttl-AI'Ó. t) , Of5Alt fé ATT *00|ttlf f-Atl -A^tlf 

m-á t)eiTi *oo féit) -A11 gAot, 'ti--a Láti ne-ATU;, -ati *oo|vtif 85 
ifceAó; 1 *ocfieó g;tifi ctnf\ p b^Au ítlA^Ám péin fti-Af 
nmóe-Att -A óinn, A^tif ^ujA gtti-Aif fí móT^-timóe-Att -ati 
cige, A^uf 5tit\ótii|A fí pioTiAót\it fuAóCA-AjA ati uite "otnne 

•O^ T^xMt) 1fClg. P|te-Ab-A*OAtt ^O tél|\ 'T1--A ftn*óe. 

" 6 ! " -AjAf-A Se-AtiAóÁTi, " cé h-é feo a C-Á1T115 óúg- 90 

-A1T1T1 1 Tl-^g-Alt) T1A ^AOlte ! " 

" S1T1 CA1T1U 5ATI OlAtt/' ^r^ tTlAtlMn. " ílí tl-1 
Tl-AgAlt) TtA ^AOlte A t-átl-AS-f-A -AÓ teif ATI TI^AOlt. Iff 

«ati g-Aot t)o féit> Annro trce-AC mé/' 148 guxMne 

95 " If T>eif-béAlAc ah "owne CO I " AnfA SeAnAóAn. 

" T)o néin ^^H A "o'Ainigim/' AnfA TTlAnbÁn, " ni 
beA-o Aon gnó a$ *ouine ná beAt> -ceif-DeAlAc so 
mAit A5 ceAcc AlinfO." 

" Agtif An Ainigif cat) TMtntigeAnn An An c-é a 
100 tAgAnn Annfo Aguf a bíonn nó-'óeif-béALAC ? " AnfA 
SeAnAóÁn. 

" T)'AinigeAf 50 "ocuscAn a fáit *oeif-béAlAige t>ó," 
AnfA ttlAnbán. 

" Uu^cAn Ajuf bneif," AnfA SeAHAóÁn. 
105 " ÍAifbe^nfAt) fAn 50 bptnt muinuip An cige feo 
no'-Deif-beAtAc," AnfA ttlAnb^n. 

" Cin gAbAif cugAmn ? " AnfA SeAnAcán. 

" ÍJÁnA^ AniAn-A , ociJAi , ó onAib," AnfA TTlAnbÁn. 

" Cu^Aif món^n ^Aoite teAC," AnfA SeAnAóÁn. 

IIO " Hi bft1AfAf-fA Aon Í)10C "o'á T)UAt> ctm í CAbAinc 

Lioni," AffA TTUnb^n. 

" Conuf fAn ? " AnfA SeAnAcAn. 

" ÍJÁmi5 fí uAiti féin," AnfA tTUnban. 

" Ocón ! " AnfA SeAnAóán, " a^ T>ut 1 nséi|\e acaoi ! " 
115 " C4 An ctoc 50 mAit," AnfA ÍTlAfbÁn. 

" Cat) í An ctoc ? " AnfA SeAnAcAn. 

" An ctoc acá A5 cun An fAobAin onm," AnfA 
TTlAfbÁn. 

" Aguf cat) í An ctoc acá as cun An fAobAin one? " 
120 Af fA SeAnAóÁn. 

u Cuf a," AnfA TTlAnbÁn. 

" TThfe ! ctn^im," AnfA SeAnAóán. " ttlÁ'f ctoc 

f AobAin mé, An bptnt 'f iof a^ac gun f éi-oin *oom f AobAn 

•oo TfiAotúgA-ó, teif ? " 

125 " Tlí ■oeinini," AnfA TTlA|\bÁn, " n-á ^un ve&w cú 

Cntl fAobAin a bAinc AnuAf 't\Á cun fAobAin a cun 

fUAf." cuAitvo rhAUt)Áin 149 

" ÍIac eót t>tnc, Ati óto6 if peAf\n cun £Ao£>Ain t)o 
cAotúgAt) gun b'í if peAnn cun jMotiAijt t)o tfiAot- 
ugAt) ? " A|\fA SeAn Aó.án. 130 

" 'ÓéAnpA'ó Aon CfAgAf cloice£Aot>Af*oo wAoLú§A'ó, ,, 

" ttle-Af-Aim ^un ctin Aigmf a "óéAnArh a tÁirrif Annfo, 
A^uf ^tífv An An incniTi rm a teosAif ifceAó oi^eAt) 
SAoite," -AtAf-d SeAnAóÁn. 135 

" 111 tnife t)o tec-5 ^ 11 S A °£ if ce ' A6 > ^ 6 1 f í ^* 1 S^ot 
•oo teos mif e ifceAó. TVofSAit fí An ■oonuf "oom A^uf 
óomÁm fí ifceAó mé. t)A *óóic te x>tiine tainti 50 wt)A 
téi péir» An cig feo. TTlÁ'f teif An n^Aoit An cig, nác 
món An lon^nAt) nÁc ' Ui§ nA jAoite/ acá waa Amw 140 
á|\ An *ouig ? ' Uig n-d Unc-wo-aiine/ Ainw An age. 
me-AiMim sun cipce waa Amw Ai|t ' dg nA tTlójv- 
gAoite/ " AfifA ttlAnftÁn. 

" tlí mife au^ at; cun An ÉAotiAin Anoif one," A|\fA 
SeAnAóÁn. 145 

" Uú £ém nó an gAot," A|tfA tYlAH&án, " if cuwa 
cé'cu." 

11 An ctm Aigrnf a tAmíf ? '* a^a SeAnAóán. 

" 1fedt) mÁ zá Aoitine ábAtCA a\\ AigneAf a *óéAnAw 
tiow," A^fA ttlAnttAn. 150 

" An ftjrinL 'fMOf a^ac CAt) é An céAt> nut) niAw a 
cuiji AigneAf An fmt)At ? " aj\|\a SeAnAó-án. 

" T)ein a tÁn sun ' *óá gé' é. T)ein a tán eite ^un 
' ca*o a caw f ftón £inín ? ' é- tlí h-Aon cAoft acu fAn 

é. tlA CnÓA feAf^A 1f1At) DO Ótlljt Af\ f1Ut)At An ÓéAt) 155 
COÍWfgAjt |\lAttl," A|\fA trtAfb-án. 

<( Cat> é An coítfifgAf a óui|t An *oá gé An fiut)At ? " 
AnfA SeAnAóAn. 

fi t^nAWA pÓfCA A bí A^ ceAóc AbAite ó tig An 
CfAgAinc. ConnACA*oAn "óá éAn ^ pÁinc. x6c i5o jtj^me 

"If bfe^g An X)Á gé ^&T> fAn," -A^fAti T>eAn* 

tli'l Ann At Aoti gé AriiÁm," AffAn feAf. 
11 T)einitn-fe s° bftnl t>A gé Arm," AffAn beAn. 
" tlf'tj So *oeirinn, ac Aon gé Arii-am," AffAn feAf. 
[65 T)o leAnAt)Af as ÁiceAin -Af\ -a céite. T)o caic An 
be am Í pern An An nibótAf. 

" éinig," AnfAn feAf, " Astif céAnAtn one AbAite." 
11 An bftnt An t)^ gé Ann ? " An fift. 
" Hi't," Af feifeAn, " aó Aon gé AtriAm." 
170 í)ún fi a fúit, A^tif *oo teos fi wfCi beit mAnb. 
T)'irntig feifeAn A£iif tug fé teif a n-ACAin Aguf a 
mAtAift. T)o nusAt) AbAite An conp, tnAf 'ó'eA'ó, 
táin 15 nA córhAffAm óun An cóffAirn. ArnAc fAn 
oittce tÁims An feAf óf cionn An ctnfp as sot, mAf 
175 "ó'eA^ó. tus fé cosAfV *oi. 

" éifig Af fAn," *f feifeAn, " Asuf biot) ciaU 

A 5 AU ! " 

"An bftut An r>& gé Ann ? " An fifi. 

" fli't," Af feifeAn, " ac aotj gé ArhÁin." 

180 Tí'fAn fi triAf A fAib A1C1. $ttiAif An CfocfAit) 
Af mAi*om. *Oo cÁnsACAf curt nA foits e - t)i An 
UA15 a\[ teAt&*ó. T)o téig An fA^Afc nA pAi*ofeACA. 
X)o cwfeA'o An óórhfA fíof fAn UAig. X)o CAiteAt) 
fttJAfA*D Cfé AnUAf Af An scótfifAmn. T)o f5feA*o 

185 An beAn.: — " A tAi'ós ! a tai^s ! " An fifi, " teos AmAó 
Af fo me ! tli't Ann ac Aon gé ArhÁm nó *óá gé, pé 
'cu if mAit teAC-fA ! " T)o fit nA *oAome Af An f oitis* 
■O'ofjjAit An feAf An córiifA. tós fé Aníof An beAn 
A^tíf í teAt-rnúCcA. Ótiif fí cúptA f AncAif *oi. támis 

190 fí cúici f ém. CusA*oAf AgAit) Af An mbAite. t)A 
geAff so bfeACAT>Af Af An bpÁifc ceA^nA An X)á gé 
óéA-onA. 

" ^éAó, a Cait>s I " ^f fif 1 > " ^ ó 1 f ctimA tiom. Ó ctJAinx) rhAtit)^iti 151 

•oeinin-fe ti4 pint -Ann ac Aon gé Ariiám, *oeinini-re 
tiÁ puit -Ann Ac Aon §é Arii-am." 195 

" Aon §é AtriAm," An yeMfeAn " A^tif Aon §Ant>At 

AmAin." 

" Ó — Ó — Ó ! " An fifi. As«f ó'n tA" y>An 50 LA a bAif 
nion tAOAin fé focAt nÁn géitt fí "óó Ann, pé 'cu bí 
An ceAnc Ai^e nó nÁ nAib." 200 

" tlíon "óem An ' *oá gé ' puínn -oiogbAtA. 1f mó 
An cAinbte 'ná An "oiogbAit a •óemeA'OAn. Cat) é An 
coírhfSAn a *óein ' fnón pnín ' ? " AnrA SeAnAóÁn. 

" t)einc reAnA-bAn a dí 'n-A ^córhnm^e 1 "óá mbotán 
beA^A 1 n-Aice 'céite, A^uf tTléibín Ab Amm "oo riinAoi 205 
acu, A^tif tTlunAmn *oo'n tnnAoi eite. *Óem TttunAmn 
nu*o éigm nÁn cAitn te Hléib. Ce&ip tTléibín é A^Ainc 
tnnti. "Cá^a^ tTléibín irceAó A5 cttiAtt á\\ tílunAinn 
50 mime, ctm beit at; cAmu. ÍJéi'óeA'ó ÍHunAinn 50 
mime ifceAó a^ cfiiAtt An tíléibín a\^ An mcmn 210 
5céA*onA. t)í niAi'oinín a^ ffléib, Aguf pfiín Ab Ainm 
•oó. HtíAin a tA^At) 1Tléib ifceAó 1 rabotAn tilunAmn, 
tA'gA.'ó £inín te n-A coif. AnnrAn bío'o tTléib An 
tAob •oe'n ceme, A^uf tTlunAmn Ajt An *ocAob eite, 
Aguf £inín eAUAflúA 'n-A fuit>e An tic An cínceám 'gá 215 
go|tA*ó pém. 

\,Á, ntiAin a bí An feAng An ttléibín, támix; fí fém 
A 5 u r T 1 ^ 11 if ce ^ c 1 *° C 1$ itiunAmn. T)o ftn*ó fí cun 
nA ceme An AgAitf ttlunAmn Anonn, A*;uf t)o ftn*ó 
£inín a^ An tic a# AgAi*ó nA ceme AniAó. t>\ tTléib 220 
A5 cun 'f A5 cúiceAtn 'n-A b-Ai^ne féAóAmc conmf a 
tofnóóAt) fí An c-AigneAf. £é "óeineAt) t^peAc fí 
á^ fnóm An niAi*oinín, Agtif tug fí pé nt>eA|tA 50 ftAib 
An cfnón cAm. 

11 A 1t!«nAinn ! " An fifi. 225 

" UeAóc, a ttléib, M AjtfA mtinAinn. 152 gUAme 

11 c<vo a óAin n* ót1 pi^^ 1 ? M AfifA tri6io. 

T)'fréAó mu|A*Miin An -An rnóm. ''Hi cAime Anoif a 
ffiófl 'n^ m-An -a bi p -Aon 14 niAiti «dige," aa fipi. 

230 M T)ei|\im-fe 50 "ocu^Aif "o'eiteAo ! " AflfA 1T1éib. 
" "OeifUm-fe 50 t)cus;Air-re c'éiCeAó ! " a^a triiirvduin, 
H Ajjtif cti tf peAnt\ 6uige ! " 

Siút> 1 scoóaLL -a óéite iat>, at; r5t^ eA>0A1 $> ^S^f 
pnin 45 -AriircAjVAig. C-Á11115 beAn ipceAó. $Aib fi 

235 p^inc te "0111116 acu. tonus beAn eite ipceAó. $aiD 
fi páinc leir An rnnAoi eite. t)Aitig ha coniAfifAin 50 
léin ifceAó. Jaó *ot?ine, pé rtiAfl a tA^At), gAbA*ó fé 
pÁinc te *ouine 015111 ■oe'ti beinc. t)A geAnn 50 tvAib 
ah bAite 50 téin fÁi*óce t\a óoírtifSAtt ; teAt tia troAonie 

240 an tAob 1T)tittAirm, A^uf An teAú eite An tAob ThéibíTi. 
Uaa éif nomnc Ainifine bí ati pAnóirce 50 téin pÁi'óce 
tm bnwgm. T)o teATi ati ccrínifSAn. tlí tA^At) aohaó 
í)á mAn^A'ó 5AT1 ati *oá tAob Ann A5 éijtge 6«n a óéite, 
A5 mAT^bAt) a céite. AnnrAn, nuAin £lAT;i\A1§eA'0 

245 "otJiTie lAfAóCA éipn cat> pé n'oeÁn ati bntngeAn, " CAt> 
a oath rnón £inín " a utiscí rtiAn TrneA^TVA Ain." 

" CoTIUf T>0 fCAT> ATI Cn01*0 ? " A|\fA SeATIAÓÁII . 

" UÁ ATI CnoiT) A|V fltlbAt -póf, A níg-0ttAn1, ,, AAfA 

tTlAnbAn. " Astir," Art feifeAn, " cá ah óeirc 6éAt>nA 
250 "o'á cun rór, A^nf ati -pjieASjiA céA*onA *o'á tAbAinc 
uinti, .1. 

" Cat) pé nt)eÁn ah c-AónAnn ? '- 

" Cato a óAm fnón pnín ? " 

" Tlíofi b'é £inín a *óem A11 óéAt> AigneAf AiAri!," 

255 Aflf A SeATIAÓÁTI. 

" riío|\ b'é, a ltíS-ottárí^ ^ ,, A|tfA ITlAfbAn. " Chót!)A 
feAf^A x>o 'óem ATI óéA*o C01lATHeAf5 1 i \1Att1. M 

11 An bpuil 'piof A^AC-fA conuf a •óemeA'OA^ An 
coinmeAf5 ? " á^a SeAnAóÁn. cuAitvo rhAtt£>Áin 153 

" ZÁ 'fiof, a fil/' a^a 1TUnt>An. " T)o t^ 01 * beif\c 260 
tn-Ajt ge^tt -Af n-A cnói£>. T)o riiAifiti ^n t>ei|\c -a céite. 

Aft b^tt, ntl-dlfl 4 h-OfS-dLAt) n^ cnót)A T>0 ptJ-A^At) 

fotAtn nvo. tlí nAi£> lonnt-A ac riA pt-Aoif^. Cnó-óa 
r^-Afg-A a\> eAt) 14*0. x\nnfan "outline 54c -domne 
5U]t t)-Aot -An gnó "oo'n tieiju; -A céite *oo riiAftiúgxVó 265 
m&p ge-Att -dfi cnói£> fe-AfS-A." 

" 1f fíoft *oo c-dmc," -Af\fA SeAn-AcÁn, " -A^nf rneAf- 
Aitn 50 tijrtnt 'fiof AgAtn-fA trni -an x>t:aca fo ce n-é tti. 
An cú 1TUf\£>Án TTIuicróe, PiMotr)-fÁi*ó t\eAtúA Agtif 
c-AtrhAn ? " 270 

"If mé cedn-A, a fiíg-ott-Aríi " a^a ÍTI-ánbÁn. 

" CéA*o míte pÁitce fórii-AC ! " ApfA Se-dn-dcÁn. 
CÁim^ ^n Uftonró-áirii 50 téin, A^uf cui^eA*oAn n-A 
mítce fÁitce foitíi tT)<d^£)Án. tlu-Aift a £>í an tnéi*o fin 
Dé-Anu-A t)o tAt)Ain H1-dn£>Án. 275 

" A fíg-oLLArii ^Stif a tiAifte n^ Unom , óÁ1n1e, ,, Aft 
feife-An. " T)'-Ai|\igeAf 50 *oun5^nn fitife a ^o^a 
eAlA'óA "oo'n c-é a t-Ag^nn Ac;uf TM-Attjwm ottxMft é." 

" Un^Aimít), a pf^íorh-í^A1t), ,, ^f^ SeAti-AóÁti, " ac 
if a\\ Aon com£iott AriiÁin é." 280 

" Ca*o é An comgiott é fin, a fíg-ott-Arh ? " a^a 
XY\A$X)Át\. 

" ílí f otÁi^ ■oó," -A^p-A SeA-nAcÁn, " a g-dot nó a 
Caaav^aí) *oo tieic te h-eAUvoAni." 

" Zá mo c-Atuvotuvó-fd te ti-e-AUvóam, a fiíg-ottdrh," 285 

AffA 1TI>A|\t)Án. 

" Conuf f-An, a pníorii-fÁi'ú ? " xvn^A Se-an^cÁn. 

" ^a^-vía pile -Ab e<<vó feAn.A-rhÁt-Aif tnnÁ mo giott^, M 
Af\f<\ TTlA^Án. 

*' Uá 5-Aot -a^tif cóiriSAf Ann/' Ajtf-A Se-An^óÁn, " ac 290 
cAm fi^*o A\\Aon ?at>a AmAt 50 teón. Sé 5túme 
^Aoit, -Agtif .áon stúm -drh^m cóniSAif , ^5«f 5-An euro 

u i54 guame 

A$AC-f4 "oe'n §Aot riA "oe'ti 'óónisAr. 1r let)' §iottd 
iat) ajaaoii, i-oifv $Aot A^tif cotfisAr." 
295 M Aó if tiotn-fA ah 510UA, a fig-ollA™," AnrA 

" 1r pon," AffA SeAnACÁri, " aó if curnA f-An. tlí 
potÁijA •oo'ri Unonro-áirh "oo fogA caLa'óa tAbAinc 
•ouic-fe, a pníorii-fÁi'ó, •dco' bícm péin, 5A11 bAc *oo 

3OO gAOt 11Á T)0 COm^Af ttÁ *00 ÓAttA'OttA'O. lAflfl *oo n 0§A 

eAtA'óA A^ur geóbAin í." 

" t>A niAit tiom, a nig-oilA™," -Aff-A ttlAflbÁti, " 50 
TToéAnjMt) An UnonróÁmi reo mo fÁit cj\ónÁm "oom." 

" T>&d«fAj\ fAn ■ouic," AftfA SeATiACÁn. T)fO$AlXAS rhARt)A1í1. 

" tlÁ^ óóif, a fitfotft-tÁrt" AttfA SeAnAóAn, " t;tifl 
b'feAnn teAc eAtA*óA éi^m a £>eA*ó nib' feAttjt 'ná 
cnónÁn a 'ó'fÁgAit tiAinti ? T) , féA , opAimíf a tÁn 

CeÓtCA ÚAbAlftU •OU1C, A tÁH pitl*ÓeAÓUA, A^Uf f^éAt- 
5 Alt>eAÓC, A^Uf gneAnn, 45 Uf fUtC, A^tlf CAtlCAItltl 

ctiAfAi'óeAccA t)o tó^^At) An ceó •oet)' cnoit)e. 1ahh 
nu*o éi^in if peAf|\ 'nÁ cnónÁn, a pnioriifAit)." 

11 1f ArhtAit) mAji acá Ati n;éAt a^ait», a nig-ottAtfi," 

AjlfA íriAttbáTI, " Ó tftACCAIf Afl ÓeÓ T>0 CÓ5AIIIC t)e 

10 cnoTóe •ótnne, cá ceó An mo ónoit)e-fe Anoif te cAtriAtt 
triAit, A^uf ní £61*01* tiom teAóc An Aon nít> X)o co^iTAt) 
Dem' cnoi'oe é. t)í nít> AgAtn cAuiAtt ó fom a tógAt) T>íObAtXAS rhARt)Áin 155 

An ceó •oem' ofloifte, a^uy- if te cftónÁn a 'óemeA'ó fé 
é. Ú45<vó An ceó aj\ mo ójtoi'óe 50 rmnic A^uf 50 
cjAom. AnnfAn t)o 'oéincí An cttónÁn *ootn, Aguf *oo 15 
tó^At) An cnónÁn f-Ati An ceó •oem' cnoi'óe. X)o 
bAmeAft *oíom fÁf An ónónÁm pn a t)éAriAtr\. Do 
pÁ^-At) 5-ati cnónÁn tné. T)o fáxja-ó mé £An fÁf Ati 
ónónám x\ *óéAnAtfi 'oorn ; $An fÁf -An ceói>ó a E>Ainc 
•oern' ófloi'óe. T)o n-mnfeAt) *oom 50 n*oéAn£At> An 20 
UiAonTóÁitfi feo *oo *ótJine Aon eAtA'óA t>A itiaic teif a 

tMAttnAlt) OftA tféATiAm. *Oo fOCAnthgeAf An te-Aóc 
Aguf An a lAnrtAi'ó An Art •oCnorn'oÁitn tno fÁ1Ú CnÓnám 
a ^óéAriArh *ootn, péAóAmc a 'ocósjm'ó fé An ceó t)em' 
ónoi*óe. UÁrni Anoir 'gÁ* lArtnAi-o onAiE>-fe, a uAifte «5 
eAtAftAncA tía UnortróÁiriie feo, mo fáit cnónÁm a 
•úéAnArh 'oorn." 

" UÁ 50 rriAit, a tSnioifi-fAit)/' AttfA SeAnAóAn. 
" tlí't eAtA^A if ufA t)o , ti Unorn*óÁirh feo a *óéAnAtn 
•otnc 'ná cnónÁn ; A^tir ó ifé An cjtón-án An eAtAt>A 30 
if ufA t>ói£> a *óéAnArh, tneAfAim-fe gtinAb é if túgA 
if ^Ann >oóit> *oo fÁit *oe fin a *b$AX\Axx\ *ouic. An 
'tnó *otnne bA tíiAit teAU beic A5 T)éAnArii An ót\ónÁw 
•otnu, a fifiorh-fÁii)" 

" X) y Á 17161*0 T>Aoine a beit) 'á 'óéAnArh, a níg-ottAiri," 35 
Apr-A TTlAnbÁn, " ife-At) if f Ait>bne A^tif if ceoUhAine 
beit) fé, A^tif ifeA"ó if cúifge tógpvit) fé An ceó 'oem' 
cnoi'óe, if •oóca." 

" U-u^cAn Annfo nA cnQnÁntl1 > óte, ,, ArtfA SeAnAó-dn. 
*Oo cu^atd Ann iat>. Uní nAonbAin aca a t>í Ann. t)í 40 
•óá fAgAf cnónÁm An eóttif acu, ceAnc-cnónÁn Agtaf 
CjiónAn fnA^Aó. 

u Cé'cu An ceAnc-ónón-dn nó An cnón-án fn a^aó X)a 

tflAIC leAZ A VéATip t)t11C, A pniom-^Alt) ? " AftfA 

SeAnACÁn. 45 156 KUAme 

11 An cnónán (WAgAe ifé if m^it tiom -a T)éAti^í "óoin, 
a |ti$-oLlArtt," a^a tTUnbAn, u WiA|t iré a "oémcí "óoni 
fAp aj\ b-Ain&At> 'oíom fAf a •óé-Anc-A." 

1fé cúi|% Átfit-Aó, 'n-an tog ITUnbÁn -ah cnónán 
5° ftlAJAo, mAj\ b'é b-A "be-ACttA a *óé.An-Atfi, ^uf b'é b-A 
t>éme an -An rsójuiAig ; a^ur bí tTUnbÁn ce-Apáifce -An 
cmne-Af *oo óun mp na f^ónn-dóAib acu. 

X)o cuineA'ó TTI.Aflb.An 'n-A fuit>e -a^ ó.At.Aoifl, ^uf "oo 
ftnt) riA cnón.Ántn'óte, n.A cní n-Aonb-Ain *oíob, .aa a 
55 AgAit) -Am-Aó. 

T)o torntng -dii cnónÁn. X>o "óún 1TI.Aflbán a *ó.á 
fúit, A^uf t)o teo^ fé fi-án -a úe-Ann, -A^tif bí fé -a^ 
éifce^óc teif -An ^cnón-Án 1 *ocfleó ^un *óóió te *ouine 
íiáq -Aiflig fé ttiAtfi ceót b.A bne-ÁgtA 'nÁ é. t)í An •oójvo 
6o cótíi bneÁg, óórh bo^, óótfi fu.Aijtc fin 5"U|\ "óeACAin 
•o'-Aomne éifce-Aóc -AbjMT) teif s^n utnam 'n--A óívoLa-ó. 
t)í a fúite *oúnuA ^5 1TI.Aflb.An, -Atjtif é -aj; sIac-a-o 
fu-Aincif .An ónón-Ám. Ce-Ap n.A cnónÁntn'óte sua 
'n-A coT)Uvó "OÁinínib a bí fé. X)o y>ZAT>A h oA$. T)o 
65 téim fé 'n-A f e-Af\Arii : — 

"T)emuedn mo fáit cflón-ám T)om ! " Ajt feife-An, 
50 ctaf. T)o óomÁine^t)-At\ teo -Aflíf. "O'pé-Aó fé 
'n-A fcmióe-AtL oflt-A pé^óAmc -a' tvAb.AT>-Afl 50 téin A5 
^é-An-Arh ^n cnónÁm. X)íoX)A\\. X)o fwt> fé Aflíf, -A$uf 
70 óún fé a fúite ax; éifce-Aóc teif -An ^cnón^n, -A^uf 
^5 gtACA'ó ^n Cfu-Aincif ^gtif -An -Aoibnrf, *o^n teif. 

ttlotuig fé .An *oón*o 45 U^úg-At). T)'or5xMt fé -a 
fúite. t)í ciíit) -Ac-A 'n--A pu-At), -A^uf -A tÁm^ te n-A 
f^ónn-AóAib -Acn, ^stif tnrs^ ^ e w-A r ú ^i^>- 
75 " "OeinceAjt mo f^it c^ónÁin 'ootii ! " an feife-An, 
4< jré m-An a ^e^tl-At) "oom ! " 

tD'éi^e-An "oóib cun ótaige -Aníf, bíot) 50 ^i-Aib tia 
f5ó|\nAige t>'á mbnife-At) -acu, ^gtaf a n^tón ^5 ceip t)ío$AtcAS rhAiit)£in 157 

oTttA. ConiÁineA'OATv teó aja peAt) cAmAitt eite -A^uf 
iat> teAt-tAóCAite, A^tjf tnAfoÁTi a$ 6ifceA£c ieó 80 

AgUf A -ÓÁ fúlt "OÚT1CA ; ATjtlf A f?10f ACU £0 TttAlt TIÁÓ 

'ti-a óo'olA'ó a oí fé, aó 'ti-a LÁti-t)úifeAóc, A^tif é at; 
fAiTte optA péAóAiTic ati fCA , OT;Ai , oi'r *oe , n ójtónán. 

J?é •oeijteA'ó *oo ótii|\ "0111116 acu CAfACcAó at\ 
'O'ofS^a 1TIat\dáti * fúite, A5Ufo!f:éAó fé at\ ati opeAf 85 
fAn a "óein ah óAfAóUAó. " T)eiTiceAt\ tno fÁit ct\ótiáiti 
•oom ! " at\ feife-díi. b'éipn tjo'h pe&p fAti 'oífiiúgA'ó 
A|\ ati tjchótiáti at\ít% A^uf if AriitAit) a 010*0 ;?;ac ne 
HIA5 CfiónÁin Ai^e AT;ur 5^c 1^© ftiAp CAfAóCAige, Aguf 
fS-ánn^t) Ain te ii-eA^lA 50 tAOAfttM'ó 1tlAt\oÁn Aftíf, 90 

T)0 teATI -ATI Ot>Alf\ Af\ ATI ^CIHTIA fATl £0 T>Z\ £0 f\A1D 
OltteAt) CAfAÓCAlge Af f1tlt>At ATJUf A t>í Tje Cf\ÓT1ÁT1 'á 
•ÓéATIATtl, A£Uf 50 TVA1D 0131*0 *Oef TIA CttÓTlÁTIlll-ÓtlO 
5AH A0T1 gllt 1 T1-A0T1 COfl ACtl, A^Mf TIÁC CflOTláTI CeAftC 
TIÁ fílATjAC A 01 AC11 'á *ÓéATlATfl, AC JjAOt JjATl ptlAITTI 95 
5ATI Tjtlt, AJj CeACC Af T1A fTjÓpnACAlD ACtl. 

t)í !TlAf\t)-dT1 'tl-A ftiit>e A^Uf é A|t A ftiAirfineAf ATjUf 
a •ó.á f úil "oútica Aige A^tif é A5 éifceAóc teif ah sceót, 

Agtlf é At; TTlAÓCTIATfl 1 Tl' Algrie AT\ ATI 5CTUlA*OC.Af 'tI-A 

TtAit> ha CT\ónÁTit4i > óte Ai$e. T)o T\éi|\ tia *otige OÍ fé 100 

CeAH^AltCe OftA A fl°$ A eAtA*OA tAOA1f\C x>ó. t)'é 
ATI CTtÓtlÁTI A pO§A eAtA*OA. T^IA^A fé 0|\tA A fált 
Cf\ÓT1Á1TI A tAOA1f\C *OÓ. T)Á *OCeipeAt> fAíl OTVtA t)eA"Ó 

SeATiAóÁti Atjiif An Uftotri-oAiTh 1 bpúnc aj; tTlAT\t)ÁTi, 
1 bpúnc a t>eAt) Córh ctuiavó *oí|\eAó Ajjtif GeAt) ah 105 
púnc 'ti-a mbeAt) gtiAife acu-t\ati *oá *oceipeA*ó ait\- 
-peAti Aon óeAtiTi *oef tia iniATiuAit) ú*o vo fotÁtA|i 

*DÓlt>. Clll5 tlA CttÓTIÁTIUI'Óte ATI TTlelT) f1Tl 50 T1-ÁUHT1T1. 

*Q'á r>t\í§ f^ ^ focAtunSeA-oAtA a ti-Aigtie óun j;ati 

CAlUeAltlA1TIC Af\ ATI tjCT^ÓTlÁTI *DO tAt>Alf\C tlAtA X)Á IIO 

5CA1 111*01 r ATI C-AT1ATT1 teif . ÓomÁiTieA , OAi\ teo as 158 guame 

■OéAttAfti ATI cjtónAttl, Ajtlf 'g^ glACArt) córh ftéit) A^tif 
*\t> yéit)if\ é, A^uf i<vo 45 b^\At, 1 n-AgAi'ó ax\ neóniAic, 
.aja 50 ti'OéAttpA'ó UlAfiOÁn leó yzAX) tnAfi 50 t^i° & 

115 fv\ir jMgAlcA -Ai^e. Tlí UAogAL 50 troubAinc. ttí 
ctn^e pn a bí pé. t)í cfí f^gAf ceóil Ait;e 4j\ t>Att. 
t)í cjiónÁn Aige, A^uf é 45 lAgugA-o. t)í cAfAóCAc 
A|\ pub-At, 4511 f í 45 neAj\ctig,<vo. Agtip bí pe-<votnot 
^Aoite -a^ "pub-At, ^b^f í ^5 tie-A^cúgA'o 50 mop. 

120 tliiAif a rhe-Af-At) ttlAfAbÁTi 50 mbíot) tiA c^ótiÁnuit)te 
-Ag ctntfmeArii 4j\ fCAt), ■o'ofS-dUvó fé .a fúite -Agtif 
•o'féAó.A'ó fé 'n-A tmice-Att ojac-a x\guf f< T)einceA|A 
mo fÁit cj\ótiáiti »00111 ! " xvoeijteA/ó fé. 

pé *óei^e-At) tií ^10 -aoti c^ótiáii 1 ti-Aoti coft 'o'á 

125 •óéAriArii, -Ac c-Af-Aóc-Aó -Agtif pexvotiíot .Aft P^" - 'O'ofSAit 
m^DAn -a f úite. " T)eince-d]A mo fÁit CjtótiÁin T>otn ! ,; 
a^ feife^n, 50 ti-Á|Vo -A^tif 50 pe^gAc. 
C-Á1TI15 SeAti-AcÁn ifce-Ac, 
" Uái*o -piA*o fo bti-Aitce -aiti-ac, a p^iorii-faro," -A|\ 

130 f eife-Ati. " Uó^pAt) uaic iat> ^tif ctn^e-AT) cúgAc 
ifceAc Antifo c|tótiÁíitn , óte tteArh-ttnftfeAo-d." 

" Uá 50 mxMt, a ifí-s-olh&m," a^a m^bAn. " 1f 
cum-d tiotn-f-A -ac 50 m>é-Atip*ft tno f\Áic c^óháiti *oom, 
pé iha|\ 4 geAtLAt) "oom a^tif pé tn-A^ <acá ceAois-Ailce 

135 Afl 4ti ^U^onróÁirh feo -a *óé-Ari<AiTi ■oon]." 

" T)é4tipAf\ fAti *ouic, «á Pfiiorii-frÁi'o, 50 m-dcáíic-d," 
4|tf4 Se4HAóÁn. 

T)o cu^At) ifce-Aó cu-alacc eite c^ónÁntn^óte 4 bí 
TieAtfi-tui^reAc. tlí jtAib -Aim» Átric-Ac, .ac ^on ti-AonbAfi 

140 -AtfiÁin *oíoD. T)o cuiiAe-A'ó 'n-A -ptn'óe ia*o m-áf 4 |\-Aib 
tia u|aí n-Aonb4i|\ a cui|\f igeAt) -A^iif a bí iinúigte ^rn^ó. 
T)o CofntJig ah C--A011 tiAotibAf AmÁm fin -Af\ ah 
^cfrjtiÁn t)o t)éAiiAiri. tofntngeA'OAii 50 b|\eÁg ^£1*0. 
flíop óui|\eAT)Af puínn ni|\c cléib teif ax\ bpu-Aitn, T)fO$AtCAS rhAKt)£lTl 159 

1 t)Cf eó 50 m\)A fnvoe ^ fe-Afóó-At) a n^lo^. TVfé-Aó 145 
ÍTlAfó^n j\A cmióe-AU, oj\t-A. tJtn^ fé -ati t)í*ó a t>í -Ajt 
«M^ne acu ^suf óui|\ fé 5<ái|\e be-Aj; -Af. " Gaoi|va itió|\ 
A11 c-uati ab^AT)," -Af reife-An. *Óún fé -a fúile -Aguf 
•oo teog f é P^ Á Ce^tw, tnAft a *óein fé 1 *ocof^ó ha 
ti-oibfte, 45 5tdo<ró ati Aoibnif m-Ap 't/exvó. 150 

Do teAti -An c^ón^ti. Tlíofl b'f.A'o-A 5ií|\ ttng euro 
•oe fn-A cfónÁtitiit)te, *o.aj\ teo, 50 f-Aib an fti-A^, j\a 
óftóTiAn íf e-At, níbA ói\ua*óa a\i aí\ fSófti-Aig 'ná tn.An a 
beat) fé •oá ^cufCAí fioinnc tn^c ctéib teif -ati n^tit. 
t)o neA|\ctii§e-A , o-A|A é. 'O'of^Ait TTI^b^íi a fúite. 155 
" 1f m-dit é fiti ! " Af. feife^n. " 1f awa rh-Ait e fin ! 
t)eitice-At\ mo fÁifc *óe fin *oorn." 

U-aja éif |\oitinc Aimfife *óem •otime *oef t\a c^óti- 
ánuróte cajtaocao. t)í fé CAni-Att m-Ait a •o'ia^xM'ó tia 

CAf-AÓC-Alge »00 ÓOf^. 1fé fttTO 4 CÁ1T115 «Af f,Af1 *OÓ l6o 
T1Á 50 T)CÁ1tl15 -Atl Ó-Af-AÓCAÚ X)'Á -AltfTÓeÓIH, -A^Uf Tltl-A1f 

4 t>pif fí -Atn-Aó -Aijt 'o'á Aitfróeóiti 5ii|\ teip -Aif\ fc-A'o ■oi. 
Cuif\ *ouine eite -acu -pfVAet) <Af, Agufo'imtig -ati cte-Af 
céAX>x\A xM|\. *Oo óoif5 fé An cfftAeft ati f-Ait) -At) 
févoip *oó í óofS. Antif-Ati, ntiAifv -A tÁmi5 fí •o'á 165 

AttíTÓeÓITI tlí $éAT>1pA*Ó f é f CAT) 1 T1-.AOT1 ÓOfl AÓ A^ 

WAetA^zAvt;, A^tif é 45 túbxvó te 5.AÓ fitAet), 1 *ouf eó 
5up *oóió te *otntie 50 •ouuicpeAt) -ati c--ati-aiti -Af. t)A 
$ e ^W S 11 ^ 6t,1 f *ouine ^tte -p^Ae^ -Af, ^gtif guft *óem 
•ouine eite c-Af-Aóc-Aó. tleite zó^áIaca ife-A*ó ff-Aet- 170 
a|\u-aó ^stif c-Af-Aóc-Aó. pé ^óei^e-At) bíco-A^ 50 téif\ 

A5 f|\^et<A^C-A1§ TIÓ A"5 CAf^ÓCxMg, A^tlf 5-Atl -AOItitie AS 

•oéAti-Aííi ^n ó^óti-diTi. T)'of5Ait TTI^fbÁii -a fúite ^uf 
•o'pé-Aó fé 'ti-a titnóe-Att oft^v. 

44 Aititiú ! '• a$ f eifeAti. " &i\uú ca*o é ax\ f^g-Af 175 

eAt-A'Ó-ATl é f1tl ATZÁ -A|\ f1Út)At -Ag-Alt) -ATlOlf ! C^f -AÓC-AÓ 

A 5 u f ff AetA|\tAó ! " (T)o ne-A^cuig aj\ Ati gc-AfAócAig i6o 5u<\me A^uf A|\ An fnAetAncAig.) " fA^Aim te t1-u , óAót t ,, 
AnfA INAnbÁn, u gtift "oóió Horn 50 tijruiL An cnAob 
180 A^Aif) fAn eAtA'óAin rm. tlí cAfAccAó nA fnAet- 
AncAC acA UAim-fe, ÁttitAó, aó cnón-Án fnAtjAó ! *Oew- 
ceAn mo fAit cnónAin *oom, pé niAn a geAtl SeAnAóAn 
A5tif An Unom'óÁirii feo "Com ! M CAitoitnot a cut a's pCe. 
t)x\ot 'otnteAt) Agus c^srhAot CRtnume 

tAimj SeAnAóÁn ifceAó. " Ca*o é feo ofAio, a 
pníom-f Ái*ó ? " An feifeAn. 

" X)o geAttAt) *oom 50 n*oéAnfí mo f Ait cnónAm 
•oom, a nig-ottAtfi," AnpA TTlAnbÁn, " ^tif ní'txeAn 'A 
5 t)éAnAm •oom." 

" ÚÁnsA'OAn fo Annro, a $níom-fAi*ó ótm An ónónAm 
a "óéAnAm *ouic, A^uf if món An longnAt) tiom ^An 
iat) a beit 'gA ■óéAnArh," AffA SeAnAcÁn. 

M UÁimít) at; T>éAnArh Á^ n"oíóitt ! " AffA •otune *oef 
10 nA cnónÁnui'ócio, A^tif níon LAbAin fe ac 1 sco^An 
mAn dí a gtón imtigte. 

" 1f feAnn iat> a oneiC teAc AmAó, a níg-ottArii," 
AnfA ITlAfoÁn, " Aguf "OAome *oo ctin cúgAm Annfo a 
oeTó ÁbAtcA Af cnónAn a "óéAnArii "oom. UA fiAóAinc 
15 Af An *oUnom > óÁim feo mo fÁit cnónÁm a •óéAnArii 
•oóm-f a, A^tif ní f otÁin *oóib é *oéAnArii T>om. tVéigeAn 
■oo'ti níg, *oo JuAine, nA miAncA úx> *oo fotAtAn rto 
5AÓ •oume fA Cnom'óAim 'n-A 'ouatja'ó miAn X)ó. X)o T)AOt 'OtHtGAt) xXgtlS CASttlAOt ClUHOtte 161 

folÁtfWnge^-ó nA nnAncA 50 Léin. Hi ^éroitt t)o'ti 
Unom'ó^itn a nÁ*ó ^un pÁ^At) rniAn 4011 "oume acu 5A11 20 
jrápAtn. UÁ fMACAinc a^ At1 *oUf onró-áitfi a nogA eAtAt>A 
-a t>éAnAni ^o'n c-é a Cat; Ann 'gA" lAnnAi'ó ontA. 1TU 
óAitteAnn An Unorn'óÁirh -An An tTouAt^-Af fAn zÁ 
•oeineAt) te n-A némi, •oeineA'ó te n-A sctú, Aguf te 
n-A jrcÁil, óf cótíiAin pe-Afv éhneAnn. 25 

" tlí cAitl/peAn An An n*otiAl,5Ar fAti, a pflíonVf^Á1 > ó, ,, 
«Aftf^ SeAnAóÁn, " At eAtA*óA ax\a tteACAin te "oé-AtiArh 
aj\ peAt) aX>?at> ifeA*ó cnónÁn, 50 tnón tnón cnónÁn 

ftlAS-AÓ. tlA Cflí nAOtttiAin Ú*0 A t)í -ATITlfO Afl *OCÚ1f Ag 
T>éAnAril -All ÓttÓnÁm f1Tl T)tl1C, CÁ1T) f1AT) £0 télfl 'n-A 30 

ttnge Anoif Agtir iat> cmn, bneómce 50 rriAit. 'Sé 
mo tuAinirn 50 ttpuit cum acu t\Á > oéAnj:Ai > ó Aon 
Cf-Ag-Af cnónÁm a twlteA*) An *oá IÁ 'f An fA^x> a riiAin- 
pit) fiAt>. Uá cninc irif nA f5ó|Mi-AóAit> A5 cum acu 
^S^f Cx * T^T) £15111 1 Oftnjim teicuiige Aft cum acu. 35 
Uá beinc 11 ó cniún acu -A5tif if eA^At tiom x\Á cuin£i*ó 
fiA*o t>ío£> An fAgAf bneóit)ceACCA auá ontA. 1f eA^At 
tiom 50 > ociocpAi > ó fé cun eA^cnuAir *oo euro acu, 
ftán beó mAjt a n-mnfceAn é ! " 

" 1f píofl , A nig-GltA™/' Anf-A TTlArtbÁn, " 50 bpuit 40 
cnónÁn fnA^Aó •oeAc^itt a *óéAnArii. tlí *oóic tiorn-fA, 
ÁrhtAó, 50 bpuit fé cótn "oeACAin a "óéAnAríi Aguf Acá 
fé peACA cuAice "oo óu|\ A5 ceiteAt)|\At) -An §015 min 

>óá novtA^." 

" biot) An cnónÁn »oeAC-Ain a *óéAnArh nó nÁ. t)ío*ó, 45 
A pníorh-írÁi'ó, ní potÁi né t)éAnArh *otnc-f e 50 *ocí 50 
mbem *oo fÁit -a^ac t)e." 

Ar\ $ait> a tM An óAmc fin An fmbAt tÁmig *otnne 
•oe'ti Unom'óÁirh ifceAó. 

" 'OéAnpA'o-f a eAtAt)A *óiiic, a lí)níonl-|ri1 , ó, ,, Anf ah 50 
f eAn a WW15. i02 guame 

" Cé n-é CufA, lex>' toa? " A^r^ ttUttMn; 
" OllArh ÍAigeATi mife, a fi\úo\i\-fÁ\X)" Af\pATi peAf\, 
41 A$uf T)Aot T)tnte-A , ó if aitiiiii -oom." 
55 " Ca-o í -ati eAtA*óA a *óéAtipAi|\-re "óom, a 'CachI," 

Af\f\A 1TlAj\t)ÁT1. 

11 CeAf cArhtiAó rnAit if eA*ó mé, M A^r\A T)Aot. 

" UAim-fe pém mAit 50 teój\ A|\ ati scéitvo fin/' 

AfATM ITlAfbÁTl. " CtHfpeAt) CeifC ÓÚ§AC-fA AT101f TTlÁ'f 

6omAit LeAc é." 

" Cuip óúgAm í, a pftforh-fÁi-ó," aj\í\a t)Aot. 

" 1HT11f t)Om, A 'OAOlt," At^fA 1TlAf\£>Att, " ca*o é 
ATI Tlít) A pUA1f\ *OtaiTie Af\ CAtAfTI A^Uf nÁ J2UA1f\ 
T)1A ? " 

65 " tlí rheAfAirn," A|\fA T)Aot, " 50 £>t:uiL aoti rrit> A|\ 

CAtAfh A pUA1|\ *OU1Tie A^Uf t\Á pt!A1j\ T)1A, Ó1jt 1-pé T)1A 
pélTl "OO ÓtUlttHg ^AÓ Tlít) 'o'á tipuit A|\ TieAtfl Agtlf AJ\ 
CAtAfh." 

" 1f píO|A, A > ÓAOlt, ,> A|\fA 1TlAf\£>Ár», " StljA t)'é T)1A 
70 X>0 OtUltthg 5AÓ tlVÓ t)'^ £>ptllt Af TieATtl Agllf A|t CAtATTl, 
AÓ TTlAf f1Tl félTl T>0 ptlAlf *Otl1Tie Tlít) Af\ CAtATTl Tl Á 
pUA1|\ ThA." 

" CAT> é AH Tlí-Ó é, A pTUOTTI-TMltí ? " A|\f A T)AOl Agllf 
lOTI^TlAt) A1TU 

75 " A fÁit -oe cigeATUiA, a *ÓaoiI," A|\fA ITlAfttUTi. 

" Tlí't AOT1 T)tl1Tie, A 'ÓAOlt," A|t feifeATT, " otc HÁ triAlt, 
ífeAi tiá uAfAt, TiÁ -puAif\ a f\áic *oe ClgeAJUIA 1 T1*Otl1Tie 
6151T1 eae, tió m«|\A E>puAif\ fé a fÁit "oe tigeAtuiA 

1 TTOUITie T1Í t)AOgAt TIÁ 50 t)ptlA1f fé A fÁlt *Oe ClgeAfUtA 

80 1 tiT)ia pém, (motA'ó 50 t>eó teif ! ), Agtif ní £>puAif\ *Oia 

|\1ATfl A fÁlt 'Oe tlgeAfTIA, A|\ TieAttl Tlá A|\ CAtATTl, Ó1]A 

ifé TDia UigeAfHA tia *ocigeAt^TiAí 50 téif\." 

" TTIo óotnAi|Ace ojau, a > pf\íoírl-f^1 > ó, ,, AffA T)aoU 
" ÍIÁ cui|\ ot^m A5iif ní oui^peAT) ofc a ttJ1tleA , 0. ,, T)AOt 'otnteAt) Agtis CAsrhAot ciunume 163 

" Hi cui^T:eAt>, óeATiA," Aftf-A tTlAf\oÁTi, " ac ■oeiTiceAji 85 
mo fÁit cttónÁm T>otn." 

" t)A rhAit tiorn-TM ceifc T>o óujt óúgAu, a pTtforh- 
fáit)," Af\t\* >otiiTie eite. 

" c«i^ T," a^tm tnAttoÁn. 

w Cat) é An t)eici v óeAc, a pTtfom-fÁi'ó," a^ati feAft, 90 
fl gtiji b'é a oeAtA é óujt fA ceitie, Agtif 5 up to'6 a tof- 
gAt) é oaitic -áf ah *oceine ? " 

" SAtAtriATi'OAti aitwi Ati tteiti'óiS fin ATioif , a fi|t 

WAlt," A^fA ItlAftOATI, ".Agtlf Uegltttlf ATI ÓéAt) A1T11TI -A 

DÍ Aifi." 95 

" tTlo óomAijtce qtu:, a 4 p|tíorh-T:Á1 > ó, ,, AftrAn peAft 
f-ATi, " í)á ctnjt ot\m A^tif ní ótnfipeA'o otvc a twiteA'D." 

*Oo tAOAijt "otiiTie f-A Uflotri'óÁitri. T)tiiTie x>ob' eAt> 

é A fh&Af 50 DpéA'OíM'O fé ^11*0 A 'ÓéATIATTl wá péA > op-A > ó 
ÍH-AttOÁT! AOT1 tOÓC t/fAgAlt A1T^. CTUiiane •doo' eA*ó IOC 
é, -Agtif ce-Ap fé TiÁfi opéi'oitA *oo *ótnTie a oí, oa *óóió 
teif, 5AT1 eóttif Aji óTuncijteAóc, tocc t/fÁgAit aj\ ati 
SCtmiA 'ti-a h'ooatit:! ati CTunuifteAóc. 

íf T)é,AT1TM > 0-fA eAtA'Ó-A *Ótl1C, A $jtÍ0Tfl-f Á1*Ó," A|1 

feife-ATi. 105 

" Ca*0 \ ATI eAtA^A A *ÓéAHT:A1t\-f e "ÓOTn," A|\f A 1TlA|\OÁTl, 
" Agtlf cé tv-é tú ? " 

" OttATfi mAit if eA*ó mé, Afi mo óénvo péiTí, A5 
SeAHAcÁT^" A|\f -an £eAf\, " Agtif CAftfiAot Cfitiicijie 1f 

A1T1TT1 •OOtTl." IIO 

" TTIÁ zá eótuf óóTTi mAit A^tif A*oeifijt A^Ar A|t ati 
5C|tuicifeAóu, a ÓAftfiAoit Ctuncifie," A]\fA 1T1a|\oáh, 

" 1f DOCA 50 DTTtllt eóttlf A£AC Aft 5AÓ Tlít) A OAITieAHTl 

te CTUiic." 

" ílí't Aon Titt) a oAiTieAHTi te Cfitnc Ti^ puit eóttif 115 

AgAtn A1|\, A P^ÍOTf1-fÁ1 , Ó, ,, A|\fA CAftflAOt. 

" Xt\Á 'feAt)," A|\fA ttlA^DÁn, fí pAf jVAigim-fe *óíoc-fA 164 giiAine 

AltOtf, a CAfiii^oitC|\uici|\e, ca*o é ati m-ó Af a ttptiATUVó 
ati Cfuicit\eACc aa T)cúif, A^uf conuf a •oemeAt) ah 
120 6é4ÍD ÓTU11C ? " 

"Go yzAT> ati cfuncine. TVféAó TTlAnttATi aitu 

" Pf^^S A1 í^'" <<W A XY)A$X)Án, " ttiá cá ati c-eóUif A5AC." 

<é Tlí't ati r-eóUif fATi A^Am, a pfáoti\-fÁiX>" AjtfA 

GafriiAot, " A^uf t)eitiii atia útn-óeAó *oíoc-fA aú at) 

125 c-eótuf t)o t-At)Aifc Dom." 

" UÁ 50 m-Alt," Af\fA THA|\t)Án, " UAt)AfT:A*0-fA "ótnc 
ATI C-eÓtUf. tÁTIATÍIA A £>í AT1T1 1 *OCOfAÓ A1TT1f1f\e, 

Aguf TTUcuel Ab aithtti "oo'ti £eAf\, A^uf Catia Ctúrnót^ 
Ab AiTim 'oo'ti tíitiaoi. T)o tÁ|\tA 50 •ocug An £>eATi f ati 
130 frtiAt poóriiAj\ *o'á peAp A^tif gun irntig fí tiAit>. T)o 
lean fé í A^uf é 50 cnoi'óe-ttTurce, rriAtt *oo £>í atvo-óioti 
Aige tnjiti 1 Ti-Ainróeóin ati ptiAtA a t>í aici t>ó. T)o 

tAfltA 50 f\A1í> f1f1 A£ fUlbAL A|\ tfÁlg TttAfVA CAtTlAlf 
CoTWAIC fí Att ATI T)CTVÁlg CteACfVAÓ mÍ0ÍTflÓ1|\. t) ; 

135 ceAf tia ^féiTie ca|\ éif ati óteAcjtAig 'oo tnionivigA'C 
1 •ocf eó tia f Ait) AHTi aó tia cnÁrhA, A^ti-p HA LÚlt^eAÓA. 
50 cifum A^iif 50 ctuiai'ó Aguf 50 caoI, fiTice 50 pÁif- 
5ite A^uf 50 ceATiTi, ó únÁrii 50 ctiátti. ÍH ati beATi 

A£ péAÓAUIC A|A ATI 5CteAC|\AÓ AgUf í A£ *OéAT1Aííl IOTI5- 
I40 T1A*Ó *Oe, A£Uf A£ "DeATlATtl lOTl^TlAt) 'Oe'tl TieA|\C A £>í 

1 "oceAf tia x;ttéiTie 'oo t^ioming ati cteA€|\Aó Aft ati 
^cumA fATi. 1e n-A Lititi fin 'oo féi*o ^Aofc riiAit tÁi"oift 
ifceAó ó'n t>pA|\Ai5e ; A^tif tofnuig tia tthtfieAóA caoía 
ceATinA ciofmA A|\ ceót bfieÁg 'oo "óéAnAtfi pé féToeAt) 
145 nA ^Aoite. T)o ftn'ó An beATi An ati *ocf\Áig A5 éif- 
ceACc teif ati ^ceót. t)í atí pogAf óórh t>|\eÁg 6órh 
tjiTin fin ^iin tuic ati beATi 'ti-a ccotAt) ó beit Ajs ^if- 
ceAúc teif . te ti-a tinn fm cé tiocpA'ó own tia ti-Aice 

AÓ A peA|\ A^llf é 50 bUA'ÓAftA Af\ A lOTV£. Pl1Al|\ f6 

150 ATin í A^uf í 'ti-a co*olAt). ÍJ1115 fé 1 n' Ai^ne gun t)'é t)40t 'otnteA'ó Agns CAsrhAot cntnume 165 

bititie^f Aguf AOTbtieAf ati ceóit *oo ctn^ £iacaitic uipfct 
ctncitri 'vis co'ot-d'ó. 'O'imtig fé ifceAó tm coitt, 
Aguf "óem fé ^té-Af /vótnAiT>, 1 t^occ cleActVAig Ati 
rhíotrhóif, ac é beit riíbA túgd, ^gtif bAin fé tia túic- 
tteAóA cioprnA "oe'n cteAUfidc Aguf foctuJig fé nvo ap 155 
ati tigté^f a *óem fé pém. ArmfATi *oo buAit fé tia 
túitjteAcA te ti-a rh éijieArmAib, A^uf *óeiTi fé ceót 
bjteÁg. Af r-AH AtnAc, nuAift a tA^At) ati t;uAt A5 ati 
™tiaoi "óó 'óeineA'ó fé An ceót, A^uf *oo 'oíbfeA'ó ati 
ceót ati puAt, 1 *oct\eó 50 tVAib fAogAt fUAinc aj; ati 160 
tÁTiAriiAiTi fin Af f-ATi AtriAc. Siti a*;ac, a CAfifiAoit, 
comif triA^ a *oeineAt) ati céA*o ótumc t^iArii." 

" Owi atia btii'óeAc *óíoc, a ]ittío1fl-í^Á1 > o, ,, Aftf a 
CAfriiAot Ctuncife. " 1f TiÁijteAó ati f^éAt *oom a 
tU*ó gujA rrnfe ati ctuntitte, Agtif cufA *o , itinif *oórii-fA 165 
contjf a *oeirieAt> Ati céA*o ctujic TMArii, 1 n-itieAT) tnife 
'g-á mrífitic •owc-re!" 

" CimeÁT) An c-eóttíf ATioif a ÓAftriAoit, ó u^ fé 
a^au, Aguf tiá bíot) e-Afti-dtfi ati eótuif pn te cat\vó 
teAc Afiíf. Ac *oeinceAft peAfCA mó fÁit cttón-diti 170 
•oóríi-fA. T)o seAttAt) *oom 50 Ti'oéATipA'ó ati U^om- 
t>Áirh feo mo fÁit cfónÁm *oom. tlí't aoti eAtA*óA ip 
túgA a *ó'iAfifiAmi •o'éiturn Ai£tie 'nÁ cj\ótiati a "oeATiArii. 
péAT>Ai*o tiA beAóA CfióriÁn a *óéAtiArh, Agtif tia caic. 
T)á mb'é Ati ctAúmpAtÁn -péin é, nÁ pint 'oo ói^tt Aige 175 
5AT1 a óeAtiti 'oo btMUvo 1 5Cointiib tiA gcfiAiiTi Aguf 
1 5coitimb tiA ^ctoc, pé^voAtiti f é c^ ótiÁti bt^eAg TDéATiam. 
1f aic ah f^éAt é mA teipeAiiti A]A ah *oU|\om > óÁiifi 
«AfAt, eót^Aife^ó, e-AtA'óAticA fo eAUvóA -óéAtiAm n^ 
ceipe-Aim -aja ah *oc|túmp-AtÁTí tnbocc 5-Ati óiAtt. If r So 
tnó|t é Amtn tiA UjAorn'oAirhe feo A|t pui*o n-A b-éif e-Atiti. 
1f mótt An u^tvoim acá A^ peAjtAib éiT^eATiTi t)o'n 
C]tomt)Áitfi feo. T)á , oca5a , ó ttiiati 'oo "ótnne -acu Agtif i66 5iu\me 

jo •oreip^e^'ó a^ -ati ju'$ -ati nuAti tmti t)o fotAt-Afi, 
185 , o\\oi^F^t) -ATI U|\om*óÁníi An fig, ^511 f t)o geóDA'ó pi|t 
éirie-Atin pAifC n-á U^onit)Áirfie f-A f5e.AU Cat* a oei"ó 
le pÁ-ó 45 pe-AtvAio Óirie-Ann Tiu-Aift a oei*ó 'pof -acu t\á 
pmt -Af» curn-Ar «i-A Ufotri'ó-Áirne mo fAic cr*ótt.Áiri t>o 
■óéATiAtti t)órn-T\A ? Tlíori iAf\|L*f -aoti tiít) b-A t)e<ACfí-A 
190 f nÁ An c|aótiáti, tnA|\ bí 'fnof -AS-Atn nÁ beAt> -Aon tfiAit 

•ÓOtn AT1T1. ílíotl l-AftVAf AÓ At) CjAÓTlÁn, -ATI j\Ut) a 

•óeiTie-ATiTi -ATi c-ac rió -ati ctAúmp-Al-Ári, ^guf C-Á 45 ceip 
ojvAib 4Ti f\ut) f-ati -a *óéAr\Am •oom." CAibiT)iot a ce&t&m ^s póe. 

>dn uiotnpAntn > óe, aíi pite, Ajjtis seAtiAó^n 
CRónAtitii^e. 

t)í Se-ATi-Ac-ÁTi -A^uf An Ufotn'ó-Áirh a% éifte-Aóc te 
tTUrvb^n A^uf é -A^ rUt> tia CAmce fin t 'ocaoo -ati 6\\ ónáiTi 
-A t>eineArm -ati be-Aó, -A^tif -ati crióTi-ÁiTi -a *óeine-Ann -Ati 
cac, -A^tif -ati ófióTiÁin a t>eine-ATin -ati zpúmpAlÁn ; 
5 -A^uf 1 *ouAob -An f?ocAil a be-Aft 1 Tnbé-At-Aib pe-Ajt 
éifie-Ann 50 téif n«Air\ -a 'neófp ftóib ^ujt teip -Afi -ati 

•oUlAOrrTO-Airh -ATI CftÓTl-ÁTI A tM-Afifi fé Oft-A "OO *Óé-AT1Atft 

X)o itl-Afb-ATi -péiTi. X)Á n-1-Aftruvó fé oytA rum ei^m 

a -óé-AnATti a beA*ó 'oe-AC-Aifi tió cfioblóroe-Aó, tió tuit) 

10 -a •ú'i.Ar^F-A'ó éirvitn -Ai^ne nó oitxe-Aóc t-Árh tió geife 

incte-Aúc-A, beat) le-Atf^éAL 615111 -acu t>-á ■oceipea'ó 

Oftt-A. Aó CfvÓTI-Án ! ^Stlf -Armf-ATI A belt te TVá'Ó -Afi 

puiT) n-A íi-6if\e-a?ín $u]\ ceip -ati CfióTiÁn T;éin o$tA I &r\ riotnp^nui > óe, ^u 167 

£HoT)Aft 50 cfÁi'óre -AStíf 50 fe^b t>ío£> péw A^uf 50 
t4n *o , freif5 ótm tVUfitiAw. 15 

T)o lAftAi^ *otmie acu. UiotnpAtiui > óe Ab eA*ó é. 
Óonn-Aic fé ca*o TMmtiS a$ av\ sc^tnntte, ^suf ^^ 
•óe-dc-dif teif LAttAi|\c ; At tM ^n U^om-óÁirh 1 sconcátt- 
aijtc tiÁijte *ó , fÁ§Ait, ^Stif ó-áicpe-At) *ouine 615111 LdftAijtc. 

" T)éAnjM > o-r4 eaUvóA t>mc, a l5|\íorh-fÁ1 > ó/ , a$ 20 

" C^vo í ah eAtd'ó-A a *óéAnpAi|t-fe ftom, a p$ 
tfiAit ? " a^a tTUjt&Án, " -Agtir ce íi-é cú ? " 

" Gdiftóe CeóUmin if Amrn •oórh-iM, a Pt^ío1fl-f^A1 > ó, ,, 
-Afi f eif e^n, " Agtif if ottdrii ceóit *oo SeAnAcÁti Agur 25 
•oo'ti UnottTóÁitfi feo mé, A^tif if a^ ax\ •ociompÁn a 
feinrnm aw ceót." 

" Ati ^éAXt^Á-^A a tMnnfiíic *oom, a ÓAi^óe Óeót- 
f>11ltl, ,, a^a tn^|\t>Án, " cecu if cúifge a *oeitie<vó 
-ATi aompÁTi nó 411 ófunc ? " 3° 

tlíoft tAtiAiji Cdi|\óe. 

" tyfemifi 50 'neófp* fto™," a^a WlA^ibÁn, " cat> 
'ti-A tAoX) 5«|t cti^At) ciompÁn tiáoiríi a$ ax\ "ociom- 
pAn." 

" 1f *oóó.a," ahjm CAi|tóe, " 511^ cusa'ó ootnpáii 35 
n-Aoirh a^ mA$ 511^ *oAoitie t\AorfttA *oo feinti -djt *ocúif 

" tlí X)66a Aon 111*0 &Á fófvo, a C-Aince," a^a 
tn^ttOÁti. " ttí't Aon X)Amz as An Awitn te n^orh 11 -á 
te TMomib 11Aorht-d. ,, 40 

" t>'f éi"oift, -A ji) |tf orh-fr-Ai "í> , * * a^a CAM^ce, " 50 'tieóf^ 
pém •oúmti cat> 'w-a tAob stifi cti^At) ciompÁti tiAoirii 
Alt*." 

" tlíojt cugA'ó ciotnpÁn tiAonfi \UAm -áif\, a CAi^oe," 
-A^r-A TTI-a^áii. íf CiotnpÁn IIA01 ah -Ainim óe-dfic te 45 
ZAX)A^z ai$. Hta^i|\ a £>í Haoi A^tir .a óUmih ^s «otit i68 guAine 

fAtl Ainc T)o jui5at>-aj\ ^téArA ceoa teó irueAó mnci. 
UiompÁn Ab eAt) 5téAf Tn'ob rAn. 11uAifi a bio'DA]* 
45 ceAcc a^ ah Aij\c •oob' Á1I Le *ouine *oe niACAib 
50 í1aoi ATi ciornpÁn x>o cimeÁ'o Ai^e pern." 

" ttí béAjurAin teAc é," AnfA 11aoi, " 5A11 tóg tAbAinc 
DÓffl-fA." 

" Ca*o é -An tóg a bei*ó uaic, a acaia ? M AnfAn rriAC. 

" 11Í 1AjA|\t:A , J ,, AlAfATl C-ACAin, " AC 50 *OCA0A|tpAt^ 

55 m'Ainnii pém aj\ An ■ociotnpin." 

" UÁ 50 tnAit," AnrAn tnAC, " 1f ' ciompÁn Y\ao\' é 

" Ac pb-re," At^f-á ÍTlAnbÁn, " 1 nbút\ n-Ambt;ior, 
•do tu^ ciornpÁn nAoirii Ain, Amrn acá t;An bunúr." 
60 " TTlo cornAince one, a pní*onV£Á1 > ó, ,, AntM CAince 
Ceótomn. " T1Á bí tiom A^ur ní bei"ó mé teAC níor mó." 

" tlí betfo" Aj\fA ITlAt^bÁn, " ac "oemceAn tno f Á\t 
cnónáin t)otn." 

T)o tAbAin *otnne eite. " tDé-dn^At)-^ eAtA'óA 
65 t>tnc, a pníorrl-frÁ1'D, ,, Afl reifeAn. 

" Cat> í An eAUvó-A a t)éAnt:Ain-f e *óom ? " Anf a 
ttlAnbÁn. 

" £ite ifeA*ó me," Ant/An t:eAn, " Ajjur *oéAnvMt) 
tvdnn •onic." 
70 " TTlÁ'r pte tú," Ant\A tnA^bÁn, " ir dóca 50 bptnt 
'fiof at;ac connf a •oemeA'ó An óéA*o nAnn niAtfi." 

" An*OAig ní feA'OAn, a pinom-fAit)," AnfAn -pile. 

" , Tleóft;A'o-fA t)niu é," AnfA TVlAnbÁn. "t)í beit^c 

niAC A5 ^AtTUAC, AgtJf £AbA At> eAt) mAC *OÍOb, A^Uf 

75 UúdaI CAom Ab Amm *oo'n rhAc fAn. t)í fé A5 obAin 
tÁ 'n-A óeAn'oóAm, é pém A^uf An peAn con^AncA a 

bí Al^e, Agllf t)í -ÓÁ 6]\X) ACU A^tlf 1A*0 A5 btíAtAT) An 

lAnAinn An ah mneóm. t)í UúbAt CAom A5 éifceAóc 
te buAlAt) nA n-otvo, A^uf cmg fé gun tAbAin 11A buittí An uiornp£titn > óe, ^t. 169 

pn comAf ftAmn, Axjtif 'óein fé ^nn *oo -péifi mAtt a 80 
tAOAin nA h-úifvo. t)'ptié An céA*o nAnn a •oemeA'ó 
niAm." 

" Ca u'fMof *oónVfA An píon é fm ? " AnpAn pile. 

" 1f píon "ómc An méi'o fin, a true ó," AnfA ITlAnDÁn. 
" tlí feA'oAnAíf An po\\ An m*ú A*oeinim. An opeAT)- 85 

A$A^ ATI píott AOn tttlT) ! tló ATI D-peA*OAfl\AÍf ^ ™ ™ >ó 

1 n-Aon con ! " 

T)Á tflélt) CAnCAjt A DÍ Afl SeAnACÁn A£Uf Aft ATI 

'oUnom'óÁim 'oo f5eAncA*0An 50 téin An gÁiní. 

" tTlo comAince one, a pníorh-fÁit)," ^f-ón -pile, 90 
" nÁ n-At>Ain a tuitteAt) Liorn ! " 

" tlí *oéAn£A*o, nÁ 010*0 eA^At one," AttfA tTlAnoÁn, 
" ac *oemceAn mo fÁit cnónÁm *oom. 'OéAnpAi'ó ^ac 
Aomne A5A1O An tnte f AgAf eAtA'ónA > Dom ac An eAtA*óA 
azá uAim. 11 í ti-é An nut) a CAitneAnn tit> pém a "óéAnArii 95 
azá ceAn$Aitue on<Aio a >óéAnArii, ac ArhÁm An ntm ^ 
tMAnnuAn onAio a "óéAnArii. An ntm a "ó'iA^^Af-fA 
onAio a *óéAnAm *oom nft An oún ScnmAr é "óéAnArh, if 
•OÓ1C tiom. VI a jwoaí a ceApADAin -pém a *óéAnAm 'oom 
^o ceifcigeAf fio ontA A^ur ni peA'OAnADAin ca*o a 100 
oAmeAnn teó. 11í't fo nÁ fti*o A]\ eóluf A5A10 mAf a 
meAfAim. 1p eAgAt tiom gun b'otc An gnó acá a^ A.n 
níg 'á *óéAnAm A5 cotúgAt) oún teitéi*oí. M 

T)o geAnn An -pocAt fAn, 50 cnÁm Agtif 50 cnoi'óe, 
An tnte 'óume 'oe'ti UnonróAim. X>o geAnn An pocAt 105 
fAn SeAnAóÁn níbA 'óoimne 'nÁ mAn a geAnn fé Aon 
'otime eae x>'á nAio An An i oU|\omt)Áim. 'DeA'ó An 
•oonAf An -pA*o *oéAncA ntiAin a teAtpA*ó An fgéAt An 
ptn*© nA ti-6ineAnn ^un teip A|v An > oUnom > óÁim a fÁit 
c^ónÁm a tADAinc x>o ttlAnoÁn ; A^tip AnnfAn, ^ac no 
CAtAt)A eite 'oájv tAnAigeAiDAn a tADAi|\c "oo, nán péA*o- 
At)An pneAgnA tAOAinc Ain nuAin a ceifcig fé ia*o 'n-A I/O 5UA1U6 

CAO&. tit flAbA*OAH AbAtrA A\\ A11 5CttÓt1^t1 A "Óé-dtlAtTl, 

Aguf tu tveAtAt)nA a rheAfwoAii -pern a t)éAnAtfi X)o 

n5 tA^ybeÁ^r^ Tt\AfX>Ál\ nÁ jiAib pof nA eótuf acu aja cax> a 
bAm teó. Ca*o a beAt) te f At) acu ntiAifi a fSAoittreAt) 
1ttAf\bAn An mem fm fgéit A|\ jrtiro r\A b-CifeAnn ! 
Ca*o í avi cot\Amc a beAt) acu te *oéAnAtn opt a pern ! 
t)í -An c|\ónÁn <ceipite of\tA, -An \\ur> nÁ ceipeAnn aj\ An 

120 5cau nÁ A|A An xycpumpAlAn , ^5«f nuAifi a ceifageAt) 
iat) 1 *ocAob nA n-eAUVDAn a tAtAAi5eAt)At\ fern a t)éAnAni 
ní t>Aib -pocAt 1 n-Aomne acu ! Ca*o a veAt> te ttÁt> 
acu nuAij\ AT)éAtvpA*ó mA^bÁn, 1 tÁcAin -peAtA Ci^eAnn, 
nÁ jtAib fA U|Aotn > óÁitn aó Ut^om^Áirh bféi^e, U|\om- 

125 t)Áirh 5A11 eótuf 5An eAtA*óAin ; A^uf g;tj|\ b'otc An gnó 
A ttí ^5 SuAifie 'á *óéAnAtn A5 fotÁ tAj\ bit) A^uf *oige 
•oóib, A^uf A5 fÁfArh nA miAn rm-péAfúncA a tAr;A*ó 
*OÓlb ! t3ÍO*OA|\ 1 5CtuiAT>cÁr . "Óícoa^ 'n-A f eAf Arh 
Annfút), cun> aca ifcig 1 tÁtAijt itlAfbÁm, Aguf euro 

130 acu 1 n-ÁiceAnnAib eite a^ puro An ceAgtAig, A^uf ^ah 
pocAt A5 ceAóu Af Aomne acu. t)í tTlAjibAn a^ t:éAó- 
Amc 'n-A rmiceAtt AtA áeAnAóÁn A^uf Ajt An tnéro acu 
a bí 1 *oteAnnuA áeAnAóÁm, ifcig, ^gtif ÁtAf 
Ain nuAitt a óonnAic fé An púnc 'n-A |tAbA*OAtt 

*35 Ai^e. " SeA?> ! " A|\ f eif eAn, 1 n'Aigne péin. " Tíí 
•oeifurn nÁ 50 mb'feAjtn t)Aoib An cot^c pionn «do 

f^AOlteAt) CAfAlb ! " 

" An í:a*oa a cimeÁ*ot:A|t Annfo tné, a f\íg-ottArii, £An 
mo fÁit ct^ónÁm a 'óéAnArh •oom, fé rriAjt a ^eAttAt) 
140*00111, A^tjf t:é tnAjt acá £iacawc oflAib a tAbAi|\c 
•oom ? " a$ feifeAn. 

" tluAijA n-Á ^oéAn^At) Aomne eite An ct^on-an 'ouic, 
a P|\íotrl-r:Á1•ó, ,, A|\fA SeAnAóÁn, " t)éAnt:A , o-f a ^ém 

M5 " TZá so mAit, a t;íg-oUAn^, ,, Anf^ tTlAí\bAn. " 1f ah ciomp,ántn , óe, int. 171 

peAfiri tinn tiAic-fe é 'tiÁ ó Aon *otiine eite. 1f pe-A^ 
50 mop." 

t)o ftífó SeAtiAóÁti 1 n'AonAri ^ AgAi*ó Th-Afttiin 
AtnAó. T)o tec-5 fé fiAj\ a ceAnn. t) , éi^ig & euro 
pe-Afói^e ftiAf ó tTucc 50 *ot\ 50 f\Aií> fí 'n-A -pe-áfAtfi 150 
AnÁijvoe, i*oiri é ^511 f AgAit) tílAriftÁin, 50 brieÁg rnóri 
Áft) rnotAtAó, 'ri-A f^tiAib *out)AtCA, rnAj\ tteAt) *óá 
eifttoAtt tnA'OA-ritiAi'ó, Aó í í>eit ViAt 1 n-meAT> £>eit 
fltJA*ó. T)o toftitng fé Ari An ^cfionAn a -óéAnArii. 

X)o *óún tTlAr\£>Án a *óÁ fúa A$uf »00 teo5 fé fiAfi a 155 
ceAnn, A5 éifce-Aóc teif An ^c^ónAn A^-uf A5 5tACA>o 
An Aoiftmf, rnAn. t/eAt), *oíf\eAc rnAri a 'óemeAt) fé Aguf 
é A5 éifceAóc teif nA cfónAntJi'ótit) eite, ac gutf 
£>'ftjir\ir*ue a Aicne aiji gtif fc'Aoiftmne teif 50 rnór» 
tieit A5 éifceAóc te cj\ónÁn áeAnAóáin 'ná te h-Aon 160 
cftónÁn eite. T)o tíon An Ufíorn'óÁirn 50 téijt ifceAó 
Agtif £>ío*OAf\ A5 péAóAmc aj\ An rnbeifu;, Agur* n>Annfi At> 

OftA te tl-eAgtA tlá péxVOJM'Ó SeAnACÁn An ObAlfí X)0 

feAfArh Abpvo A^iíf te ti-eA^tA 50 rroéAtipAt) pei'óm 
^5«f "ouAt) tia ti-oibfxe fin, urn An *ocaca fAti 'o'á Aoif, 165 
•oíogfcÁit ftÁitice *óó. 

T)o teATi An cflónÁn. *Oo teAti ah fréAfó^ 'n-A 
feAfAm AnÁijvoe 50 b^eÁg, Aguf í A5 crtit Agtif a^ 
tUAfSAt) A^tif a^ pfteAbAfnAig te ftiA^At) An ófiónÁm. 
Aft bAtt, AmbAfA, bí ah cfAónÁnui'óe *o y Á tuijAfiúgAt). 170 
t)í "bftigro Agtjf ctntteAt) *oef nA irmÁib a$ fiteAt). 
T)o teAn at» c|\ónÁn. T)o teAn ati ctnrifuigA'ó. tof- 
ntng An féAfó^ Afv c«icim 1 n'oiAit) Af\ n'oiAi'ó 50 "ocí 
50 r\Ait) ruvóAfvc A5 SeAnAóÁn Af\ g^^if ttUn&áw. 
ConnAic f é ah tíá fúitA^tif íax> *oúncA. T)o fCA*o fé. 175 
tíleAf fé stjjt 'n-A co'otAt» a t>í mA|\t)Án. Córh twAt 
Agtíf 50 fCA*o An er*ónÁn •o , of5Ait ati x>á fúa 50 
n-Ait)ig. 172 su^me 

11 T)eifice4fl Án rÁit cnónÁm "oúmn ! " AntM 1TlAt^>An. 

iSo Su^f leif An t)pé^fói5 Anír, A^ur r iá *° A t* P^b^l At1 

c^ónAn Aflíf, A^ur SeAnAóAn bocc 1 tuocc *oul 1 LAige 

te cuinre Acur te ti-eArt>A AnAtA A^uf te cmneAr 'n-A 

nhumeAt A^ur 'n-A fsótvnAig A^ur ruAr 'n-A ceAnn. 

tJm An *ocaca fAn t)í riA tnnÁ 50 Léin aj; riteA-ó At;ur 

[85 AS pÁf^A-ó a tátfi, A^uf nÁ teos^At) eA^lA *óóib tAb- 

aiac tiÁ a teo5-Ainc optA 50 nAbA'OAn A5 50U CAitoit)iot A ctfig a's póe. 
« CAin— 1)0— cu Aitsne ! " 

t)í SeAnACÁn T>'Á tUinflUg-At) ^O C1U§. ConnAlC Í1A 

rnnÁ 50 nAi£>, Agtir tM nA *oeónACA a$ ueAóc uaúa 50 

t>Og, A^Uf 1AT) A£ OfHUÍOt -AgUf AS CHeA"OAlg A^Uf 45 

pÁf^At) a tA^uAn. ContiAic ha pn, tetr, 50 fAl£> fé 

5 *o'á* ttHttflÚgA'Ó. tlíOfl b'fréVOÍft *OÓlt> AOT1 f OCAt *00 
jVÁt), AC £>í A£ ■OU&A'Ó Agtlf A^: ^OfimtlgAt) ACU, A^tJf A£ 

bÁtiA*ó, *oo néin at» cum a 'n-A nAit) ah r^éAt A5 bj\eit 
A|\ c|\oi , óe An sac peAn acu t:é leic. ComÁm ah reAn- 
"oume Leir A5 T)éAnAtfi An cnónÁm, ac *oob' trwnipce 

10 a Aitmc nÁ *nAi5 Ann leAnArhAinc puínn níbA fiA Ain. 
t)í pAinitif A5 ceAóc 'n-A óeAnn A^tir cneAúÁn A5 
ceAóc 'n-A glón, cneAtÁn nÁn tj'ionAnn A^ur rnASAt) 
sn óttónÁm, A^ur tM nA tonAonAOA AlUnr a$ cntiinniugAtf 
An a éA*0An A^tif An a gntiA*ónAiO, Aguf ia*o at; ctncim 

15 irceAó fA btréAróis Aige. £é 'óeipeA'ó táini5 seAfltv- " UAin— too— cuAitgrie ! " 173 

AnÁtAige Aif\, -Astif caic fé fCAt>. ID'of^Ail tTUnoAn 

A -0Á full. 

" T)emceAf mo fÁit cfónÁm T)om ! " A|\ feifean, 
So géAf. 

X)o £Ait SeAn-Acán a ceAnn fiAf Afíf -A^uf, cAit fé 20 

-ATI pé-AfÓg AnÁ1fOe ; A^Uf DAin f é fAf^A^ Af -A f^ÓfnAlg. 

tu^ fé ffeAti^At) fó-teAnn Af «a mtnneÁL nuAif a dí 
An fiiA5 Aige 'á •óéATiArfi, A^uf te "oéine An cffeAnjjt-A 
fin f^emn full teif aitiac Af a ceAnn, 1 *ocfeó 50 f aid 
An cfúit Af a gnuAt) An fite-A-o teif. tltiAin a connAic 25 
tTlAf oÁn An cfúit An gftiA*ó An *oinne, tÁmis fgAnnf At> 
Ain te h-eAgtA 50 mbeA*ó peAfs An An fig ctn^e. Tlíof 
"óem fé aó a pAi*oif *oo fÁ*ó ifceAó 'n-A tÁirh *óeif f ém, 
Agtif AnnfAn An tÁrh -óeAf f An x>o óuf pé'n fúit, A^uf 
An cfúil "oo cuf tAf n-Aif ^-a n-meAt) ceAfc. CimeAt) 30 
fé An lÁrh Af An fúit 50 'ocí 50 fAio fí focAif 'n-A 
n-me&v. tlíof o'fATDA 50 fAio fí óórii mAit A'f oí fí 
fiAm. tluAif a oí, t/péAc ÍTlAfoÁn 'n-A timóeAtt Af 
An •oUfom'óÁim. 

" T)emceAf mo fÁit CfónÁm T)om ! " ^f feif eAn. 35 
'f 1f nÁifeAó -An obAif 'oaoid," Af feifeAn, " Aguf fit> 
cóm ti-05, cótíi tÁvoif, *oéAnArri -An cfónÁm feo 
•o'frÁsÁitc Af oúf fíg-ottArii ! T)eini*ó mo fÁit cfónAm 
•oórii-f a tÁitf eAó nó *oíotf Ait) fio Af ! " 

T)o tAOAif "otnne acu. " T)éAnp A*o-fA eAtAt>A t>uic, 4c 
a pfíorrl-fÁ1 > ó, ,, Af feife-An. 

" Cé h-é t«fA, te-o' toit ? '■' AffA TTlAfoÁn. 

" ^iof TTIac poórhAifc if Amm 'oom, a 1í>níom-fÁit>," 
Af feifeAn. 

" A^uf cat> é *oo *óÁn, a piof Tflic poórhA1fc? ,, -AffA 45 
ÍTlAft)Án. 

(< S5éAtAit)eAóc if T)Án 'oom, a |^fíotfl-T:Á1 > ó, ,, Aff-A 
pof TTIac foCrh«Aifc. f< 1f mife An f5éAttait)e tf i74 jjtiAiTie 

j:eAf\|\ i tveitunn, A^uf if mé f£&dlui'óe tia Uttotn'óáirhe 

50 1/eo. T)o ceAp SeAHACÁn péin mé cuti via n-oib^e fiTi." 

" Aguf cat> í -An e^uvóA a *oéAíitMif\ *oórh-tM Atioif, 

a £iof ttlic foótiiAifc ? M AftjM tnA^bÁti, " nó ati 

4tiiLAi*ó -a 'íieóftMifV v^éAt *ootn ? " 

" 'tleOfpAT) fgéAt *Otl1C, A jÍttíotíl-TMl*Ó," -AJ\t\A PlOf 

55 TTIac poctri^c. 

" Ca*o é ah n>éAt a 'ne6f|?Aif "ootn ? " a^a tTlAfbÁti, 
" nó b'pévoijA 50 'neóf-pÁ mo fogA fgéAt t)om tiuaift 
tiá *oéinceA|t tno fÁit cttóriÁin "oom." 

" , T1eófpA , o "oo ttogA fgéAt *otnc, -a pttfom-fAit)/' 
60 ^r^ P°f ITÍac poótíi-Ait^c, il AS^f if -ati,a rhAit tiom 
tn-Ajt a tAt)|\Af ," a\< f eife-Ati. 

" Ca*o y r\-A tAob 5ii|\ b'^tiA triAit teac gufi tAbf»Air, 

<A £lOf ? " A^A XX\A\\X)ÁX\. 

" 1TI-A|\ cá fúit a^aiti titi^itA a 'neoftr-ó'o-r-A cuvo •oetn' 
65 rséAtuAib bf e-AgtA rn-Aite *óuic ná tMntMit) -a ttntteAt) 
•oúit a^at: tM cfóttÁTi," A|\tm ^iof TTIac pocrh-AiflC. 

" ÍTIo f Áit ct^ótiÁi-n a -ó'iA^tAAf A|\ -ah 'oUjAom'óÁitfi f eo, 
a fiof," -Attf-A TTUf\bÁr), " ^S^V ™° f^ lt ctvótiám a 

CAltpeAfA A t-AOAIt^C t)Om tMf\ A f^Af-At) tit). Ac ó 

7° cÁt-Aoi 50 téif córh cui^fe,Ac "oe'n cf\óti<áti tií tnifce 
Uom CAtn-átt a tAX)A^z *oaoid A|\ e<AtA*óAin 615111 eite 

ATI fAW A belt) fit) ^5 CtJf CU1|Afe ATI CftÓTIÁITI T)ít>. 

TluAift -d bei*ó aí\ cmtAfe cu^tA 'óí'o a^aid pittpitní > o aj\ 
An sct^ónÁTi. 1f *oóc-a 50 £>-puit éAóz *oe fgaAlcAib 
75 A^AC-fA te ti-intifinc A fiop" 

" 1f píotV' ataím piof . " ílí *oóic tiotn 5t3jt ti-ititif eA"ó 
fUATíi Aon f^éAt nÁ puit A5Atn. M 

fí JJati Atri|\Af uá p|\íotri-f5éAt eirre-AtiTi a^az" a^a 

ITlAfbÁTI. 

80 " jza 50 *oe11tl1T^, ,, At^f-A ^iof. " ílí't -aoti fgé^t 
•o'á^ n-iTiTir;eA , ó 1 n-CimnTi fiAtih tiá fuil A-gAm." " cÁin— t>ó— ctiAitsne ! " 175 

" XX)Á 'feAtt, a fiof," -Af r\A TTlArittÁn, " fin'ó Annr\An 
^noif AgtJf mnif •oónVfa prtíorh-fséAL éirie-Ann, 'fé pm 
Om t)ó Cu-Ait^ne." 

14 Om — t)ó — Cu-Ait^ne ! " arir\A piof , A^tif a f úite 85 
45 te.AtA'ó AijA. " Uáin — t)ó — Cu-Aitgne ! V <Af\ f eif e^ti 

áflíf, -AgUf tátl A ÓftÓI'Óe "o'lOTlSTIAt) -AgUf 'o'-AttU-AÓC «Ag 
ce-Aóc «A1tl. 

" Om — t)ó — CtiAitsne," <Af\fA TnAri£>-án, 45 AtnAfc 
-Aifi. " Stn-ó ATitifAti, -a fiof," -Afi f eife-Ati, " ^StJf 90 
innif ' Om — t)ó — Cu-Ait^ne ' >óúinn ! " 

" Oiti — t)ó — CtlA1t5t^e, ,, -Arir\A piof. 

" U-Á1H — t)ó — Cu-Ait^ne," -A^f^n cfitucirie. 

" Oin — t)ó — CuAitsne," <Artr\An ciornpÁnui'óe. 

" ZÁm — t)ó — Cu-Ail^ne," .Arvr\A Se-AnAóán. 95 

t)A geAr\ri t\Á fiAit> 1 rnbéAt ^aó Aomne f-A ceAgtAó 
aó, " UÁw — t)ó — CuAitsne." X)'?mé ^n óé^vo wxM|\ 
ft^rh -Acu -A5 AirieAócAmc aíi £ ocAit. 

" C^vo é feo or^A1t>? ,, -Ar\fA m-A^Áti. " Ca*o 'tt-A 

t-AOt) tlÁ C-A^Ann T)tline él51Tl -A^AlE) -ATlTlfO ^Stlf -ATI IOO 

fSé-At f-Ati a "ó'mnfmc "corn ? Stnt) -Annfo, -a fiof Tílic 
foórn,Air\c, A^uf inmf CÁm t)ó CttAitsne *óom. 1f 
cú An f5éAttnt)e if peAr\f\ 1 n-éirunn. tlíor\ íi-inrife-At) 
1 ti-éir\inn riiArii f^éAt n-Á ptnt xvgAc. 1f cú fgeAttai^e 
n-A Ur\orn*óÁirne feo. T)o ce-Ap SeAHAóÁti péin cú ctiii 105 
f5é^tAi*óeAócA na Ur\om > óÁitrte *óéAn^tri. Sui*ó -Annfo 
-Af\ tn'4§Ai'ó -AtriAó A^tif mnif Om t)ó CuAitgne t>orn ! " 
tlíori t-AG-AijA -An fgéAttii'óe. T)o t-Af fé fu^f 50 
bun nA 5cUiAf. AnnfAn t>o t)^nuig -Airt, 50 *ocí 50 

flAlt) T>At AX\ t)Á1f -A1j\. AnnfAn X)0 t-Af fé fUAf -AfVÍf. IIC 

t)í fé ^5 tAf^t) -Agtif ,A5 bÁnAt) m^f\ fm Arv peA-ó ú-Am- 
-Ailt. *Oo LAttAin SeAn-AóÁn teif. 

<c Cat» 'n-A t-Aot) nÁ n-mnfeAnn cú ^n f5^t T)o 
ttlAr^OÁn, a pof ? " -Af\f a SeAnACÁn. 176 SUAme 

115 u C\vo 'ti-a £ao£> tia n-irmptn ati n;éAt *oo tílApMti ! M 
Aftf4 piop. "Conuf if pévoijl T)om rS^At nAj\ AipgeAf 
fern |tiAtii ^ •ó'mnpnc *oo ttlAi^ttÁTi nÁ T>'Aoirme eile ! " 
ajatm ftof TTIac poótfiAific. " ílíojt AipgeAf-fA fSéat 
tia On a fan jMArh," aji ^eifeAti, " tia m feA'OAji caj\ 

120 cugA'd ati cÁin pti, cé'cu 1 n-(3i|tiTin a cu^at) í no 
1 Tit)úú<Mg éi^in iatmóca. til *oóig tiom t;up 1 n-éitutin 
a cu^At) í. T)Á tnt)' eAt) nío|\ B'févoiji *oom 5AT1 eóliif 
éi^in a t>eit a^aíti uipti." 

" 1f 1 Tl-él]Ainn A CU^AT) í, A £lOf," A|\fA ÍTlA|\t)Átl, 

125 " A^Uf 1f A CTMÚÓA CéAT) CtlAltgtie t)0 CUgAt) í. A^tlf 

pfU'Otfl-fSéAl tlA tl-él^eATlTl rSÓAt T1A CÁTIA fATl, A]^Uf 

UÁin t)ó CuAitj;ne Ainm ati pfíoiti-f^éa fin. Agttf 

if tA^ atj obAif "oo'ti Ufom > óÁiífi feo, CAjt éif a t>i:tiil 

CAittce A5 JuAijte teó, 'gÁ scotugAt) 4511^ -A5 fotAtAfx 

130 tiA miAti éi5CiAttAix)e ú*o T>óift, a £>eit te ti-AT>tíiÁiL 

ACU TIÁft A1]MgeA*OAf TU^™ fS^i ^ CATTA Ú*0 ! ^Uf 

Atioif, a piof ttlic £octfiAi|AC, ctnjtint-f e *oe geA]\AiD 
ofic-fA agar a^ An *oU|Aomx)Áirh feo ^ati fi& a t>eit *ÓÁ 
oit)óe 1 n-Aon t)Aite 50 n*oeirnt> p5 Uáiti t)ó CuAa^ne 
135 'o'pÁgAil ^Stif é •ó'intifiTic *oóni-fA. A^tif cuiftitn 
^eAfA eite otvai£>. tlí't fé ceA^c tiá *oteAgtAó ceAt) a 

t)eit A£ T)A01T1lt) A1tlt)piOfAÓA TT1A]\ fit) Cuti tieit A£ 

•oéAriAtti aoi|\, nÁ A5 *oéAtiArii T)Án rnolXA, *oo fígcit) 
tiá "oo |\ó-tAoifeACAi5. T)'á fcju'g fitt, cuitMm *oe 

14° geAfAlt) ATlOlf OTVA1Í) 5ATI A t)eit Af\ t)0|A 5ClimAf AOI^ 
Tlv\ T>ÁX\ A X)éATlAtfl gO T)CÍ 50 ^fAlglt) fit) ATI f^ÓAt fAtl, 

Á S U T 5° 'octisA'ó fit) ti£> é, Agnf 50 n-intipit) fi£> 
•oórti-fA é." 

<f 1f CfUAit) riA ^eAfA 1AT) fAti, a p|\íortl-pÁ1 , ó, ,, At^f-A 
145 SeAtiAóÁti. u tlí t;iof Ati mó|\ *oe CaIatti ati *oorhAin a 

t>ei"Ú f1llt)AtUA A5AITITI fA|\ A •OCIOCTTAI'Ó llTlTl Ati fg^Al 
fATT •o'fÁgAlL" " cÁin— 1)0— cti^itgne ! - 177 

11 1f píof a fiig-ottdif»," ATtfA tTlArmÁTi, " aó rn-á'p 
CfiuAit) ia*o tia se-AfA, Aguf tnÁ'p pvoA ia*o tia cúfifAi" a 
£>ei*ó otíai£>, ciocp-Ait) CAifittte *óAoit) AfCA." 150 

" Cat> é -An cAirittte a t> , féA > 0FAi , ó ceAóc atta "ouinii, 
nó contif if péi*oif "ouititi corxAf tia ftige "o^gAil, 
A 5 t1 f 5 AT1 A t* ^t 1 SCtnriAf *° Atl motcA *óéATiATfi T)o t\íg 

ÍIÁ "OO TlÓ-tAOIfeAC A Ú-AttAflpVÓ CUAflAfOAL *0Ú1TITI Af, 

tió aoiti ^ "óeATtATh *oo tiÁtftAi'o a ttie^fp-At) cof5 *oo 155 
óutí te n-Ár* gctiAfVOAó ? " ArifA SeAtiAóÁn. 

"UlOCfMlt) ZA^X)te *ÓAOlE> AfCA, ,> AfifA TTIah£>áti, 

" triATi cui|\pi*o fiA*o A5 m-áóctiAm fife." 

" Con tip f-áti ? Ca*o é An niAócnAiri a tArjAnpAit) 

P1A*0 "OÚlTltl ? " AflfA SeAnAÚÁn. I60 

" An mAócnAtfi fo," -Aff^ tttAfiOAit, "5Utt CTtuAg r\Áó 
An pníorh-rséAt, éineAnn a EnottAin A5 ctntfineArn An 
uaitv úT) a £>í nA niiAncA éASpAtfitAóA A5 ceAóc cúgAitf, 
.1. aí\ peACA ctiAióe 1*0111 An t>á t1p*otAis A^uf ha fméArtA 
1*0111 tlcot-Aig A^tif 1nro, A^tif ati pleA-ó a' cinrvm An 165 
Aon gr\Ámne, Aguf pAitt An ctnrtc fmn n-án nu^At), 
Agup nA neite eite ú*o "oe'n Cfórit) fAn." 

" ^5«f tnA teipeAnn onAmn An n;éAt a "o'^gAit 
a prúorfi-fÁit)," Attf a SeAnAóÁn, " cax> a •óéAnpAimí'o ? " 

" CAitp*ó fit) An 0111*0 eite "o'tttiri p AogAl *oo óAiteAtn 170 
Aj; ctiArvoAc ax\ fgéa 50 *ocí 50 tipAgAit) fit> e. TfiÁ 
tA^Ann An bÁp otiai£> fAtt a £>j:AgAni> fib é, fAofvpAit) 
An báp fit) óf ha j;eAr\diE> feo azá cuptA A^Am-f a otíaiD 
Anoir. tlí't Aon ni*ó eite óun fit) a fAoruvó óf ha 
geA^Ait) aó ati t>Áf , nó ceAóc ftiAf teif ati fgéAt A^iif 175 
ceAóc Antifo A511T» é *ó , niTifiTic *oórh-fA/ > atít*a XYlA$X)Ár). 

" 1f CTtUAlt) AH t)T\eit AUÁ ZAX)A1^tA A^AIZ OTiAITIT), A 
1ílAfírj^1TI ! " AfifA SeATIAÓÁTI. 

"tlí't at» Dfieit teAt óórh CftiAi*ó A^tif bA óeA^rj í 
Oeit," AffA íTlATib^n. <f TTliiriA tnbeA'ó ie ft-eA^lA tíohti 180 i;8 5UA1Ue 

>iiaij\o *oo tAttAt^Amn-fe bneit o^Aif) a beA-ó nibA 
CjUJAVoe 50 mó]\ 'nÁ í : Dún teitévoí *oe ftoigifs 5A11 
('iaII 5Ati riieAbAip S^n eótAf $An -cuifsmc t;An téig- 
( Atin s^vti uhLa&iva, A5tif gun •oe-ACjVA 50 tnón fit» a 

185 ctin óun fiíit)ce A^uy piAiotÁLám ojvaiD 'nÁ *OAome 
'n-A mbeAt) CAbAifc TniAf oftA -ATjuf téigeAnn A^tif 
uj\tAbf a acu *oo óun óun ftn'óce A^tif p|MotÁtAtri oftA ! 
íluAijt ^ 'óéAnpA'ó j\í a tnóeAtt 'oo'ti Unorn'óÁirh bA 
óóift 51^ b'é b-A LugA b-A gAnn 'oóib beit buifteAo *oe. 

19° *0'á tfiéit) -a 'óemeAt) gu-Aine t)Aoib-re ifeAt) bA tugA 
búrt tnbtn'óeAóAr -Ain, -Agtif ifeAt) bA rhó An c-otc a 
•óemeAt) fib ,Aif\. t)í > ói > ó -Ag niAócnAm Anoif aj\ nA 
neitib fin." 

, , iomptiig fé u&tA A^tif 'o'nntig fé -AmAó Agtir 

195 AbAite 50 gte-Ann an SgÁit ótm .a tige t:ém, Agtif 

tliofv tAbAin Aomne acu An peAt) c-AniAitt. Ann ran 
•oo ófomAt)A|\ -aa .An tnitteÁn t)o cut^ Aft a céite. 

" Szaoató" A|\fA SeAn-AúÁn. " OiT) nA ^eATM 
200 otvAinn 50 •o-AwgeAn. Annfo ife-At) ocyotAniAin Aftéin. 
ní potÁin *oúitin unteaCc Agtif co*oUvó 1 n-Áic éigm 
eile AnoCc." CAit)iT)iot a sé a's pióe. 
imueAóu riA unomt)^irhe. 

Córh ttlAt Agtlf T)0 íl-A1|\lgeA*Ó Afl ptivo ceAgtAig T1A 
UfonTóÁnrie An poCAt fAn ó ÓeAnAóán, .1. " Annfo if 
eAt) -oo óo*otAmAif\ Anéin. Tlí t:oLáit\ imteAúu Aguf unueACu riA unom^AiTfie 179 

co^otAt) 1 n--áic éigm eite Anoóc," turn's oótÁn t)|\óiti 
ajv An tnte *oume t)e'n Ufvotn^óÁirh. AnnfAn ife<vó 5 
ttn^e-At)^ 1 sceAtvc An "oiogAtcAf a bí *oéAncA 45 
tTlAt\bÁn oyt& m&p geAtA Af\ An *oco|\c pionn, Agup An 
< oeAj\ríiA*o At>eineA*OAtA pern n ti ai |a a tAtAtvamseA'OAft ojvtA 
peAjt^ 1ílAj\bÁm. x\n tMit) a bio*OAf -pocAi|\ Aft a f uaityV 
neAf fA f\ig-teAgtAc b|\eÁg fAn <a ótnjA J^^t 16 fu^f I0 
*oóib, níop tingeA'DA^ cat) a bAm te beit aj\ pÁn. Ctnc 

-A tUT; Aj\ A tA5 ACtl T1UA1J1 A ttt15eA*OAf\ nÁf b'froLÁift 

•oóib 50 téit^ éitvge attiac A^tit; *out ótm bótAift, A^tif 
beit gtAti Af ATi tnbAite fm fAjt a , ocioct:A > ó ah oit)ce 
o|aúa ; nó 50 tnbeA'ó cot 'oéAticA acu ati tia ^eAfAib a 15 
bí cti|\tA A5 TTlA^bÁn ottóA, *oá mbeToíf "óá oit)óe 1 
n-Aon iTieA'o 50 'ocí 50 mbeAt) An Uáiti ^ÁgAtcA acu. 

" Tlí T:otÁi|\ *oúinn imteAcu, a ótAnn 6," A|\f a 
SeAHAóÁn teó. " UÁ éAscóif\ tfió|\ 'á 'óéAnATTi ojvAinn, 
ac ní't teigeAf a^aititi aij\ fm. Uá ptiAt A5 a LÁn 20 
•OAome > oúmn, Agtif 5TV<* 111 AC u oftAinti. ÍTIeAfCAft 511^ 

Ufl0mt)Á1tíl ATI A COfCAfAtflAlt flTlTl. tlí TMofl fATl 1 T1-AOT1 

óof, a ctAHTi ó. t)íot) 50 bjMiit rnótván AgAmn atiti, 
ní mójt é Áj\ fÁit *oe íha'ó Aguf *oe *óig. 1f f óVfrtnTUfte 
Áf TToóitm te n-ite A^uf te n-ót ^o tAbAif\c *oúinn. 25 
1f í mo beAn-fA péw, t)fiigvo mgeAn Oimcceitttie, 
•otnne ip mó goite aj* An 'oU^onróÁitti, Agiif ní iteAnn 
fí ac ub cij\ce 'o'aoti béite ; Agtif bíot) há ti-iteAtrn 
-pí aó ati tnévo fin 'o'aoti béite, cu^atiti ati UtAonró.áitfi 
<f tot^igit) Thót\fÁit " tntAti tnAtA geAtt A-jt riiéit> An béite 30 
a ^iteAnn fí ! " <f tlí ^Á*ó *oo rhA|\bÁn, •o'á bjtíg fin, 
nÁ t)o *óAome •o'á fófi'o, beit J gÁ óAfAt) tmti 50 mbít) 
|\ígte A^tif tiAifte nA b-éiTAeAnn C|\eAóuA A^Amn nuAi|\ 
a ti4SAimí*o jiomnc Aimfifte Ajt át^ gctiA^'OAib Actl. ,, 

<f Aó bíot) nÁ ctnf.imí*o ptiínn cofCAif Ati nA fígdb 35 
n4 at^ n4 b-uAiftib 'n-A •océigmí'o ata á$ gciiAfOAib z8o 5UAine 

Ó66A, bfmfo Com bui*oeAc tnoo A^iif *oÁ x;cuirtimfr\ 
UAimiTj 50 téif btu'óeAc *oe $ttAit\e *\noif rnAjt geAU 
<\f\ ati "ocig peo *oo cmp fé fttAf "oiunn fAn -die peo, 

40 Acjup tnAt\ geAtl aj\ tia rniAnuAio ú*o *oo fotAtAif\ pé *oc 
^ac »0111116 45Ainn 'ti-A •ocáiths rniAn •oo." 

" Hi potAip tnnníi irnteAcc, a cIatiti ó, AT;up if< 
cé-At) f\ti*o acá A^Airm te T)éAnArn tiá x)tit 1 íi-AonpeAct 
1 u!úAif\ 5 u<A1 t^ e ^S^T A t* wibtii'óeAóAf *oo gAOÁit teip 

45 A 5 l1 T A •ó'ninfiric *oó cat> ia*o tiA ^eAfA po acá cuj\tA 
^5 1TlAr\oÁn ot\Ainn ; contip rnAp tiác péitnfi *oúinn, 
5-Ati Át\ ti^e-df-A t)o cAitleAtiiAinc, co*oUvó *óá oi*oce 1 
ti-aoti iot)at> ctm go DpAigrnít) ah Oin." 

Do gUiAifeA*OAt\ So téij\ tÁit|\eAC, 1*01^ otlArh Agtip 

50 Antvcvo, i*oi|\ fite ^s u r é 1 5 eA r> 1 *° 1 í t feAft Agtif ititiaoi, 
1T)1|\ coin Agup giottA, i*oit\ 05 A^up peAn, A^up 
tAn^A'DAp etm tia ti-Áice 'n-A jvaid gtiAitve. T) , éitM$ 
gu^i^e A^up CÁ1T115 fé 'n-A 5CoitiniD. t)í longTiA'ó 
aiji tuiaij\ a connAic pé ctn^e iat> aj\ ah opAitce. Cug 

55 pé Cftí pó^A T)o SeAíiAóÁn Agup cuif\ pé pÁitce 
coicciatiíi ftornpA 50 téi|\. 

" Cat> é An pgéAt ^, Á t\íg-ottArh ? " aj\ peipeAti te 
SeAtiACÁTi, " tló ca*o a gttiAip ó noú|\ mbtungin pétn 
pit> ? " 

OO " ZÁ , OÍ\o6-f5é-At A5AITIÍI t)U1C, A f\í," Af\pA SeAHAC-átl. 

" ÍTáiths tTlAT\DÁTi TTIuici > oe A5 cjmaU, otVAirm at; •oíogAilc 
Ati cuit\c pnn ottAimi." 

" T1Í0T\ A1CnigtT!Alt\ é Af\ •OCÚIf, Agllf tlí |>A1D AOtl 

coinne A^Ainn 50 |aaid aoti t:eAf\5 Ai^e óúgAitin, tiÁ 
6 5 511^ t«5ATTiAi|t cúif x>6 ótin peirx^e oeit Ai^e óúgAinn. 

*0 , 1Aí^'P f^ A |\OgA eAtA-ÓA A^Uf A1|\piT)eAÓC O^AITITI. X)0 

cu$At) fATi "oó. AnnfAn, ifé fogA a tog fé íiÁ 50 

TTOéATipí A fÁlt Cf\ÓtlÁ1T1 T)Ó, A^Uf 1fé fAgAf Cf\ÓT1Á1Tl 
A CeAfCUlg tlATÓ T1A CfXÓTlÁn fTIA^AO. CuAI"Ó C|\í miceAóu tiA cnorh^Airhe 181 

n^otiG-áif 45 *oéAtiAm án c^on^m fin x>ó. tln-aip a bí 70 
íi4 cjtí ri-AonbAifi fin •o'^ "ocw^riugAt), A^uf 50 gce^p- 
^roíf fZAX), •o'uti^A'ó fé 50 cup ^suf 50 ce^fAi-óe 
4 f\<Sit ófiótiÁin 4 'óéAtiAiri *oó. T)o cui|\rige<vó 14*0 50 
téif, 1 *oc^eó nÁ jvdib Conine cun -An C^ónÁin a •óéAH-drn 
T>ó. Antif-Ati T)o óUA*ó-Af-f-A péin 45 •oé-Ati-árh A.n 75 
cttónÁin *oó, -A5Uf nnAiti a rheAf-Airm pu<<yo, te tieA^c 
ctn^fe, ' T)emce^ Ájt f\Áit C|\ón«Áin *oúitiri ! ' xvoeifiexvó 
fé, * mA^ a geAtLAbAif\ *oi:iinn ! ' X)o te^n-Af ap -ati 
gc^ón-Áti 50 "ocí, te f^CAti^A'ó fó-te-Ann t>'á *ocu5-df 
oftn pém, ^up óui|AeAf mo teat-ftht ahi-aó A|t mo 80 
gj\u-<vó. Cóm tu-At 4511 p óonn-Aic feife^ti fan *o , fróifi 
fé mé c|\é óórhAccAib *Oé. Armjrdn *o'é fig fS^l- 
ui'óe azá -A^Aitiíi, ^stíf •oub^i^c fé 50 nT)é,dTiF<yó fé 
fSé-At-Ame-Acc *oó ; ac Tu-Afin peife-an fS&At nÁ jtatb 
4i£e -Aijt, .1., U-áin t)ó Cti-Ait^ne. T)tib-Aifc -Ati f^e^t- 85 
tn*oe n-d fidib 4ti rséxM f-áti ai^e. /Armp-ATi x>o óuijt 
feife^ti finne, 45 tip -ati fs&AUn'óe, pé ge-dj\<Mb 5-An 

-AOTl |tAHT1 *o'Á|\ ttTMtl T^f-Ag-Alt, -Agtlf £-Aí1 beit t)Á 01*ÓCe 

1 n-<Aon mexvo, ctin 50 bpMgrníf -ati UÁm X)ó. Sa b-Aite 
peo a bíomAi]A ^féi|\, a f\í, -Agtif ní be-Am dnoóc Ann, 90 
m^ji geatt -Ajt áji nse-AiMib." 

" ^S u r CxV0 ^ ^™ c|\eó b-AiU 'n-A bpuit ceap-Aite 

^5-Alb -AgAlt) "OO tA&AlfU: -ATlOlf, 4 tMg-OltAtíl ? " -A^f-A 

5u<Aif\e. 

*' 5° ^-Atb-Ain, a fi," A^fA SeAti-AóÁn. 95 

" TIÁ céigi"ó 50 twU,bAin, ^ íAíg-ottAn^, ,, -AfVf-A gtMijAe. 
r< 1f 1 n-éi|Aititi a ctig-At) -ah UÁin Agtif nf h-i ti-Atb-ám, 
-Aguf t)'^ bfiíg fin if 1 Ti-AtbAin if túg-á a geób-Ai*ó fib 
Áon cu«áittif5 uifti. U-á 'fiof -A5Am-fA, ,, a^ feife-án 
" ca*o if ce-A|\c T)Aoib a , óéAT^Arn. ,, 100 

ír C-At) if ce-á|\c *oúitiTi a tté&n&m, «a |\í," AftpA 

SexMI-AÓÁtl. tSa 5u<Mue 

" 11a t>ACAit) fYtapttAn, na" An U^m," AfVfA 5uAi|\e, 
" aó jrAnAit) Attnfo A^Atn-fA ^5 U T ^ onóiji a 

105 FttAjlAftAtft uAim-fe A^uf ó feAfiAitt éifteAnn 50 
"OCf fo, geo£>Ai-ó fiD Af fo AmAó í, 1 n-éAgmuif bú^ 
nT)An." 

M 11í beAt> aó rriAit T)éij\ce fA ní*ó fin, a fií," -AffA 
SeAnAóÁn. 

110 " 1f 111 ó|\ An ujiuAg, a ^íg-ottAm," A\\yA 5uAif\e, " Dú|t 
mnÁ A^uf £>íif n5ioLLAnfv<yó -dg 5ltiAifeAóc, 1 n-Aon- 
freAóc Uty-fe, Cfié -óúúAigift lAfAóCA, pé $aó fójvo fom- 
mne A^uf T>oinmne ! Cat* a cotócAi-ó 1^*0? U100 
1Mi*ó bfieói*óceAóc A^tif bÁf o^ca, AT;uf ctncpro fiA**) aji 

115 An fUge ofiAib teip An ocjtAf Agtip Le ctn^fe. TH'L 
ciAtt nÁ rneAbAiji teif rnA^ fSé^t ! " 

" Tlí't leigeAf aija, a ji! f " A^f a SeAnAóÁn. " Smn 
pém a CAftfiAms o|VAinn An CfitiA'ócAn, CAicpimíT) -An 
CfU1A-ÓCAn a 'ó'put-Ans AnOlf." 

120 ""Cá, 50 *oeirhin, teigeAf aijV' AjifA JuAi^e. "T)o 
ctiiji ITlAfAbÁn n-A *;eAf a ojvAib-fe, a^ búj\ n-ottAtf»AnAib 
A^uf aj\ t)ú|\ bptíb A^uf Af bu^ ttióc ceóit Agtif aijv- 
p-oeAócA. Tlíop cuifi fé .0011 ge^fA Afi t)ú|i mnÁib 
nÁ aj\ búj\ nsiottAnjtAt). Tlí't £iAóAinc o^tA fAn *ouL 

125 1 n-AonfeAóc tib A5 ^0^5 n^ CÁnA. Hí consnAtn 
T)Aoib i-A*o ótrn n-A UÁnA T) , pÁgAit, aó a triAlAiftc. 1tntig- 
eAt> An Ufiom'óÁini -pém, ha b-ottAtfiAin A^uf nA pití 
A^tif ha h-éi5fe, Agtif fitibLuig , oíf An *ootfiAn aj\ tons 
11 a On a, aó ^AnA-ó n-A rnná Agtif n^ siott-Aí A^uf ^n 

130 c-Aof 05 'n-A n-oi-Ait) f-A t)Aite. ,> 

<( ^S^f CÁ tt-p-AnjMro fiAt), a |\í ? " a^a Se^nAóÁn. 

" CÁ t>pAnpAi*oíf , a |^íg-ott-Atfl. ,, A|\fA 5tiAi|Ae, " aó 

f-A cig fin a CugAf-fA *óAoib-fe ? P-AnAmíf f a cig 

fltl A|1 A ftlAltfmeAf Agtlf COtÓCA^-fA 1AT) 50 •OCAgAlt) 

135 x^X Q t^r n--óif. t)eit) An Cói|\ CéA*onA o|\úa, An fAit) imcextóc ha cnomú^irhe 183 

a tteró fib Amino, a t>í ontA few A^tif oftAifc ó tangA- 
£>Aift óúgAm Annfo." 

*Oo focA^uigeAt) A|\ An 5córhAi|tte fin. t) , fMtt tiA 
tnná A^tif ha 510UAÍ caj\ n-Aif ótin ^S-éeAgtAig tiA 
Uftorn'óÁiriie, A^tif ttí ÁtAf rnón ofttA. t)íoT)Att 50 140 
téin A5 got 50 pui*óeAc nuAitt a tMo*OAtt Ag imteAóc ; 
tpiomtngeA'OA|t a ftiite ntiAin a ftiAnA'OAfi ceA*o ceAóc 
tA|\ n-Aif Agtif pAHAtr»Ainc. T)'pÁ5 TTlA^tián ceAt> A5 
ah •oUnom'ó-áitn Aon *oÁn AifiÁw *oo gAt>Áit nuAitt a 
t>ei*oif A5 f5AfAiiiAinc te gtiAifie, Ag -pÁ^Áitc ftán 145 
Ai^e. T)o gAitj SeAtiAcÁn Ati c-Aon *oáh AríiÁm fin. 
Svoé An óéAt) t)éA|if a *óe : — 

"UHIAttAm UA1C, A $l1A1|te gtAltl 

pÁ^mAm a^ac beAniiAócAm, 

totiA'óAin Agtif jváite 1 T ™í I 5° 

ACÁXX) AgAC, A Ajvofu." 

*0^n gAn niAit ifeA'ó é. tlí't Ann ac 50 n*oemceAn 
rtiAoi'óeArii Af An scóin a cuifi guAijte ontA ; Agtif, rriAn 
geAtt a$ An gcóif fm, 50 ngeAttCAn ceAóc A^íf A5 

C|\1Att A1fl. 155 

" Ca tif tnt ceApAiúe A^Ait) fCAt) 1 scóin nA h-oit>ce 
Anocc, a fríg-oLLAm ? " A|\fA jguAi^e. 

" 1 TlÁf nA t^og, mÁ f|\oifimí , o é, a ^i/' &$?& SeAnA- 
óÁn, " 1 n*oún |\íog tAigeAn." 

" UÁtAOÍ A5 *Otll A5 C^IAtt A]A flíg f OgAnCA/' AflfA *60 

gtiAijte. " Hí't |\í cúige nÁ Ájvoní ip peAftj\ 'nÁ ConnnA 

CaoÓ." 

"if peAt\|\ ^uAifte 'ná é! 1f peAfifi guAife 'nÁ 
é ! " A|if An UfiomttAirii 50 téin "o'Aon gut. 

" go *océití ftÁn ! " AttfA 5tiAi|\e. 165 

" StÁn beó a^au, a |\í ! " Afi fiA*o 50 téin. 
ComÁineA*oAn teó 50 •ocÁn^A'OAn 50 ílÁf. tltíAin 1 84 5tiAme 

A f)io"o<\^ at; reAóc 1 seótfig-Af "oo'ti bAile, x>o úa^ía 
lO&Aji dfl u\]\ ah OócAin nómpA. T)o LAbAin pe teif 
170 ,\n ^cé^T) twine a tAinis; óm^e : — 

" Ca*0 é ATI Á1C Af A t)CÁ1T!15 ATT flATl rhÓT^ ÍJACtAC 

riieinseAó úx> ? " AjifAn clAtn. 

"til piAn ÓAÓlAC 11Á pi AH 1Tiei|\5eAC 1AT» fATI," AHfAn 

peAf 'n-&\\ cuipeA'o ah óeifc ótnge, " ao SeATiAóÁn 
175 SeATipte A51T1; a tfom'óáirii uAfAl." 

" CÁ AltTie A^Airi OflAlb," AjlfAn CtAtfl, " Agllf A}\ ATI 
A1H1tn TflÓfl pA*OA ACÁ OHAltt, Agtíf bíot) ^tl^ AITlim pVOA 

í ní ti-AiTiim pogAncA í. 1f peAflTVoe ah cít^ Af a 

*ocáti5aDai|\ pib t)eit UAgAice Af, A^up ah cíji 'n-A 
180 Opuitcí Ag twt Ann ní triAit ah £>Ait aih é. Ati pAt)A 

óeApAnn fit) t)ta Anocc ? " ah feipeATi. 

" 50 t)úTi Conn«iA ÓAoic, fli LdigeATi," AfifAn peAjt 

eite. t)í SeAnAóÁn Aguf niAite nA Unonro-ám'ie CA5- 

Aite ftiAf tim ah t)CACA fAn. Córii ttiAt Agup t> , An i iig 
185 An ctATfi gun go TKm f\íog t,AigeAn a EncyoAjt A5 "out, 

ctnn fé f^eAjACAt) sÁijie Ap, 1 t>cneó 511ft "0010 te 

twine nÁ TTAgAt) fé a AnÁt. 

" Ca*o 'cá At)' óun A3 5Ái]\í, a pitt rhAit ? " AnpA 

SeATiAóán. 
190 " Cat) a beAt) Am' ctin A5 SÁi^í," ATtfAr» ctArh, " ac 

CUfA A^líf t)0 ftUAg bACtAÓ A£ XWt 50 *OÚn fíog 

ÍAigeAn, -A^uf ^An curnAp a\\ aott jtann 'o'twir n*oÁn 

A 5 Alt> ! M 

"xViniú," Att peipeAn, " tiá €6151*0 50 t>ún níog 
i95 VAigeAn, nó if AtntAit) a cu|ipA|\ ha 5A"óai^ tit3 ! " 

" Cé mnif t)uic-fe An méit) pn á CtAirh ? " aji 
pAt)fAtl. 

(< TIaó curriA cé mnif t)om é mÁ'f píott é ? M A]AfAn 

Lot>Att. í4 -Anoif atí c-Am A5AiO-pe ótin a tAipbeámc 

200 An píon é nó ait bpéAg é. UáCaoí A5 *otit 50 íi-AtbAin, imceACu íia cuom > OAirhe 185 

1f é ConnnA Caoc a tAbA^ipArt ttunseAf A-gitf ton 
•oaoiO 1 scotn An Aifcitt fin. tl-Ác •oe-áf a •o'fréAójMi'ó ftb 
1 t-átAtn ConnnA, nuAtn a befó ojvaio *o-Án rhotCA Aguf 
bufoeACAtr a úAbAinc *oó niAn geAtt An totngeAf Aguf 
ton a tAbAinc *oAotb, Agttf s-An An oúft gctimAf Aon 205 
nAnn x> y X)úp n*oÁn •oo ctin te ceite." 

" 1f pon •oo'n ctArit -An tnéit) út>," AnpAn Unoni- 
"óÁtrii. " 1f peAnn *óúmri pnn petti ■no cniAtt, péAóAinc 
An bptnt Án nt>Án A^Atnn nó nÁ putt. 1p peAnji t>útnn 
Anoif péACAtnc aw bpé-A'op-Aimíf *otiAn a 'óéAnAtn *oo 21c 
nig ÍAtgeAn." 

Stút) A5 CAfAt) tetf -An n*otiAn a *óéAn-dtfi ia*o, nAnn 
ó 5AC ottArii acu. Ac *oÁ mberoíp A5 sAb-Áit. "oo'n 
obAtn 50 n-ot^oce ní peAio-pAt) Aotnne acu a nAnn péin 
*oo cun te céite. 1f AtfitAtt) a bío*ó x\a pocAtt A5 215 
meAfg-At) .An a cétte ontA, ^uf A5 'out 1 n-Atthftétt» ontA. 
tltiAin a rhe-Af^foíf -An níg *oo molA*ó tp ArhlAi*ó a 010*0 
a gcAtnc 'á cÁtneAt). An bAtt if AriitAtt) nÁ 010*0 
tnotA*ó t)Á c«Áine-A*ó nÁ Aon ufAgAf céttte t n-Aon con 
fA c-Atnc acu. AnnfAn, ní péA'o-At'oíf Aon Line AriiÁm 220 
•oe'n pti*óeAcc *oo úAbAinc AniAó 5-An ctfcétm bACAtge 
-Ann. X)o ctigA-o sac Aotnne pé n*oeAnA An bACAtge 
1 bpttt'óeAcc .An *ottine ette, ac ní péA'OA'ó fé cott)ce 
An b-AC-Atge t-Ab-Atnc pé n*o eAnA 'n-A 0111*0 ptfóe-Aóc-A 
pém, 50 *ocí 50 "ocAirbeAnA-o -An clArii *oó An bACAtge. 225 
£é 'óeineA'ó 'o'éinigeA'o An -Af An ngnó. AnnfAn bío'OAn 
1 scnuA'ócÁf •oÁtníntb. Híon b'péroin *oóib *otat 50 
ti-AtbAin gAn tttmgeAf A^tif tón 'o'pÁgAtl ó níg 
LAtgeAn, A£tif níon b péfoin *oóib ItnngeAf Agtif ^óti 
a -ó'iAnnAfó a^ An níg ^An *o«An a *#&AnArh *oó Ctin iat) 230 
a "EMAnttAit) A1]A. Ac pé tAnnAóc a "oeinmif An An 
nt)tiAn ní tA^At) teo a T>éAnAm aó bnttte bneáttle. 
t)í An rséAt 50 bneAC acu. *S6 Supine 

cxMbiT)iot a seACc a's póe. 

" PÓb DO t>6At tot>A1R." 

t)í fíe-dn-dó-Án Agup niAite ii-a U^onroAiriie A5 péAó- 
»\mc -A11 a óéite -Agup S-ari "pocAt -a 5 ce-Aóc Apc-A. fli 
paiO 'piop A5 Aomne -acu c-a*o oa óe-Anc a n-ÁT) nÁ cat> 
b-A óeAtAc a "óé-ATiArh. Hi n.Aib -Aomne -acu 1 b-ponn córh- 
5 Ainte 'ó'iAjtfiAi'ó, nÁ 1 bponn córiiAinte CAb-Ainc uAit). 
ílíon b'féroin c<AfA*ó t-A|\ n-Aif 50 T)cí gtuMfie m &V> °* 
da geÁfd opt a. 11 ion D'péróifi •out 50 h- Alburn man 
ni ftAiO Long x\& ton Unnge acu. Hi on b'féi'oin *out 
50 T>ún niojg tAigeATi ni-An ni nAib a rroÁn acu. tMo'o-An 
10 Antifút) A5 pé-ACAinc An -a céite Agti-p £An con acu 'á 
cun •oíob ná pocAt A5 ceAcc AfCA. t)í euro acu a$ 

fCACAÓ bnobUAÓA UlACnA AgUp 'gÁ gCOgAftlC. 

" "O'fÁj; TflAnbÁn -A|\ bún gcumAp *ouah >a "óéAnAífi 

"DO $tJA1|^e 1lUAlfV A biobAin A-& ZeACZ UAlt)," -A|\fAI1 
15 lobAfV. 

" "O'fájJ," An flAt). 

" TIÁC CnUAj," AflfAtl lobAJA, " flA-JA 1Attn AbAlft Ain A 

•ó'p-Á^Áitc An bun gcuniAf •OUA11 a "oeAriArii *oo ConnnA 
Caoc nuAin a oeAt) An long Aguf au tón A^Aib 'á 

20 lAnnAlt) A1|\. ,> 

11 tliof cuiriinig -Aomne A^Ainn Ain pin 50 T)ci Anoip," 

An piA*0. 

14 Tlion ótíiriim§ 50 "cineAC," AnpAn LobAn. " t>'peAnn 
lib berc A5 cunfmeArii An bun unAncAib ÁipéipeACA. 
25 Uá -An f^éAt 50 n-Ain'oeir A^Aib ! TZÁ miAn a^ 5AÓ 
Aomne a^ai^ Anoip, rniAn 11-Án CÁ11115 «a teitéiT) niArn 
ótn^e 50 *ocí Anoif. Cat) 'n-A caoD riÁ ti-iAnpAtin fib 
Anoif a^ $tiAine -An miAn fo *oo foU\c^n 'OAoib. X)4 "póg X)0 DéAt tot>AiR" 187 

t)£éxvo-<vó JuAitie an rniAti f o *oo f otátA|t t)AoiG Atioif, 
b-A cAi^btige t)Aoit> é 'tiá pe-ác-A cuAice ; ba cAif\bte 3c 
•óAoib é 'nÁ x\& ftriéAtvA úx>." 

" Tlí cúgAirme a ÚÁ11115 tiA trnAtic-d tMti," «á^f-d 
SeAtiAcÁn, " ac ctm tia rnbAti." 

" Cé ctn^e 50 *ocÁini5 An mi-An ú*o tiA •ptei'óe móiite 
A "oeAtiiM 'oe ctnftn Ati Aori gjváirme AflbAiit Aguf T)e 35 
fAitt tia rntnce nÁ^ juigAt) ? " At.\fAn tobA]i. 

TIíoja fjteAgAift SeAnAóÁn. Tlíofi pt^eA^Aifx Aomrie. 
T^Ati ati tobA^ a^ tréACAinc ottóA a[\ peAt> CAmAiLt. 
T)tibAitu; fé A t* ^Att : — 

"T)Á bpAiginn ctiAtMfcAt Áitugte uai£> t>o *óé-AtipMrm 40 
•otiAti tAf búfi gceArm t>o ttfg t,<AigeAti." 

" T)uAti *oo -jtíg tÁigeAn ca|\ Á|\ gceAtin ! " Ajt fiAt). 

" 11Í01A C^p *Ot11C ! " A|\ pA*o. 

" Hío|\ bAin 1YlAfibÁn cum-Af tno *óátia TMorn-fA," 
At/fAti lobAtu " t)'£éiXMíp 5«^ tn«Ait Ati bAit otvAib-pe 45 
rrnpe *oo btiAUvó utnAib Antifo. An bpAgAT) ah cu-djt- 
AfcAL? " 

" jeóbAit^ ^™ ctiAjtAfCAl tttA 1 •óemeATiii cú Ati •otíAti," 
Ajt fi-dt). " Ac cé o^ero-peAto 50 bpéA'opÁ-rA t)tiATi a 
•óéAtiArii "oo tug ÍAigeAti ! " 50 

" T)éAíij:A , o-fA ati *otiATi má cu^ca^ Ati cuAttAfCAt 
t)otn," Aff-An tobAft. " X)o *óeineAf-f.d piti*óeAcc 50 
mirjic óeAttAi" Af\ peifeAti, agtif cfiorn fé ajv *ótiAriAib 
bjieÁgtA *oo gAbÁa *oóib, 1 •oc^eo 511^ ctnjt fé longnAt) 
orvt-A. 55 

" pte tnAiú ifeAft Ati ctArh fo," Aft fiat). " 1p 

ped|\|\ All CU-AJlAfCAl -A CAt)A1|\C «00 A5t1f A lAflfl-Alt) A1|\ 

An T)ii-án a iDéATiAtti úa$ Áfi sceAtin, *oo |\íg l-Aige-An. 
Réi'óceóó-Ait) f^n firm Af ati bpúnc 'n-A t)ptl1t1H1ro. ,, 

<J C<vo é Án cuAiAAfCAt a DeiX) uaic ^f ati *ou.ah fo 60 

•ÓéATlAm ? " Af\ fl-AX). i88 5UAine 

u Sah a ti-intifeAt) fAti •DAc-it)," Aft feifeAti, " m 
mó}\ t)otn -oeitrme Oeit a^axd An 50 otTA^AX) An 
zuAnAytAl." 

65 M SeÓ£>A1Jt A11 CUAtVAfCAt," A^ flAT). 

" Uu^Ait) t>ú|t tinge leif fin," A|\ feifeAti. 
tu^A-DAp 50 Leiji An leAbAn 50 "ocaDaup "óó pé 
cuAttAfCAt a tMAj^FAt) fé ontA, AC 50 rnbeAt) fAt? 

70 " tlí bAOgAt 50 n-l^tApA'O-f A AOT1 nut) OtVAlb," A^fAl! 
Lo£)Afl, " AC t^UT) ACÁ Aft £>Ú|\ gClimAf A tAOAIjtC *OOm. 
"OeATipAT) AH T)tlAn tAJA OÚfl gCeATITl Agllf til 1A^pA*D 
T)e tUA^AfCAt Af AÓ go •OCAt)A|\pA1'Ó SeAHACÁH pÓ£ 

a^ mo óéAt *oom te h-a béAt péin. Tlí bAogAt nÁ 50 

75 OpUlt Afl t)Ún gCtltnAf ATI CUAtVAfCAt fAll T)0 tAt)A1ftC 

■oom." 

T)o témi SeATiAcÁn. " Ó " An feifeAii, " -oa mbeimi 
féiti Agtif Ati U^om'óÁirh 50 teifl 1 tnt>t\Ai5*oineAf, A^uf 
50 fAo^pAt) An £05 fAn tné pém -Agtif iA*o-fAtt, tií 
So tAftAjvpAirm A11 peg fAti *oo'n clAiri." 

fluAi^ Aifig An UftonroÁirii Ati cahic fiti ótnjteA'OAft 

fCAltC fUAf. 

"If otc An rhAipe A5 áji ftíg-oLLArh é," Art fiAt), " tiÁ 
CAbAftpA-ó póg t)o'n tobAt^ ctm riA U|\omt)Áiriie *oo 

85 fAOflAt) Af Atl bpÚtlC fO 'tl-A bptHtlT) ! tlí tl-AOTl ttlAlt 

•óúirme *otiL aoti cifcéim eite x>en cftige A5 long íia 

UÁtlA. 1f peAjtjt CAfAt) AgtJf *Otlt CA|A Tl-A1f A^ CfllAtt 

A|A JtiAit^e 1 n-Airrróeóin tia ngeAf. pé *ot\oc-nít> a 

CAt>A^fAi*ó cAitteAttiAinc Án n^eAf ot^Ainn, ní oeit) 

90 ^é níopA TtieAfA 'nÁ ati coja a beit) o|\aititi mÁ f AtiAimíT) 

ATlTlfO. 1f peAT^t^ CAfAt) AgUf *Ollt tAJA Tl-A1f ! " 

DuAit^ Ai|\ig SeAHAóÁn An CA1T1C fin, *oo C1115 fé 
1 tiAi^ne 50 ^CAitpeAt) fé Ati pó^ t)o tAúAifc 

" tlÁ cat/ Ait) ca]\ n-Aif, a clAtin ó ! " A|\ feifeAti "pÓ5 T)0 t)6At tot)Ain" 189 

" CAftA^A'D-fA An pó^ t)o'n "otji-ne f eo ó zá An •oúa 50 95 
téip Aige mnci." 

" Uá An *oúit fin AgArn mnci," A|\fAn tottAfl, " níop 
óe^p-áf 50 •ocioctM'ó fé "oe óot^ fA cfAo^At or/m ooi^oe 
50 Gp-AjA'ó tno teitem-fe *oe ólArh póg at> mo ttéAt 
ó t)é^t An frt|\ ú*o nÁ H-íofpA'ó An c-atUtt attiaó 100 

a' tÁltíl ATI ÓA1ÍÍT1 Átumn UAfAlt TttAT^ geAtt Af\ ^ATl TIA 
tÁtflA t)eiC ^lATl A1C1, A^tlf 5ATI T)e fAtAÓAfl OT^tA A6 
An fAtAÓAft A pUA|\A*OA|\ Ó lÁlril A f eATl-AtAf, A£Uf 5 AT) 

•oe fAtAóAf A|\ táirh a feAn-AtAj\ aó 50 mbiot) fé a$ 
ceA^Af^ eotinf Aft ójtei'oeAríi T)o tot)jvAi£> A^tif 50 105 
fíTieA'ó fé a tÁrfi 'n-A *ocfeó. An -peAT^ a •ó'puAtuig 
An c-atváti fATi uiAf\ geAlt Aft ah ^cúif fin, if tiAtttÁfAó 

ATI fgéAt A fÁ-Ó 50 típéA'OpA'Ó fé póg A tAt>A1T^C TJOtn' 

Leitéro-fe *oe tottAT^ fAtAó. Uá atia "óúit A^Am fA 
P015 fiTi. ílí t>eit) Aon cr^fATfi Af nVAi^ne 50 no 

" Cé WTHf T)U1U-fe 1 *OCAO& ATI CA1UTI ÚX) ? " AflfA 

SeATiAóÁn. 

" Uá ati rs^^ A H "P U1, ° ^a H-éifteAnn," AffAti ctAtti. 

" Seo, mÁ f eA'ó, bícó An f^éAt fo, teif, aj\ puro tia 115 
tv-éifleAnn ! " aji.t\a SeAnAóÁn, A^uf "o'lmtig fé Anonn 

AgUf tWg fé An PÓ5 T^n to£>AT> 

" SeAt) ! " AT/f An Loí>A|t. " UÁ a $tiit>e pÁgAicA 
A5 ^tiAi^e." 

" Ca*o í An gtii'óe ? " a^tm SeAnAóÁn. 120 

" ttUAIfl A CÁmi5 A *ÓAtCA A E>Alte A5 CflAtt A1ft, AtJUf 

í ^5 50L TnA|\ geAtt Af An eAfonói|\ a tugAif-fe t>Á 
feAn-AtAiT^, ^o'iAf^ fé Ajt tiiA 5An cú •o'fÁgAit E>Áif 50 
•ocAúAfpÁ An P05 f An "oorh-f a ! " 

" Seóft ! " A^rA SeAnAóÁn, " CÁ An TÍ65 pÁgAtCA 125 
a^ac Anoif, Agijf cAfv Imti 50 t)ún An T^íog Aguf *oem 
An *onAn tA|\ á|\ TjceAnn." i go SiiAine 

44 CéAffAl'Ó of Ait) 1 n-Amm T)6," Aj\rAti ctArii. 

SttlAlfeA'ÓAft opt A A^Uf tÁ'.I^A'OATi £0 T)01 i \Ur AX) 

130 thiha. tDuAileA'OATi buille x>er\ t>AT-cftATin aj\ ah 
•ootuit*. CÁ1T115 An •oóiffeói^ AtnAó. 
11 Cé n-ixvo fit)f e ? M ArifAn t)óir\r eóift . 
11 Se-AtiAó-án SeAnpte At;tir a cuaUxcc," at* pAt). 
" A^uf cat) cA ó SeAtiACÁn SeATipite a^ut* ó ti-a 

:35 CUAtAÓC AtltlfO ? " ATifATI *OÓ1f\r eÓ1f\. 

" An |Ai5 a t/f eifsinc," aj\ fiA*o. 

" AgUf CAT) é ATI 5TIÓ ACÁ A£Alb Tje'n ftí$ ? " Af f ATI 

•oóir\feóir\. 

V CuTI tU1T15e AgUf ÍÓ1T1 A 'ó'lATifiAI'Ó 41TI," Af fA 

140 SeATiAóÁn, " triATi t-á oriAinn *out 50 ti-AU)aiti a^ tor/»5 
Pt\íorh-f5éit éirieAnn." 

" All t)puit T)tlATI AgAlt> *Oo'tI flíg ? " ATVfATI •OÓ1TÍ- 

feóiT4- 

" UÁ> ó.eAtiA," AfifAti ctAtti, " Aguf mif e if rveACAife 
145 *oóib." 

TVpéAC ati T)óir\feóiri ofitA, A^uf ■o'féAó fé aj\ ati 
f\eACAi|te. " tlí r\ó-rhAit ati rhAir-e f\eACAir\e azá or\c-fA, 
a 17110/' ati fetfe&n, Ag cuti fmucA $Áir\e Af, " ac 

CA^Alt) IfCeAC," ATI feifeAn. 
150 CuATDATi IfCeAC. T)0 fll^At) 1 tátAlfl ATI ttíog 1A'Q. 

t)í uadati A$uf boóCAineAóc Aguf ceAnn pé Aft ÓeATiACán 

TT1AJ\ $eAtt Af\ ATI fAgAf TieACA1f\e A bí A1^e, aó b'éi^eATi 

•oó a euro CAncAi|\ •oo ufiút ctnge. t)í aoti A*obAp 
fótAif AThÁiTi Ai$e. t)í ati jví caoó A^tif tií peicj:eA > o 

155 fé ^ n f eACAi f e - 

Córn tuAt A^uf £>ío*oati 'n-A feAfArh 1 LÁtAifí ati fíog, 
•00 $aio ati ctArn ati "ouati rnolCA. t)í ati *ouati 50 

n-ÁtU1TIT1 Af\ TTAT). t)í ÁtAf €AT\ bÁfvfx AT\ ATI fvíg. 

"ifj TTIAlt An f\eACA1|\e ACÁ A^AC, A fllS-OttAlflt" Af*fA 

1O0 ConnftA Caoó, <4 A^iif ní peAjiji é 'nÁ ati *otiATi. 1f "pÓ5 T)0 t)6At t,Ot)Ain" 191 

•oóió tiom j;up b'é ati *otj-án f^n ati btúifie pti'óeAóCA 
if bjteÁgtA *o'á|\ AijvigeAf |MArr» A£;uf 1 f ,rnó piti'óeAóc 
riiAiú a , ó , Ai|MgeAf. Zá ati ton^ ^tjp ati tón ctnttce 

A^Alb -Aglíf geÓbA1*Ó fit) 1A*0. CujACAtt CÓ1tt n'iAit OftÚA 

1 5Cói|\ nA ti-oTooe," An reif eAn teip An n"oóinpeóiiu 165 

X)o nu^At) irceAó ta*o 1 bAttA An Erit> -A^iíf t)o cugAt) 
^ n*oóicm te n-Tte Agtif te n-ót T>óib. TluATn a bí -a 
n*oóitm itce A^tif ótcA acu, *oo c at f b eÁn A"ó feómnAí 
co'otACA *óóiD a bí 50 peif ceAtfi-Ait ^tjf 50 bneÁg $tAn 
cornpótvoArhAit. *Oo co*otAT)Afl An 0T*óce fin 50 pÁnh i? c 
A^uf 'o'éinigeA'OAn An mAroiti 5-AT1 ctnnfe ^An cnomA- 
cnoi'óe. T)o gtAnAt) ton^ *oóib Agur t)o ctnneA*ó tón 
innci. TD'ótvouig An ní An tonx; Ab f eÁnn a bí fA cuAn 
*oo gtAnAt) *óóib, A^uf 5ATI Aon eAfnAtii a beifc An ati 
ton a cuntM ipceAó rnna *oóib. tluAin a bí An ton*; 175 

OttAril, blOTiAn 50 télfl Ag *OUt Art bÓtVO i t)í Cftí CA05A1T» 

acu Ann, fé fm céAt) A^ur *oeicneAbAn A^uf *oaca*o. 

" UAgA*o-fA tib," AfifAn ctArii. 

" Am bnTACAn r\Á nAgATn ' " ^ff^ SeAnAóÁn. 

" 1f t;eAnn é *óuh tmn," AnfA euro "oe'ti Unomtiairh. 180 
" Tlí piof conttp a beA-o 5110 A^Amn *oe. t)e-A*ó An f^éAt 
50 bneAc A^Amn nuAin a uíornAin Ag "out 50 cig ah níog." 

" TTIÁ úéi'óeAnn f é fiti ^jt bófvo ti-A tuin^e 1 n-^on- 

íf ílí 5ÁT) t>uic -pAHAtfi-Aitic fiA|\, -A ^í5-ottAnl, ,, a^aí\ 185 

CtAITI, " pATip-AT)-fA f1Af. T)Á 'OCél'Óltiri tlt>, ,> -df\ 

feipe-ATi, " if ^tt ttiAite Lií>-fe »00 |\-a$aititi tit>. ílí't 
«aoíi gÁ*ó A^Am pém te *otit tit), tlí t)AogAt "OAoib 50 
ttAgAt) A"s b|tuc o^-Aib r\Á a$ cti|t ifce^ó o^A1t). ,, 

Cuat>a$ a^ bó|A*o. CiiijAeAt)^ fti-Af t\A feótcA. *Oo 190 
gt-AC via feólzA An gAot 50 t>f\eÁg. T)o teAtAt)A|\ 

A^tlf *00 tíOTIA'OAH A^Uf ^O glUAIf ATI tOTIS t)éAt ATI 

CuAin AmAc, 50 n-éAfSA A^uy 50 fcuAmt)A Aguf 50 tuAitnneAó, at; fneATjAint nA ^Aoite Ajjuf A5 fpeAtjAinc 
195 "o'a fuunn. T)o JtuAif fí AtnAó A|t An Of AnAi^e. T)o 
leAn ah gAot 'n-A gcOt, 50 mAit LAi*oi|A, ^ati t>eit nó- 
lAmin, A$uf ni fAit) An fAfAise nó-§Ant), AXjUf nion 
fCA'OA'OAn •d'-a feót 50 *ocí ^on tAnsAT>An tAtn te 

CAnnAIJjlD ITlAnAinn. ConnACAT>An *OUine 'n~A feAfATTI 

200 AnAijvoe An CeAnn *oef tia CAnnAiv;it>. ConnACA*oAn 
An to&An Amino An óuinn cofAig tiA Unnse acu fern, 

A 5 u f Cf Oil ATI fTlA^AÓ An f1tlt>At Ai^e ! 

" Cé cÁ f a turns ? " AnfAn T>ume An An gCAnnAig. 

" Uá SeAnAóÁn SeAnfite Aguf a óViaji," Af\f An tot>Af . 

205 " ítiá 'feA'ó," AnfAn *onine tuAf, " cuinim-fe fé 

geAfAió Anoir fit) 50 téin ^An ceAóc 1 •ocín Annfo 50 

t)fAi$it) fit) teAt-nAnn 1 n-A$Ait) An teAt-nAmn fo a 

geót)A , o-fA •ÓAOlt)." 

" gAit) T>o teAt-nAnn/* AnfAn tot)An. 
210 *Oo gAit) An *oume tuAf teAt-nAnn. *Oo $Ait> An 
tot)An teAt-T^Ann At; pneAgAinc An teAt-fAwn fin. 

"Ci An teAt-nAnn coin CAttAntA a$ac •oom," AnfAn 
•ouine ttiAf, " aó CÁ teAt-nAnn eite AtjAm *otnc Ajjuf 
CAitpin a teAt-nAnn t>o tAttAinc •ootn." 
2I 5 " 5 AlG ^ teAt-f Ann eite," AnfAn tot)An. 

T)o §Ait) An *ot3ine tuAf teAt-nAnn eite, A^tif mÁ 
§Ait> t)o ótnn An tot>Af\ teAt-nAnn A5 fneAtjAinc An 
teAt-fAinn fin. 

"UÁ An teAt-nAnn coin cAttAntA a^ac t)om dfif/' 
220 AnfAn *oiiine a t)i tuAf . " ZÁ teAt-nAnn eite AgAm 
•0111c, ÁrhtAó, A^tif mÁ ttigAnn cu An cniriiAt) teAt- 
nAnn coin *oom f éA*of Ait> fit) ceAóc 1 *oan." 
" 5aiD t>o teAt-nAnn •oom," AnfAn tot>An. 
T)o gAit>, Agtif tug An toDAf teAt-fAnn An teAt- 
225 nAinn fm uaií> Corn cntnnn Agtif a tug An vá teAt- 
n Ann eite uavo, CAiU/m tiAotriCA 193 

" Za'^m'ó 1 *ocí|\ Anoif," AffAn c " é & *>\ a^ An 
5CAf\fAi5- "A^uf zá An meit) feo At;Arn-fA te tU'o 
teAC-fA, a SeAnAóÁm, Agtif tex/ ctéift. 1f |tó-£>eA5 An 
5T1Ó oeA*ó a£;ai£) A5 ceAóc Afi An gctiAitvo feo, niutvA 230 
mbe-At) Ati toi>Afi -a t>eit 1 n-AonpeAcc tio. t)í 'fiof 
AgAm-fA nÁ tVAit> oútt nt)Án A5A10. ItleAfAf, *o'a* 

ttftíg fW, ^ féA'OfAt) -AOITltie AgAlO T1A teAt-JVAnnA 

«•o «a £adai|\c *ootn. TTItiTVA mbeA'ó ati íodaj\ CAitpeAt) 
fit) t)tit tA$ n-Aif 50 ti-éifinn Agvif bjteAit ot>ai&. 235 
Ua5ai*ó 1 X)Cíf\ Anoif." OAit>roiot .a ti-oóu a's póe. 
CAittin tiAorhtA. 

AtltlfAtl 'O'imtig An *OUine -A £>i* .Aft -ATI SCAftflAlS, Atjtlf 

x)o LA£>Aif\ ATI toOAft teif ATI , oU|\om > óÁitfi. 

" t)eAn if eAt) An •otune fin a trí Ajt ati SCA^tum^," 
Aft feifeAn. " t)AtitiAig ifeAt) í, Agtif bíonn fí £ac 
fte nibtiA*OAn 'n-A bAntiAig Aguf a$ •oéAtiAtti fAtAirm. 5 
UÁ ceAg^Af ctoice aici Aft ati oiteÁn fo A^tif cá cifce 

A1C1 fA ceAg'OAf fAtl. UÁ Cftí flCVO ITlAlftS Ó1ft A1C1 fA 

cifce fin. UAbAftfAit) fi teAt An óift fin t)AoiD-fi, 
Agtif beit) ati inert) fin AgAib cun cofCAif bótAift ah 
f ai*o a beit) fib Aft ati 5CUAi|ro feo 1 n-x\tbAm." 10 

"t>? *ooi6eAtt oftc, a ftig-ottArii," Aft feifeAn, 

" ftÓfhAttt-f A. T^fAnfÁ flAft nít)A túlfge 'nÁ niAft A 

teogpÁ -óoTTi eeACC, ÍJÁnAg a gAn fiof *otaic WAft bi tq4 5tiAine 

'pof At; Am r\Á péA'OfA'ó fib ah 511 ó *óéATiAtri im' éA$- 
15 muif. Hi OeAt) aoti t')|\eit AgAitt aa ha LeAC-jvATiTiA 

ÚT) A CAl>A1|\C *OÍ flÚt), tlÁ A|\ ATI Ó|\ A t/fÁgAlt UA1C1, 

niA^A inbeAX) mé ceAóc Lit), ílí tiei^ó aoti gÁ*ó A^Aib 
iiom a ttntteAt) ATioif, Aguf *o'á tiftíg fm imceóóAt) 
uAiti óótfi Luac ASUf CAifbeÁnpA*o ceAguAf tiA trmÁ 

20 ÚT) 'OAOlt)." 

T)o f u 5 Atl tot)A|\ cimóeAtt iat) fan óiúrfiAif ati 
oiteÁm 5ti|\ f|\oifeA*OA|A ctiAn beAg T>eAr pocAnArfiAit. 

CuAT)AfV IfCeAÓ fA ÓUAT1 fATI. CmpeAT)&\\ ATT1AÓ TIA 

n-AncAi|ti, 1 *ocf\eó 50 tvai£) Ati L0T15 "OAin^eAn, A^uf 

25 ATlTlfATI ÓUA*OAf\ 1 *OCÍtt. T)0 fC1ÚtU1lg AH LoftAf\ 1AT> 

50 ceAg*0Af tiA tíiíiÁ. t)í mAiúe tiA Uttotn'óÁirhe ceA- 
pAite Aft 5A11 An tot>Att *oo teo^Ainu uaca. 

" CimeÁ'opAimí'o é," An fiA*o te n-A óéite, "pé oic 
niAic te SeAtiAóÁn é. Hi -ptof cat* é a Uiacacc a beA'ó 
30 5T10 A^Ainn A|\íf *oe, xv$uf *o'á éAgmuif fm cá Án 
Tnbuit)eAoAf cuittce 50 rtiAic Aige." 

Aft t)Att, nuAijt a tM Ati cig CAifbeÁncA Ai£e ftóib, 

A^Uf T1UA1f\ A rheAfA*OA^ ÍAÍ)A1ttC teif AS^f A 1A|\fA1-0 

Ai|\ £ati miceAóc uaca, *o'péAóA > oA|\ 'ti-a •ocwióeAtt 
35 ^5«f ní tvaiE> Aon cuAinifS Aift! t)í fé uncigce uaca a 

£AT1 £lOf "OÓ1&. 

AÓ "DO f\U5 All bAtltlA1$ IfCeAÓ 'tl-A CeAg'OAf 1-A"0 
A^Uf ÓU1ft fí pÍ0|\ÓA01Tl pÁltCe ttÓtnpA A^Uf tU5 biAti 
A^Uf "OeOÓ 50 piAt AgUf 50 *pA1ff1115 "OQlb, A^Uf t)0 

40 •oeineA'ó cogA pfnotÁtniA o|\ca. tluAin a X)í a ttoóiciii 

itCe A^Uf ÓtCA ACU *D0 tAbA1|\ SeA11AÓÁT1. 

" 1f CTUJAg ATI f^éAt é A t>ATltlAlg ! " Att feif eAn. 

t( UÁ cumA ofAirm ahoóc, 1 n-Á|\ TíU^om'óÁim, tiá ^Aib 

ofv-Ain-n |\iatti founif feo. 'Cá cói^ uAfAt cuftA a^ac 

45 o|AAinn A^uf ní't aj\ ája gcutnAf t)UATi A "oeAnAiri 

•ÓU1C ! If TlÁlfeAÓ ATI rséAt é, A^Uf 1f Cfwai'ó ATI CAitUn riAorhtA 195 

a^at^c a *óeiíi 1TlAt\£>ÁTi 1Tltiici > 0e oftAirm rtiíAi|\ a óuij\ 
fé 1 ti-a teitem *oe cÁf firm ! " Asuf tMm's t\A 
veó^AóA ó íi-a fúitit) 50 bog. 

" Í1Á biot) ceifc ot\c, A f\íg-OttAtfl," Af\ f1f1. 5^ 
" T) , TTirnr ah tobAj\ *oórh-fA cat> a t)i Ttnagte OTAATb. 
tVéiseAn '00m a geAttAriiATTic »oó 50 sctnttpmi ati cóij\ 
feo ottAT b ATinfo Atioóc A$ur tia ft-iAf\ttt:Airm t>uati 
tiá eAUvóA ot\ATb. tVéTgeATi *oom a geALLArii attic *oó, 
teif , 50 *0UAbAtvFATrm *OAOTb, óun cofCATf búr\ scuatvoa, 55 
cfíoóAt) tn<Ai^5 ói|\ acá a^ath ATiTifo. UAbAftpA'o ati 
c-ó|\ fAn 'OAOTb ata tnATtnTi TiuATfi a £>eit) fit) a$ TtnteAóc. 
TU bío'ó Aon óeifc ot\ATb." 

T)o ctn^exvó cói|\ oo^tAUA oíaca a bi" óorh itiatc teif 
An 5CÓ1H bró Aguf /oige a ctnfteAft ojaúa. Huatta a 60 

t)ÍO*OA|\ A£ ItnteAÓC Af\ tnATTMTI *00 tug ATI bATllTATg ATI 
C-Óf\ *00 SeATIAÓÁTl. 

" SeO," Aft fTfT, "a SeATlAÓÁTTI, A^tJf fTT)T *00 *ÓtlATf 
'ÓéT'ÓeATlAÓ 50 GpATgTfV A11 UÁ1T1 A^llf T)0 t)ÁT1 Aftíf ) 

t)A bAoc bíit\ Ti^nó A5 ceAóc Atmfo Aguf Ag *otit 50 65 

H-AttDATTl A£ IOTV5 ™ ^ÁTIA, A^lTf ^Atl AOT1 fVAnn T^bUtA 
1TOÁT1 A^ATb. ITItlflA ittbeAt) ATI LobAfV bí ATI f^éAt 50 
t)f\eAC A^ATb. AÓ *OéATipATt) ATI TTlérO fltt Alf^lt) *oo 
gTIÓ, AÓ ArhÁTÍI ATfie CAbATflC *OÓ, A^tlf 5 ATI é ÓATÚeAítl 
f\Ó-t)05. 1f peATAtt 'OAOTb AgATt) A CAbAjAC Af\ *OUÚ1f 7° 
A|\ lílAOt $eTt)TC, OttATÍl XXtbAíl. SCTÚIAÓCATt) fé pb 
fA CftTge 'íl-Aft "OÓTÓTge 'OAOTb CUAItAlfS tlA UÁTIA 
"ó'fÁgATt, tnÁ CÁ A CUATtATfS te pÁgATt T H-AOT1 COf\, AgtTf 

tií ti-é tno ttTATtATtn-fe 50 £>t:uit." 

C«A*OAt\ At\ bOtAt) A ttTTTlge. T)0 ÚÓgA'OAtt TfCeAÓ 75 
ÓÚÓA T1A H-ATlCATt\T. T)0 teAtA*OAft tlA feÓtCA. t)o 
gtttATf Atl tor>5 AtTlAÓ Af ATI 5C1TAT1 ttlbeA^ A^tlf tU^A- 
X)A1[\ A íl-AgAT'Ó A|\ AtbATTl. T)0 f fOTf eAT)A|V Att)A gATI 
bÁ^CATl gAtl UTOTlÓlf^. t)í 'fTOf ACtl CÁ'íA CÓíflTltJI'O 196 SUAine 

80 tlUol 5ei*óic mAC pn 5 ot) oc. tusa'OAn a§ai*ó -dp 
A turn-Anur rAn. Cinn ré ha milxe rÁilxe nómpA. 
T>'ottffiui$ ré fteAt) "óóit}, A^iif Oíot>An ah oi*óóe fin 
Ai^e r é not;A rneArcAil Ax;ur rniotÁtrhA. 

t)í lon^nA-o a^\ íllAot ^ei'óic cat) a cu^ 50 h-AU>Ain 

*>5 iax), aó iiío|\ óuin ré Aon ceirc cúóa 'íi-a cao£>. t) r é 
•otige tiA ti-Aimrine rm coin bit) A^tir *oige A^ur oi*óe- 

AÓCA *00 Ótin An , ÓeÓ|\A1 , Ótlt) A^Uf Af\ tUÓC CAIfClt, 
A^Uf 5ATI CeifC "OO Ótin ÓÚÓA 1 "OCAOti A TlgnÓtA, AÓ 
PAT1ATTIA1T1C ^Un TÍ1A1Ú teÓ féltl p10f A tlgTlOtA ÚAt>AinC 
90 UAtA. 

TluAin a rheAf SeAnAóán gun rnitro t>ó An ^tió a 
^ u 5 50 ti-Att)Aiíi é pém Agtir An Unom'ó-áirii TMnnrmc 

•00 ítiAot 5 e ^ ic > "o'inttir r é * ó £• 

" UA£>AnrA*o-rA 5A6 Aoti oon^nArii acA Af\ mo óirniAf 

95 *oAoit>, a itis-ottArfi," AffA rriAot 5 eifcóic * " ^ ó i r 

eA^At tiom tiÁ pmt Aon t>neit AgAib Af\ An fgéAt fAti 
•o'fÁgAit 1 n-AU>Ain." 

tlí mnrceAn cúnrAí nÁ cuajvoa tiA CnonróÁitne ati 
fAit) a tricoAn 1 n-AU>Ain. Hi *oeinteAn aó $tin tugA- 

IOO 'OAft t>tlAt)A1Tl Atltl, A^Uf £Un ÓUATVOtHge^OAn ATI CÍft 
ó'n *OCAOt> teAf 50 'OCÍ ATI CAOtt ÚUAlt), Agtlf ó't! 'OCAOU 
£Offl 50 *OCÍ ATI CAOt) tlA|\, A^Uf T1Á rUAfUVOAn ATI Oltt ; 

r\Á nAi£> aoti t>Lúine *o , £ior tia Uátia acu ati tÁ *oein- 

eATlAÓ f eAÓAf TTlAtt A tM ACU ATI ÓéAT) tÁ. 
105 tlUAin A t)í ATI t)tlAt)AlTl CATtCe A^tlf ^ATl ATI Om 

pÁ^AtcA, t)í bnón Aguf cuinre A^ur reinttteAn Aigne 
Af SeATiAóÁTi A^ur An ati •oUnorn'ó.áiTn. T)'fÁ5A*OAn 

ftÁn Ag rriAot 5 ei>ó1c as^t ^s ^isr e ^u><An> Aguf 

óuA*oAn An bón*o a twinge A^tif tÁnsA*oAn nómpA, 
110 cneAfnA nA -pAnAi^e Aguf irceAó 1 ^ctiAn ÁtA CU/t. 

$L\CA*OAf\ CAlAt)-ponC fA ÓWAn fAn Agtlf t^TIJA'OAn 

1 •ocín. CAittm riAorhtA 197 

t)l"oT)AH 1 SCfUA'ÓÓÁf AnnfAn. ConUf A tA&AjtFA1T)ír 

AgAit) A|\ tft&X) -A^ur ^fl uAiftit> éi^eAnn, Aguf £An 

CtmiAf Att A íl'OÁtl ACU ? CotlUf A tAttAppAltrff AgAlt) 115 

Afl $uAif\e A^uf aa TÍlAf\ti>Án, A^tif ^An -ATI Uám acu, x\á 

AOfl CUAItAlfS ^ -Atl T>UÁm, CAtt élf T1A gCUAtVO AgUf CAfl 

éif nA btiA'ónA ? T)Á ttAgAi'oír fiAft 50 *oútU,Af S 1 ^ 1 ^ 6 * 
50 *ocí An ceAgtAó a tM c^-At^t-A a^ JtiAi^e *oóit>, ní 
f éA'ofAiTnf a cAiteAtn -Ann aó Aon oi*óce Aifiáw. Caiú- 120 
pmif 5lu-Aife-Aóc -Attff aa tnAvom AtnAi^eAo a t>e&*ó 
óúca, tnAft ní tÁtfiÁttM'ó n-A ^e-AfA *óóib £>eit 'óa' oi'óóe 
1 n-Aon £>Aile 50 *ocí 50 rnbeAt) An UÁm págAtCA acu 
•oo tílAttbÁn. *0Á *octi5Art)ír AgAit) An 4'onifte eite 
•oe fúgtib nÁ "o'uAiflib n-A ti-éineAnn, if AtntAit) -A 125 
tiefoif 'gÁ gctirt pém fA púnc 'n-A ftAbA'OAfl ntiAin a 
tAn^A'DAn 50 *oún niog ÍAigeAn Aguf gAn Aon ótmiAf 
aj\ a n*oÁn acu. ÍHo'OAn 'n-A f eAfArii a^ An scaía'ó A5 
péAóAwc An a óéite, Agtrf ^An btúvpe *o'á £iof A5 
Se-An-AóÁn nÁ A5 Aomne eite acu ca*o bA ceAnu a 130 
•óéAnArii. t)ío*oAn 50 téin 'á óuitfmeArii 'n-A n-Ai$ne 
gun tnuAg nÁ jiaiO An tobAn ú*o aca, •o'á otcAf é. 
Ctnftjrroír, *oAn teo, fiAóAmc Ajt SeAnAóÁn pó^ eite 
tAbAitAc *oó, t>'á gnÁmneAóc é, a6 50 n'oéAnpA'ó fé 
tAeACAineAóc Aníf "oóib, t;é rriAn a t>em fé 1 t-átAin ttíog *35 
ÍAigeAn, nó aó 50 n*oéAnpvó fé Aon ttut) a caúa^A'ó 

irtíAf^AltC OttÚA Af An ^CntlA'ÓÓAf 'n-A |\At>A > OAtt. 

1 Lát\ An niAócnAini *oói5 6onnACA > oAt\ *otnne A5 
•oéAnArh o|\tA. Cóm íuac A^tif bí fé 1 n^iot^f^c 
x>ó\X) T> , AitnigeA , oAn é. CAittm TlAotritA ifé t>! Ann. 14° 
TTIac niÁtAf •oo SeAnAóÁn At) eA*ó An CAittm pn. CtAnn 
nA n-Aon rnÁtAt\ At) eA*ó ia*o, aó níon ótAnn Aon AtA^ 
AtfiÁm iAt>. T) , pÁiicig An £>einc "o'A óéite, A^tif tti^A- 
t)Afi cfí pógA *oA céite. 

" CA |\At)At)Ain Anoif a i)\utMy ? " A|\f^ CAittin. 145 11 Cá MiA-oAin CAbArttA A^Ainn 1 n-AlbAm, -a •ójtiC- 

Á\$" AJlf4 JbeAtlACÁII, " A^Uf ATlOlf ACÁWIÍT) CA^Alte 

AbAite." 

" ^b u r c 4*0 A W A^Alb 'á t)éATIAiri 1 fl-AU>Am ? " 
l 5° A|\fA CaiLLW. 

" ttlAnbÁn tTUncit)e -a tÁini5 óúgAmn, Cun ah 
nig-teAgLAig a ttis guAine t)úmn, Aguf •o'iAnn 
Oftditin pníoni-rséAl 6i|\eAtin a tMnnfinc "oó, .1. 
1 UÁm t)ó CuAilsne.' Hi nAib An fséAUii'óe, nÁ 

155 Aomne eite A^Amn ÁbAtxA An Ati fgéAl fAn a TMnnfmc 
•oó. Ann fAn ótnn fé *oe geAfAib onAmn gAn £>eifc t)i 
oi*óóe 1 n-Aon í>Aite ótm 50 b^Agmíf An n>éAt *oó. 
ÓuA*óAmAin 50 ti-AtbAm btiA*óAin ó fm aj; tong An 
f^éit, -A^uf cá ceipite onAinn é t/fAgAit. Tlí ti-eót 

160 »oiJinn Anoif CAt) if mAit 'óúnin a ■óéAnArh." 

" Cat> a "óeAnpAt) fib," AflfA CAittm, " aó imteAóc 
An óuAtnx) ottAninAócA món-timóeAtt nA n-éineAnn, 
Agtif 6ine *oo cuajvoao pé rnAft a ctiAfvoAbAin Alb a. 
tlí jgÁX) TXAoib beit 'ÚÁ oit>óe 1 n-Aon bAite. CAbAn^Ait) 

t6 5 nígte Agtif uAifie nA ti-éineAnn bún n*oóicm te n-ite 
Agtaf le n-ót T>Aoib, óórh mAit Aguf tug nígte Agtif 
«Aifte AtbAn ; níof peAnn *OAn tiom-f a." 

" UAbAnFAiTHf, £An -AriittAf," -AnfA SeAnAó-án, " -aó 
cá cofg eite onAmn." An toí)Att t>uéi5e 199 

CAit)it)iot a riAoi a's póe. 
An tot>AR bnéige. 

" Ca*o é Art cofs eite -aca oftAib, a •ófitáijt ? " ajif a 
G&iLtin. 

" Ua\" -AtifA SeAtiAóÁn, " ^tifi £>aiii ITlAtiDÁri curn-Af 
a^ n'oAn "oítin, 1 *oc^eó, tnÁ tei-otnit) 1 tÁt-Ain fíog nó 
1 tAtAi|t uAt\Ait, nÁ beiii) iohaitiii -Ac tnAtt X)eA*ó ftu-Ag 5 
-AtnA'oAn, coif5 5A11 -a beic aj\ Áf\ ^cum-Af *oáti tnotx-A 
•óéAtiAtri 'oo'ti t^5 no 'oo'n uAf-Al 'ti-a fvdgrnro 45 ctti-Att 
<Aifi. ÍMorn.Aif\ 1 bpúnc ctvuAit) titiA^-Am ó fm nuAip 
a t)íom-Ai|\ 45 imtedóc a íi-6i|\irm. t)íotnAitt 45 *otit 
1 tÁCAifi Conrif\A Caoic, \ú t,AigeAti, ctm Luni^e Agúf 10 
loin tmahjvai-ó. TH^eAc A^uf prm nÁc mó|\ -A35.Á mni- 
■Áftif FUAfiAtnAifi tiÁ |vaií> a^ Á^ gcum-Af *oÁti a 'óéAíiAm 
•oó. ttlÁ téximVo 1 tÁúAitt aoti ftíog Atioif bei*ó An 
c-e-AftiAtri céA*otiA ofVAitin. tlí peATJAtA ati *ooriiAti, 
a *ótutÁin, CA>0 A > óé4npA1mí , o. ,, 15 

" A^tif cotitif a \WA$AX)AMfi At) tc-115 A^uf A11 ^ órl > A 
•ó|\itÁi-|i ? " A\\y*A CAiLtin. 

" A^ cum a §t\e-ATlntflA|t, ,, AfifA SeA-nAóÁti. " HtiAijt 
a tríorriAitt 1 tt-ActnAif\eAcc *oo *óúti-Á|\iíf ah fiíog, *oo 
CAtM'ó ioX>A$ o|VAitin, An toti.AH bA g^Anine Aguf bA 20 
f\Aitice td'á bpeACA-fA ttiArii. T)tibAific fé 50 titíéATi- 
Fatd fé T>Án txd'ti ^íg t^ft Ájt sceArm, Aguf 50 n'oeAtipvo 
fé f\eACAijieAóc Ati 'oátia >óúirm, ac 50 DpAgA-ó fé pó^ 
tiAitn-f e. tD'éi^eAti *oom ati pó^ a úAtiAific t)ó. Ua^athi 
Sjiiopvo o^m *;ac aoíi ttAifi a cimrimgim Ait\. Ac "óein 25 
fé at) t)Aii Agtif ctiAit) fé tnm 1 Lác.ai|\ ah jtíog. í)ein 
fé x\n > oÁn 50 rriAic A^tif t)em fé ati i\eACAi|\eAóc 50 

ttlAIC. t)í ÁCAf CAt\ t)ÁÍ\t\ A|\ Aíl fíg. AÓ meAfAltn t)Á 200 j;tiAine 

mbeat) fA'óAjic -a fút Aix;e, ax^u? 50 titreic-pe-A'ó fé an 
30 fe<\CAi|\e, 50 mb' véi*oi|\ nÁ beat) An z-ÁtA? óórii móji 
Alf A^uf Oí." 

11 Aó *oo "óeiTi fé ax\ *oÁn tAjt Oúja gce-Atm," a^a 
GaiIIw. 

" X)o *óem 50 "061™^," a^a SeAtíAóÁtx. 
35 " Aguf ititn-p Ati méro feo *óom, a ■onitAitt," a^a 
Qdtttm, " cxvo pé troeAft "oó fú*o ati póg út> a 
'ó'iApjtAi'ó opc-f a mAf\ ttiAjtAfCAt ? tláp £>'aic ayí 

TM$Af CUATVAfCAlt é ? " 

" ílí freAt)A|\ ATI *ootfixMi," a|\tm Se-dtiAóÁti. " ^'ia^ 
40 fé Art póg -Agtif tiío|\ ^A^ fé Aon cuAf-AfCAt eite ac 
i. Cótvi tuat ^s-uf t)í fí pÁgAtc-A Ai^e, "oubAiTu; fé 50 
|\Ait> a gui*óe "pÁg-AtuA 45 gtiAife ; 50 tuit> gu^it^e ZAn 
éif a i-dftVAVó -Af *Óia 5ATI mif e "ó'pÁgAit fiÁif 50 T)tí 50 
•oc-dtiAjttMirm póg lem' beat x>o t>éAt LotiAijt, ^5«f 50 
45 tvdit> 5tnt)e $u^i|\e pÁgaLtA nuxMtt a ttí^Af ati póg *oó 
péin." 

" £11151™," -ájtTM CAitlin. "An -áitneóp-á Ati tob-Ap 

ú*o, a ■obtain," Ajt r^if e ' A11 5 " ^ ^peicpe-á ^f\íf é ? " 

" Am bf\iACAf\ 50 ti--Aitrieóó-AitiTi," a^a SeAnAtAn. 

5° " t)í tno t)Á fúit AtcumAitt 50 teój\ x>Á -a§-ai*ó g^titiA 

mei^seiAó nudifi a tMof 45 cAttAi^c t\a póige *óó. Tlí 

b-Aog^t 50 Ti-miteócAit) ctnmTie wa gnui^e meifsige, 

méif5ifige ú*o Ay m' Aigrie ati t>á Iá 'f 'ti f ^1*0 a Tíi-Aitv 

pe^vo ! $eibim a t)Alu\t Atioif pém tiuai^ a Ctntti- 

55 nigim uif\ti ! " 

" pni -Annf-Ati 50 póit, a ft^tA^" -Aff^ CAittm. 
<f t>er6 mé óú$ac tÁ1tí\eAó. ,, 

'O'imtig fé ifce-AC 1 t)cig -A t)í 1 n-Atce r)A n-Áice 

'n-A \\aX)ax>a\\ 'ti-A fe-AfArn. T)'í;atia , ox\|i 'íi-a fe-AtMrii 

60 |Mti Áic ^5 peiteAtri te C-Aittin. U^|\ éif cam^itA tug 

fiúT> cúóa Arn^c dp -An "ocig An tot)A|A. t)eiTi fé -Anonn An lot)Ati bnéige 201 

An SeAnAóÁn. T)o téim SeAnAóÁn uAift riAn 1 ti'oi-di'ó 

A ÓÚll. 

" P-Ati «Ann AtnAó, a turn f Aitig ! " -a^ reireAn. " tlÁ 
CAn 1 ngoine nó bnirpeAT) *oo ptAofS ! " 65 

" teog *oó t:ém, a níg-ottArii ! " An fAn CnonTóÁnri 
50 téin t^Aon gut. " Uá míte t;Áitxe ^órhAc ! " An 
riA*o teir -ATI LoftAn. " 11 a li-imtig uAmn a ctntteA'ó ! " 
-A|\ riAT). " Uá 5^*0 50 cntiAi'o AgAmn LeAt. ÍMoniAin 
1 topúnc óeAnA Agtir *o , t:óittir finn. UÁimíT) 1 bpúnc 7° 
Anoir cótfi ctvuAit) te n-Aon #únc 'n-A nAtiAniAin tUArii 
Ann. ^An AgAwn. CAitt:in t:AnAtfiAinc pé otc niAit 
teir An níg-ottArii é ! " 

T)o cimit An lot) An éAT>Aó ptmó 'o'á' AgAit) A^tif óAit 
ré *óe reAnA ctócA a t)í tnrne Agtif reAnA tiinéAt) a En 75 
^n a ceAnn Aige, Agtir b'fmé CAitlm TlAoriitA 'n-A 
fceite-beAt-Ait) acu an -a n-AgAit) AtnAc! 

" A 'ónitÁin a' cnoi'óe 'fcig," AnrA SeAnAóÁn, " An 
cufA An tottAn ^un tu^Af An póg úx) X)ó ! " 

" 1f mé 50 "oíneAc, a ■ottitAin," AnrA CAittm. So 

" ^S^f 1 f cú *óem An •oÁn bneÁg ú*o, A^ur avi neA- 
CAineAóc tiAfAt ú*o, Ag-ur if cú tu^ nA teAc-ftAnnA 
cn«A , óA úr> 'oo'n trinAoi a bí An An gcAnnAig ! " 

" 1f mé, óeAnA," AnrA CAittm. 

" Ó, a *ónitÁin," A|\fA SeAnAóÁn, " nÁó cnuAg nÁn 85 
ótnnir cú pém 1 n-úit 'oúmn ! " 

"tlí cntiAg 1 n-Aon Con, a > ónitÁin," AnrA CAittm, 
" At if cnuAg nÁ nAib a rhAtAinc *oe ciAtt A^Ac-fA 
Agiif A^ An > oUnom > óÁirh -peAóAf rriAn a t>í, ntiAin a cug 
JtJAine An níg-úeAgtAó bneÁg úx> *oAoit>. í)em 5 L1A1 f e ^ 
a "óíóeAtt ónn 5AÓ Aon CfAgAf coniAome ónn of Ai£>-r;e, 
A^tif t)emeAt)Ain-f e t)ún n^oíóeAtt cnn ^ac Aon cf AgAf 
tnlc a "óéAnAni Ain-feAn. *Óeinif-fe t;ém, a -ónitÁin, 
^níoni a bí 50 n-otc 1 tÁCAin T)é A^uf "OAome ntiAin a -02 Su^me 

^5 tu^Aif An eAfotióitt úT) T>o'n CAitíti AXtnrm, *oo ^aTxa 
guAij\e. CtKMt) 5111*06 Ju^itie ftiAt; 1 Iácaiii X)é ro' 
coinmb, Agup ní t\Aib aoti t)til a^ac ó'ti bpóig út> a 
CAbAijic *oo lobAf\ éi^in. tTltitvA mbe-At) An ctCAf a 

tMUlt\eAf-pA OfC ÓAICpeÁ ATI póg A tAOAIflC *DO tobAJI 
IOO A 06A-O 'tI-A tot)A|\ *OÁ1fUTUb. X)0 tÓ^Á AX\ 5AtA|A UA1*Ó, 

A 5 u r 50 >oeitiiiTi níot^ óum t)A túgA 'ti-á fAti pém a bí 
cwttce a^au. Ac if *oórh-fA a tu^Aif An pó^, A^tif 

ÓUA*ÓA1f Af. Tlí TVUT) CÓ^ÁtAÓ CAOf f CA^Ali." 

" JZMm awa btii'óeAó *oíou, a *óttitÁij\," ^f^ SeAHAóÁn, 

105 " AÓ CAT) 'cá te *OéAtlArh AtlOlf A^AITITI ? tlí bpUATVA- 

mAi|\ Aon ctiAi|\if5 Af rsé^L ^a Uátia 1 n-AtbAm,. tlf 
'oóca 50 bptnt Aon cuAif\if5 te t:á§aiL A1|\ 1 n-éif\irm 
ac córii bcAg. "b'péit»^ 50 bpéA'opA-fA a tMrmptic 
*oúinn cá^ ccAfic 'otnnri AgAift a úaoait\c Anoif, tió 
no cat) é ah cfieó bAitt 'n-A mbeA'ó Aon 'oeAbftArh 50 
'ociocpAlinif fUAp teif A11 fSéAt. Tlí't aoti bfteic 
A^AiTin aji ma AbAite 50 *oú^tAf JuAijte 50 *ocí 50 
tnbeit) ati f^éAt AgAinr», A^tif ní péiTH|\ 'oúuin beic 'óÁ 

01*006 1 T1-A0T1 0A1Í6 50 bpAgmít) Atl f^éAt. 1f CtUIAlt) 
115 T1A £6AfA CtHfl tTlA|\bÁTl OT^Ainn ! " 

" tlí't AOVi TtlltleATl A^AITl-fA Af tíl AfVOÁn, A •Óf\ltálf\," 

aj\t\a CaiUiti, " tiá ní beAt) *oá 5ctnt\eA > ó pé otAAib g6AfA 

bA CTUIA'ÓA 50 ÍTIÓtA 'tlÁ T1A £6AfA X)0 Ótlljt fé QTVAlb. 

1f eót *oórh-T\A ca bptnL An "CMn te t:á§aiL, aó tií tAb- 
120 AftMT) Aon pioc tie'ti eóttíf *ouic-f e, a •ó|\itÁi^, nÁ 
•oo'ti Ufom'óÁirh peo, aó A|\ aoh óomgiott AmÁw." 

" Cat> é ATi comgiott é, a t)tAitÁitt ati cnovóe 'r ci S? "' 
a^a SeATiAóÁn. " tlí mót\ tiTin T)tnc aoti comgioU 

1f TTlAlt teAC A 'O'lAftVAI'Ó 0|\A1T1T1 AC gO 'neÓfpAltA *OÚ1TlT) 

125 cá bpA^mí'o ATI TÁ1T1. 

fí UÁ 50 mAlt," A|Af A CA1U111 TlAorhtA. " 1fé 
COItlglOtt A|A A X)CAl;A^pA'0-fA ATI C-eÓtur fA1l *OAOlb An tot)AR tméige 203 

t\Á fo, .1., tiá ti-iAtiHF<Ait> Aon 'otmie "oe'ti UfiotTi'óáirri 
aoti rhiAti, 50 bf\Át Afvír, ^ $tiAif\e tiá aj\ aoti r\íg 'ti-a 
tnbeit) fiA*o ata óuaitvo ottAtfiriAócA 1 n'poóAifi , ttá Ari 130 
Aoirme eite ac córh beAg." 

" geóbAifi ati comgiott tmti, a •orutaitt ! " -A^tf-A 
SeATiAóÁTi. " jeóbAift ati comgiott fATi te Lán-coit ! " 
ArtfATi Ufiom^Áitti *o'aoti guú. 

" Uá 50 tnATt," a^tm CaiU/iti. " ní't ac aoti £eAf\ 135 
ArhÁiTi beó Anoif," aj\ feifeATi, " 50 b-ptnL 'fnof Aige 
cotitif if ^éi*oi|\ An UÁin •o , t?ÁgAit. 11í potáifi •oúrrm 
50 téift *out ótm cAiTice teif ati b-peAtt fAti, A^tif ati 
c-eótuf acá" uAirm a ■ó , iAf\TVAi*ó atta." 

" Aguf ce íi-é ^n feAti é fiti, a >ór\itáiri ? " ArifA 14° 

SeATIACÁTI. 

" 1fé feAtt é fin, a 'oniC-Am," A|\fA CaiLíiti, "tia" ati 
feAf* céA'OTiA *oo ctnri tia geAfA ctuia'da fo orvAib-fe, 
.1., tTlAribÁn ttt matte." tttiAirv Airug SeArtAóÁTi Agur* 
^Ti Urtornt>Áirh ati men) fin, *oo tmu a U35 Aft a IA5 145 
1 ^ceAriu ac«. 

" ATioif AcÁitnro 1 bpúnc •oÁifiírvib, trtttriAb iottatiti 
a'f r\iArh," AfifA SeATiAóÁTi. " Hí fémirt •oúrtin AgAit) 

A ÚAftAirU: Aft tílAJtbAtt 5AT1 AT) ~CÁ\x\ a beit A5AITITI, Agllf 

T1Í felTHfv t)Ú1T1TI CtJA1f\1f5 A|t ATI t)OlTt A t/fÁgAlt AÓ 15° 

ó ítlAfvbÁn fém." 

" JtACAlt) tnifTieAÓ, A t>JTltÁ1f\>" A|\fA CAILLIT) 
ílAOfhtA. " ttí't ATI fgéAt ÓÓtfl *OOT»A fATI A|t fAt). 
tlí *pélT)ir\ *OAOTt)-fe AgAlt) A tAt>A1|\C Afi ttlAfibÁH C01f£ 
T)A ^eAfA t)eit OflAlb. tlÍ0f\ ÓtHtt tTlArvb^Tl AOTl geAfA 155 

orvtn-fA KAgAX)-fA ónn CAiTice teif. , í1eóft;A , o *oó 
ca*o é ah ctuiA'ócAn acá puitingte A^Aib-fe a^ ciíAf\*oAó 

tlA UÁTIA, COTltlf TYtAri ACÁ "OÓIÓ A^tJf ATITJOIO CUAfV" 

•ouigte A^Aib A^uf 5A11 Aori nít) •o'A t>Á|\r\ A^Aib. 
'tleófpAt) r>ó conuf mA|\ acá geAttUA AgAib t)órh-f a i^>o 204 3UA me 

n-A ciocpAit) miAn "o'Aowne a^aiD 50 T>eó Aníf ^uf mA 
Cat; Ann péiti nÁ h-iAttnjrAn aa Aomne An miAti t)o 
fotAtAfl. tluAin AineóóAit) ITlAnbAn ah rnéit) pn, 
mAitp-o fé "óAoi£>-fe An cone ponn A^uf $aó t>noó- 
165 nit) eite -o'Án -óemeAttAin Ain pém Aguf Aft $tiAine. M 

AnnfAn •00 tAifbeÁm fé cig *oói£>, Agtif *otit)Ainc 
fé teó ^AnAfhAinc Ann, Aguf "o'lmtig fé A5 cniAtt An 
fflAn&An. CAlt31T)10t A CRÍOÓAT). 

"Ag m^sxvó ptáirm auaoi!" 

t)l An Unomt)Áirfi fA ci§ a CAifbeÁm CAittm tlAorhtA 
•óóit> 50 "ocí 50 nAi£> feAócrhAin CAitce acu Ann. 
Ann f An tAmtg CAittm A5 cni Att ontA Anif. 

" UéAnAi*ó Anoiv," Áfi f eifeAn, " Om nA ^eAfA 
3 bAmce t)ít). Uv* ceA*o ^Aiti *out CAn n-Aif 50 *ocí £>ún 
níg-teAgtAc pém — An níg-teAgtAó ATi>ein guAitfe *óaoi5 
Aguf a tug fé *óAoit). Zá mnfce a$ 5 UA1 1* e *° o r ^ 
mnAit) A^uf •oo'n ótAwn a pÁgA'ó 1 nftún ntMAit) fA 
t)Aite 50 t)^uitcí Ag ceAóc tAn n-Aif." 

10 t)í ÁtAf An "oorhAin An SeAnAóÁn A^uf ontA 50 téin 
nuAin AinigeA'OAfl An óAinc fm. Sui*o ótin fi«t)Ait ia*o 
tÁitneAó. t)í ftije pa*oa acu te cun *oío£> fAn a 
mbemíf tiAn, aó mÁ t>í pém níon óuineA*OAf ptrínn 
fuime 1 t»pAit) íiA ftige ; A^uf An £Aro a t>ío*oAf\ aja ah 

l 5 ftige, ní ti-A^ méA*oú§At) a £>í ctnnfe ontA AC A5 
tui$eA , ou$A , ó, A^uf fAn 50 ciu§; 1 "ocneó, nuAin a " ^5 TTiAjAt) pt3inn AUA01 " 205 

ffoife-d'o-Af •oúptAf Stripe, S° $A*>*OAp mt)& neArfi- 

CUdt. 

t-áitiig JtiAijte Atn-Aó 45 cu^ -páitce ftómp-d. ttig fé 
uf\í pó^A X)o ÓeAtiAóÁn ^jgtif tug fé póx; ^ti *ouwe •oo'ti 
cjtiúf Ab' tíAifte «o'-á fVAio Ajt ah •oCflotn'oAitr». T)o 
Lao-Aip fé 50 cne-AfCA ^gtif 50 pÁitce-dó te 546 -aoti 
•otaine -Acti, ó'n c-é •oob' ti-Aifte 50 •ocí áxí z-é ■Dob' 25 
ífte. AntifAti *otít) < Ai^c fé teó "out ADAite ótin a 
*oci$e fém, m-Af\ 50 jvaiE> -a muiticif aj; peiteAró teó, 
-Aguf tiáj\ óe-Af\c ixvo t)o óimeÁt) u-aúa níba fia. 

CtiA*o^ ADAile. tlío|\ óti-Ai'ó CxMttiti TUotfit-d teó 
útm a *ocige péw. Cuai*ó fé 50 Stearin AT1 SgÁit, 30 
A 5 cfiAtt A|\ ffÍAft&An. tÁitii5 TT1-aj\£>áti xvgtif é péw 
50 |\íg-te-dgtAó tia Ufom'óÁirhe. t)í a leitévo fiti "oe 
f5^t -a^ -an •oUf\otn*óÁitíi ^ oitfi itl-A^Ati gu^ o'Af 015111 

A 010*0x3^ ÁbAlZA -Af te-AÓC 'tl-A tÁt-dltt 1 11-4011 ÓO^. tl-d 

ttitiá 50 tnó|\ mójt, *oo fiteA*o-df 1 opot-Aó ntjAift a pu-Afid- 33 

VAfi A^ Ce-AÓC é, -AgUf t>A ^Ó-fxVO-A Jtl^ fré-A'o GaiU,iti 

TUoriit-d ia*o *oo rhe-dtUvo x\f tia poUvó-Aio «Agtif a ótajt 
'xí-a ttnge ojttA tiá|\ ótnoe "ÓÓ1D 1 n-Aon Coj\ ati fAg-Af 
f-An oit>|\e. ÍJÁtis-A'OAf 50 téij\ pé •óeitte-A'ó -Agtif 
ómjteA'o-Af pÁitce ^oitri ItlApMn. x\rm]\An CÁ11115 «ah 4° 
Uf\otn , óÁifh 50 téif\ ifceAó f\a ufeótnf-A ttió^ ótiti 50 
n-éifcpi*oíp te exilic a £rí 45 tTI-A|\D-Án te "oé-ATiArh. 
HtiAit\ a tííoT)^ c|\timtii§te *oo tóX)M$ 1TI-a^dáti teó. 

<f A -fie-Ati-dcani," -á]\ feife^ti, " &S U V A ttióc ha 
U^onTó^itfie feo uite, meAf^iín ]gu|\ *oóió ti£>-fe 5tif\ 45 
Toeine-df-f-A be-d^c ana o^u-Ait) o^aid tiuaija a óui|\eAf 
n-A ge^f a ii^o ofVdiE) Agti-f ntJAift a ótnf eap óuti fitiG-dit 
fit) .dg LotVS fSéit tia UÁn-A. Tlí't -AgAit) aó mAóCTiArh 
beAg a t)éxMiArh -A|\ -ati gctim-A 'ti-Aft ttnUeAt>Aij\ <dti 2o6 5tiAine 

50 f>eAnc a "óemeAf oj\aid, A^uy cui5fi*ó fio 50 triAit 
nÁ|\ "00111 o.\f onAio ac An nu*o -a Oí ctnltce a^aid. t)io*o 
a DufoedeAf A5A1U -Art .An n>otiine nAotfitA f o, An ÓAittw, 
nin te*\n mo "óíogAtcAf onAil) cotfi ?ax)a Aguf -a tM 
cuittce A^.MD-ro, A^uf beAncmgte A^Ani-n a An *ocúif. 

55 X)Á to^nA-ó if fAT)A ó'n Áic feo beA*o fit) Anoif, Aguf 
Ti í freicpeAt) AoViiíie a^aio An Áic feo -An *oá tÁ 'f 'n 
Pato a niAinpeAt) fé. -Ac «oo uuai-ó CAittm onm^ Agtip 
O05 fé -An peAns a bí a^aiti cúgAib. 

"-Ac cAicpeAn -An U-Ám -a 'ó'fÁg-Ait. tluAin nán fÁj; 

60 C-Aittm fiofe -A5 fitit)At An T>orii,Ain -An tons ^ tánA* 
cAitpi'O fé fém -Anoif -An "CÁm -a ^'fÁgAit. Tlí nó- 
ftnnifce *óó fAn. ttí't ac Aon Tjume ArriÁin ^iin féi*oin 
An U-Ám -A t/fÁgAiL ti-Ai-o. 1fé mnne é fm nÁ peAn^uf 
rriAC ftchg fém. t)í £eAfistif ™^ c tt°i$ ^n fttiAg 

65 TÍIéibe -A^tif OitiottA nii-Ain -a c 115 At) UÁm tia tnbó a' 
Cn-Aitsne. ConnAic fé ^ 11 S 110 5° téin. t)í fé mf 
11A cAtAnnAib 50 téin. T)AtCA t)ó Ab eAt) CúcutAmn 
■ — -An f e-An bA rhó a t)em *oe bÁncAn *oo ftóígcib ttléibe 
-An f-AVo a bío*o-An -An An ftógAt) fAn. Tlí't Aon *otnne 

70 'n-A bp tut fiof fgéit xía "Cáxía f An 1 gceAnc Aij;e aó 
peAnguf mAC ílóig, Agtif if ó feAnsuf tíiAC tlóig a 
óAitpix) CAittin An fgéAt 'o'fÁgAiL. tló mujVA ?>p Aigit) 
CAittm An fgéAt CAitpit) An Unornt)Áirh é t/fÁgAil. 
ritiAin a ctnneAf An Unornt)«Áirh Af fiubAt btiAt)Ain 

75 ó fm A^ tofs fS^At nA UÁnA, m nAib 'f iof acu cá 
DpAgfí é. ní't An f^éAt óórh n-otc Anoif acií Agtif a 
l)í An tiAin fm. UÁ 'piof Acti Anoif cá bptnt An fgéAt 
te ^^11." 

'O'éinig SeAnAóÁn. " A5 mAgAt) púmn auaoi, a 

80 rhA|M')Áin ! " An f eif eAn, A^tif é "o'á tAócA*ó te fei-ps. 
" Uá tJeAttgtif riiAo 1lóig mAnb te 6Ú15 céA*o btiA^óAn," 
An feifeAn, (< A5tif meAfAnn zú fmne vo ctin a^ " as mAgAt) púinn AUA01 " 207 

tojij; f^éit tiA Uátia Anoif Ait^ ! A5 mA^At) -púmn 
auaoi ! " 

" C.dit-pi'ó fit) pém tió CaiIXiti fgéAt tia Uátia -ó'fÁgAit 85 
ó pe^f^tif riiAC tlóig T>ótYi-fA," Af\fA ITlAftfDÁti, " tió 
ctnfipe.A'o-f-A tia geAf a céAT)TiA Af\í"r otVAitt." 

" Sitrn -péin nó CaU/Iiti ! " a^a SeATiAóÁTi. " 1f aic 
ati cawc í fin," a^ feife^Ti. " Contif if péroitA ■oúirme 
tia" '00™' *ó|vit^i|v fgéAt tia Uátia tiá aoti rgéAL eite 90 
•ó'fÁgAit ó t)tiiTie acá itncigte Af ati fAogAt fo te 01115 
céA*o btiA'óATi ! Ói*níf Atmfo aja *ocúif, a tílAfbÁni, 
óuti 'oíogAtu-Aif a >óéATiATri ofAirme. TltiAift lAft^if 
f^é-dt tia "CAwa o^Aum bí 'fiof a^ac 50 rtiAit riÁ fiAib 
ati f^é^t te -pÁgAit ó aoti *otnne beó. t)AiTiif Áf\ rmÁn 95 
*oínn A£;tif óotnÁinif Ajt -pÁri prm c|\é t)útAigit) lAfAócA 
— aja totrs fSéit nÁ fxMt) te t:ÁgAit m f tia TmtAigib 
lAfAóCA fATi. tTltiTAA tnbeA*ó mo *óf\icÁit\ beitníf 50 
téi|\ tnAf\b urn ati 'ouaca fo. T)o Leo^Aif *oó firm a 
tAbAirvc Armfo a bAite Afvíf, ^S^f -Anoif ní TrolÁif teAC 100 
beAj\c if tneAfA 'tiá ati céAt) t>eA|\c -péin *oo *óéATiArh 
oriAirm ; Áf riogA tAbAiric 'oúirm eóUif tia Uátia 
•ó'-págAit ó feAf acá rnArib te ÓÚ15 céA*o btiAftATi, nó 
irnteAóc Afíf Agtif gttiAifeAcc trie >óútAigib lAfAócA 
1 ri-Áfv Ti-AtnA , oÁriAib, A5 totvs ftmA tia^ ptnt te pÁgAit 105 
Amtnó tiÁ 1 mbAite. 1fé tno ttíAi|\im tÁi*oi|\, a X\\a^X>á\x\ , 
n-Á -ptnt, Aon pioc eótwif -a^ac ^ éin Aft ÚÁm t)ó Cti-Ait^ne, 
n-á a$ cá t>ptnt ATi f5é-At te pÁgAil." 

" 5 AT1 -Atftf^f, a tug-otUmi," ^ff^ TllAfGAn, " xf 
c^ti-Ait) ah ot)Aif te cti|\ Af\ AoTi »otiine.é ótj|\, coif bAite no 

TIÁ 1 TTOUtAlglt) 1AfAÓCA, A^ tOf5 í^tl'OA T1ÁÓ TTelTilf A 

> ó , fÁg-áit ; AC if cufA péiTi, nó *oo tfom*óÁirh, a cof- 
ntng é. Cá|\ rheAfAif a t)í pteA*ó 'n-A mbeAt) *oóitin 
t^íog-pAi-óe ConnAóc mnci te pÁgAit a' ctn^tii aoti gfÁiTiTie 

ATTIÁ1T1 AfA^AIf ? T)eiTl TTIAÓCTlArh beA^ AfA T1A miAt1CAl£> H5 2o8 5tiAine 

eile i'i*o a tÁims óúgxMt) pém A^iif ónn bú|\ mbAn. 
tlíof bpolÁift iat> *oo f otAtAf *oaoi£> nó tií beAt> fib t>eó. 
T)Á •oreipeA'ó otumtiti iat> 'o'frÁg-Ait •oAoib, , o , AoiffeA , ó 
fiV> An ftfgj A^uf ótnffeA*ó fib -a oiTieAó Af Tie-Aitiní'ó 

120 ) lÁtAip fe^f éifeArm. t)A óAittxe ati lAffAóc í Aj;Aib 
1 Á tAbAifc fé JuAife, ^S^r A T^ib *° e tAi|\t)te Ai^e '-á 
•óéATiAm *oAoib. Hí ti-eót *oótfi-fA ca*o é An óúif a t>í 
Aj;Aib óuti a leitéro fin t/iAffAóc mAfbingteAó a 
tAbAifc fé Aoimie, 50 mó|\ móf fé JtiAife. Aó if 

125 eót 'oom ATI mem feo, ^nf *óóió tiom 50 f Ait> fé ceAfc 

At;Alb féAÓAlTIC fÓtílAlt) THIAIfl A tnobAlf a^ tofs T1A 

tthati út>, te M-eA^iA 50 mb' féroif 50 *ociocfA*ó cof 
615111 fA cfAogAl a ótnffeA'ó Af ótimAf *ouiTie eite f1& 
f em *oo óuf Ctin fitit)Ait A5 tofs tui^a náfi b'péitnf a 

13° 'ó'fÁgAlt. T)0 fUAf A*Ó T1A TT11AHCA ÚT> £0 télf . ÍIÍQf 

tt'ofAitt-fe a btn^eAóAf fAn, ÁrhtAó. t)í ceATi^Aitce 
Af JtiAife 5A11 miAH Af bit a tiocpA-ó *oo 'ótnrie AgAib 

•o'fÁSAIHC 5AT1 fAfATÍI. t)í ceATigAitce OfAlb-fe, 

1 ribúf 'oUfom'óÁirh, aoh eAtó*óA a b-iAfffí oTVAib a 

135 "OeAtlATTI, 5ATI CAltteAltlA1T1C Af\ ATI C-é A ■ó'lAffVpA'Ú é. 

"O'lAffAf-fA OfAltj UÁ1T1 t>Ó CllAlt^ne 'ó'imiflllC "00111. 

Af iTiiifeA'ó ATI f^éAt 'oom ? HÍOf ITITlfeAt). iTITIfCeAf 

ah fgéAt fATi Anoif 'oom Aguf beit> buAi'óte ASAib ! 

Hí 'TieóffAf , mAf\ ní't atí fgéAt A^Aib. An r^om'óAim 
14° if cfemeAmnAige 1 Ti-éifwn, *0Af teó féw, Aj;uf 5AT1 

pfíom-f^éAt 6ifeATin acu ! A^uf ia*o a^ *oéATiArh 

ATI Ulte fAgAf t)ÍÓltt óuti omig $UA1t\e "00 ÓUf A|\ 

TieAmTiit) of cóttiAif feAf éifeATin ! tlí fémif Uom 

foi-óTieArh Ub. 1mtig-fe, a CaiU,iti, A^tif fAig UAiti 

145 t)ó CuAit^ne 'óórri-fA ó feAf^uf ttlAC tlóig, nó ctn|\- 

feAT)-fA T1A ^eAfA CéA*0T1A OftA fO Afíf." 

'O'imtlg tTlAfbÁTl A^tJf 'o'fÁ^ fé ATITIfATI 1A*0. 

CfomA*oA|\ riA mTiÁ Af got Agtif Af ATI mitte^n x>o unossAt) tiA unomt)Airhe 209 

óuft A|\ a óéite. " Uutm pé tvoeáfi ah ob-Aift feo 50 
téip ! " -AT>ei|\e-A , ó bean -acu te irm-Aoi eite. 150 

" Til mé ac cuj\a ! " A*oe^eA*ó -ati be-ATi eite. 

" tHot* poróne at;ai£>," Affá C-Aittin TUoriitA. 
" C-Aitpe-Ap An Uáiti no foLátáft. TH't aoti x>ut eite 
4541$ -Af .An bpúnc fo 'ti-A b£uilti Atioif. p^n-dit) 
-Antifo «Aguf bí-óit) 45 *oéAtiAtfi citofS^it) Aguf ufuiwgue *55 

Af búf\ TTOÍCeAU 50 *0CA54T>-l\d ÓÚ$Alb," Agtlf TMmti$ CAitmnot a íi-Aon a's crToóat). 
cnosjAt) rixx ruom'óAirhe. 

HuAi^ a 'pÁ^A'ó -ah UjtonTóÁitfi 'n-A n-AonAp bí<yoAjt 
50 ^utfdÁfitA ^guf 50 goi^ge-Ao -A^uf 50 toif^ite -Agtif 
50 ri-mie^tAó 'ti--a n-Ai^tie. t)í ti-a trmá 45 got -Agtif 
A 5 fpí*oiúóÁn <aj\ a óéite, £ac be«ATi *oíob n-Ájt tÁitng 

•AOT1 TY11-AT1 "01 TU-Attl 1 JVAÓCAlb -ATI C1T1T1 A fCtVAOAt) >oe £AÓ 5 

be-ATi gu|\ tAmij; -aoti riiiAti *oep ti-a rm-AncAib ú*o t)i. 
TI-a tr\r\Á sii|\ tÁini5 ti-a tth-atic-a t>óib, tií tVAib acu te 

Oé-ATI-ATfl -AÓ A gCeAtlTl *00 ÓflOfTlA'Ó -AgUf ^eit -Ag got. 

t)i tia pip f5^ipite -Atinfo aguf -Antifú'o -Aguf i-a*o 50 

OÚf\ -AgtJf 50 C1Ú1T1 -Agtlf 50 SflUAm'ÓA, %ÓXÍ A flOp «ACU 10 
C-At) b-A TÍ1-A1Ú t>6lt> -A flá*Ó T1Á A t>é-AT1-Aril. 

pé t>eit\eA*ó C115 *ouirie *oep n-A mTiÁib ,A$-Ait> -Aft ax) 
pgéAttii'óe. " Cuf a pé iroe-ájt -ati c-otc f o 50 téi|\ ! " 
-Aft pipi. " Gat> é m-At^ ob-Aijt t>uic ,a jtÁt) te tTUftb-aTi 

T1Á fVAlb f^éAt •o'Át^ tl-ITItlfe-At) f\1Aííl 1 Tl-élflTlTI tiá n^ib 15 
A^AC, Agtlf 5-ATI -ATI fgé-At ÚX> A •ó'lAft^ fé OfC -A^AC ? " 2io supine 

" C\vo é An ftjéAl, Cm a tnAnn fé onm ? M Af\fAn 
fSeAtufoe. 

An U*.\m — ii ó An V)ó — nó pé Ainm é fiiit) a tu^ 

so p<$ ^i|A. Hi cuitfim Liotn An Amm," a\\ rifi. 

" til ctntnm te-dc -An Ainm," AnfAn f5éAUn*óe. 
" tlíon Ainigif péin niAríi An fse-At," An feifeAn. " An 
ttptnL Aon tunne An An 'oUnorn'óÁiifi feo *o'Aini$ niAtn 
An fgéAl ? " An reireAn. 

25 ttion lAtiAin Aomne. 

" TlÁ bítn'ó 'gá óAfAt) tiom-fA," An reireAn, " nÁn 
AinigeAr niAríi, A^ur nÁ ptnt, AgAm, rséAl nÁ\\ Ainig 
Aomne a^aií) -pern niAríi." 

" ScA*oAit>, a ótAnn ó," AnyA SeAnAóÁn, " ní ■óéAn- 

30 pAi*ó cAmc t)e'n crótvo pAn Aon CAinttce *óúmn. "CÁ 
CAittm imtigte a^ tong nA UÁnA. 1TIÁ gei&eAtm 
ré ^n r^éAt t>eit> ^ac Aon ntm 50 mAit." 

" Conur if péimn *oó rgéAL a 'ó'fÁgAit ó *ótnne Acá 
mAnt) te CÚ15 céAt> btiA'óAn ! " -Anf An rgeAUn'oe. 

35 " 1f Ai^e pém ir pe^nn a por rAn," AnfA SeAnAóÁn. 
" TTlunA mbeAt) 50 t>ptiit rúit Aige teif ati r^éAl 4 
■ó'pÁgAit ní n^gd'ó fé An a long. 1r peAnt^ *óúmne 
50 rnón «An nut) Ami£>Ainc ré tmn a *óéAnArii 'ná í>eic 
^5 AigneAr te n-A úéite An An ^cumA ro. T>uttAinc 

40 ré tmn tteit a^ *oéAnAtn cnof^Ait) -Agtif únntngte An 
Án n*oíóeAtt 50 *ouí 50 ■ociocpvó ré tAn n-Air óúgAmn. 
ImtigeAt) 5AÓ Aomne Anoir ótm a feómnA péin A^ur 
•oemimíf An turn At)tit>Ainc CAiLLm tmn a 'óéAnArii. 
Tlí "oéAnpvó fé tmn An cncr^At) A$ur nA ti-únntngce 

45 "oeAnATti munA mbeAt) 50 nAit> cúif Aige teif. Ca 
r)piof nÁ 50 mb' T>éi*oin 50 bptntitnít) '$Á óofs An 
tAinbte •óéAnAtri *oúimi Anoif péin teif ah AigneAf fo 
acá An fiut)At A^Amn. ImtigeAt) ^aó Aomne tÁit- 
neAó Cun a feómnA pém, A^uf An c-0 if feAnn a unossAt) tiA unorn > ó£irhe 211 

■óéAnpAi'ó ati ujtons^vó A^uf tia Ti-úTUitngte ifé if 50 
T:eAffi a óAtijtóóAit) te CaiIAiti ctin firm a -ó'ftiAfSAitx 
Af -ah ii5éit)inn feo 'n-A t>T:u1L1tnro. ,, 
T) , itntig 5AÓ Aoirme útm a feótnf\A pém A$tif ófiotnA- 

T)A|\ Aj\ Atl •OCttOfSA'Ó, Aglíf Af A t15tllt>e T>0 ÓtJ|\ ftlAf 

ótm T)é, 'gÁ lAf^Ait) Aifi 5AÓ 5^eim *oo féi'óceAó 'oóitt, 55 
A£Uf 5AÓ beÁfUIA "ó'of^Aitc *OÓlE>. ftíot) ATI pocAt fO 
C01CÓ1AHCA 'ti-a tnbéAlAiti : — 

T)ia '§Á ftéittceAó !" 

TIÓ, 60 

" T)ia 50 téi]i lirm 

'S a rhÁtAi|\ tlAorhtA!" 

ttl5A*OA|\ feAÓCTtlAITl Aft ATI ^CtltTIA fAtl. AtWfATI 
*00 ÚÁItH^ bei|\C ClíTl ATI flíg-teAgtAlg £ÚÓA, tTlAf\t>Án 
A$Uf £eAf\ TIÁ ftAltt AOTÍ Alttie ACtí A1TU Cl11|t 1TlA|\t!)Án 63 

ceAóCAit\e móTV-timceAtt ah ttíg-teAglAig 'gÁ tU-ó te 

SeATlAÓÁTI A^Uf tdf ATI 'oCfVOtn'OAItfl 50 téi|\ ceAóc 
CtíTl ATI CfeÓTTlíVA tflóljt. T>0 tÁT15A > OAJ1. CotmACA > OA|\ 
tTlA|\t)ÁTl, A^tlf ATI peA|\ 1AfAÓCA T1Áf\ AIÚHlgeA'OAtt. T)0 

tAbAi|\ ITlAjtttÁn teó. > Otjt)AifC fé teó 50 téijt. ftii'óe, 7° 
5AóT)tnnei Ti'ÁiuTréin ,*oo f\éifi At)ÁnA A^up a tiAifteAóCA, 

AtlTlf ATI *00 ÍAbAl]A fé teif ATI tipeAf 1Af aóca ; 

" Cat> é feo acó AgAC te TUt> teip an ^oUfonróÁirh 
feo ? " Ajt f eif eAT». 

" T)o ctnjteAt) ATinfo me, a $ttíorh-f^á1 , £>, ,, aji feifeAn, 75 
" ó CaiLíiti TiAonitA A^tif ó'ti 5CUIT) eite *oef tia TiAoirh 
&zA Cfuiinni§ce te ctu IÁ A5 teAóc feAftgtirrA ttlic ftóig, 
Ag éifceAóu te peAfivjuf péin A^jf é A5 iTinfinc f^éil 
Uáua t)ó CuAitpie "óóit). T)ubf\A*ó liotn a tva^ teó fo 

teAtlcMtiAinC ttíof "OelTie AT^ AH X^C^OfSAt) A5«f A|t 11A 80 

^.-ú|^T^t^15t1t) ? ,, 212 5UA1tte 

Córii lu&t ^5iif t>í An pocAt fAn fAn^ce At; An t>pe-Af 
TAfAóCA "o'éifis fé fém Ai;iif tTlArtttÁn A^uf t) , iTnúi$- 

85 "O'fAn SeAnAóÁn A^uf An U^onróÁirii At; péAóAinc 
aa a óéite. TD'fAnAioAtt cAniAlt rtiAit Af\ ati ^ctmiA f An, 

A£Uf T1A fOCAlt A*0Ut>A1ttC An feAfl TAfACtA Ag jAlt cné 

ti-a n-Ai^ne — " CAittm ttAoriitA Aguf An ciiit> eite x>ef 
TiA TiAoirh cntnnmgte te uní tÁ A5 teAóc peAf^uif fhic 
90 U6ig, a$ éifceAóc te FeAn^tif fém At;tif é a£ tnwpnr 
fgéit Uátia t)ó CuAilsne t>ói£>. M tlíon tt'féTOTtt te^ 
cwriineAfn A|\ Aon turn eite, t)í An méit) fin fgéit óótfi 

tl-IOTl^ATlCAÓ f ATI. 

" Tlí't Ann aó éiteAó ! " A'oeijteAt) "oume. 
95 " CteAf eite *oef nA cteAfAit) acá At; TTlAf Dán «o'^ 
imi|\c otvamn ! " A'oeineAt) *oume eite. 

" PeAngtif ÍTIac ttóig, auá fAn uAig te ÓÚ15 cétfH 
DtiA'óAn, At: mnfmc ft;éiL éit;in Anoif, t)o CaiUin At;uf 
X)o *óAomit) eite acá cnummgte a$ LeAóc FeAnginf ! 
ico T)Á Dcu^At) tTlA|\t>Án An LeAttAn Ann ní ónet'Ofinn pocAt 
•oe ! " AiDeineAt) *otnne eite. 

" Y\Á beAt) fé óótíi mAit At; beinc nó cniún éitpn 

AgAinn fém *out 50 "ocí An LeAóc fAn Aguf péAóAmc 

ca*o cá aa fiu£u\L Ann Anoif, nó cé n-iA*o acá cnumn- 

105 i$te Ann, nó An ftptnt Aomne Ann ! " AnfAn fgéAttN'óe. 

" Hi GeAt) 1 n-Aon óon, a nnc ó," Aj\fA SeAnAóÁn. 
" Ca*o é fin "oúinne cé acá Ann, nÁ cé n-iAt> acá cptainn- 
i$te Ann ! T)utt4inc CAittm TlAorhtA tmn fAnAriiAwc 
Annfo £0 *ocí 50 *ocioct:a , ó fé ^úgAmn, A^tif tteit A5 
uo-oé^nAm cnof^Ait) Aguf únnuigte. If at^ rhAite Unre 
a *ou£>Ainc CAiltm tinn fAn *oo "óéAnA^h. tlí't ó 
CAiUm aó 50 n"oéAnpAimíf Án teAf. M 

" tTliijVA mbeA-ó é ní tiocpATmíf Af nA céimeAnnAit» 
cn\iAt)A 'n-A |\At)ATn^Tf\ nuAin a OíomAin A5 x>ul 50 


cnosjjAt) tiA cnomt)>áirhe 213 ti-xMt>AiTi, A^tif -An t^ait) a EnornAijt 1 ti-Atb4in, A£tif 115 
tiuAift a tánsAtn^ tAjt n-Aip 50 cAtA*ópuiTu; ÁtA 

CtiAt. pé tU^T) ACÁ" Aj\ flUttAt A5 CaiU,1T1 ATlOlf, If Ajt 

riiAite tinne acá fé At^ fiuí>At 415c ITIÁ ci neAfic 
cpof^-Ait) -AStJf ne^jtc úpnuigte caj\ éif ATiAmA 
£ e-d^Sinr t)o tA£>Aif\c ó'n fAogAl eite ótm ati fgéit a 120 
•cMtitipnc "oo ÓaiU,iti -A^tif *oof tia tiAoirh eite, cax> é 
niAtA ob.Ai|\ *oúirme •out A5 cu|A ifceAó aj\ ati n^tió fATi ! 
An c-é t)o t>*gAt) A 5 cu f ifceAó Aijt, t> , péi , oitA ti-aó |\ó- 
E>uit)eAó "oe ^éin a tteAt) f é 1 n'oei^e-A'ó tia *oáLa. ^AtiA- 
imír Atinro, ™aja A'ouDtuvó tttin, 50 "ocASAit) CAiLtw 125 

A^ CjAIAU, OtVMTHI." 

Do foc^uige^t) -Ai|i fiti. TVirntig $aó AoitiTie ATtír 
óun a feómtvA pém A^uf t)o teATiAt) ajv ati •ocpofs-d'ó 
Agtif aj\ ^ ti-iijtmiigte. 

1 sce-dtin cttf tA* eite *oo t&\ms CAittiri A^uf tTÍ-Atit>^n 130 
4511 f An peAtt iat;aóca úT). T)o cntníinigeA'o ati 
Cltotn'óÁirh ATiíf fA CfeorntVA rhóft. TIhat^ a tnoUAtA 
ct^uinnigte, *oo gtAoit) 1tlA|\t>4ti a^ atí fséAttn'óe. 
"O'ff^^S-Ai^ fetfe&ti. 

" Za$ Atinfo, a f5éAtu1 > óe, ,, a^a XT\A$X>Át\. X)o 135 
£^11115. 

" UA£>Ait\ 'oo'ti rgéAUii'óe feo aw teAt>AtA fAti acA 

AgAC," A|1tM ITlAfVttÁn teif -At» tipe-Aft TAfAÓCA. t)0 
tAHJIATTI*; -ATI jreAfl TAfAÓCA teAOAfl Af A X)^0\Xa6 Agtíf 

fín fé óttri ax\ f5é>Attait)e é. 140 

" téig-f e An teAttAf\ f ati •oónVf-A, a ^eAtin^e," 

AftfA XYlA]\X>A'n. 

D'of^Ali ATI fgéAtUI'Óe ATI leADAf\ A^llf CofTltHg fé 

A|\ é téigeAt). 

1fé t\u*o a E>í fA teAt>A]i rjÁ fgéAt tia Uátia Aguf é 145 
f5fíot)CA 50 bjteAg foitéitt btAfCA ftAócrhAt\, ó tofAó 
50 •oeit^eAt). T)o téig ati f^éAtm'óe é, c]\ro fíof, ^ah 2X4 supine 

pr<vo, 50 t>cí 50 nAib An yocAl *oei|\e^nnx\ó *oe Léigce 
A15C Atl p^no a Dí fé 'gá Léigexvó, E>í Se-Ati-óó-án ^gtif 

15° ^n U|\oinT)Ánfi 50 téift 45 éifce-Aóc teif, ^suf nvo óórfi 
C1Ú111 pti 5ti|\ t)óió te *ouine 50 nAbAVAn ^atí at\a\\\ 
5^11 AtiáU Cotfi Luat A^uf t)í aí\ poc-At *oei|\eAnn-Aó 
téigce •o'éifMg tTUjAtiÁíi. 

" A SeAn^óÁm A-^uf a rh^ice nA Uf\om > óÁiriie feo," 

155 á]\ peipeAn, " an jwo a t/iAjtfiAf -a^ fcúft f5é-Atuit)e a 
•óéAtiAtti *ootn cÁ fé T>éAr\z~ Anoif -Aige 'óom. "CÁ 
UÁin t)ó CuAitgtie mnfce A^e *óotn. UÁim f-Ápca 
Atioip, -A^uf cáim -a 5 nnúe-Acc u4ií>. ZAftAnipAX) Aon 
frocAitín be^5 driiáw córh^i|\te "ó-Aoit) f-A^ ^ n-imti§e<vo. 

160 ^ri "o-á LÁ 'f 'ti f?Ai*o ^ iriAifpit) fi5 nÁ za%a*ó *oúil 
45 4owne A^-dit) 1 tnbtotiAig cmj\c £irm." Annf\Aii 
•o'imtig fé péiti -Aguf CaiIUíu -Agtif -dn pe-A|\ iAf aóza. 

T) , pAn an Uáiti Ag An v'Cnom'úMrn Aguf £n ÁtAf An a 
rhó]\ ofltA. Cótfi tuAt 4511 f •o'féxVo.d'o.Aft nvo péin 

165 »00 óti|\ 1 t>cfieó óuti gtnAifce, ■ó'í-ág.A'o-dft plÁti 45 
JuAifie 4$;uf TMrntigexVOAf 4j\ óu-aijvo otLAuitidócA 
jM rhurh-Ain. A^tjf ó'n ti. f-Ati 4m4c mojt tÁnng 
mi^n *o'Aon x>mne acu. SYNOPSIS OF CHAPTERS i. 

Explanatory introduction showing the tyranny of the bards, 
and the way in which they abused their powers and the rights 
of hospitality. The rivalry which existed between Aodh the 
Dark and Aodh the Fair. Aodh the Dark's superiority 
consists in the possession of a famous shield Dubhghiolla, which 
gives him the victory over all his enemies. 

II. 

Dalian, the blind chief -poet of Ireland, is on a visitation with 
Aodh the Fair, and Aodh, by flattery and bribes, incites Dalian 
to go and ask Aodh the Dark for his treasured shield. This 
he consents to do against his better instincts, while protesting 
that the request is not that of a true sage. 

III. 

Dalian comes to Aodh Dubh and recites a poem of praise 
in order to induce a generous mood. Then he recites an ode 
in praise of the shield Dubhghiolla, and asks as a reward the 
shield itself. Aodh Dubh refuses the request ; whereupon 
Dalian threatens to satirize him. Aodh, in turn, warns Dalian 
that by so doing he would incur the wrath of the saints of 
Ireland, notably Columcille, who made a settlement between 
the kings and bards. 

IV. 

Dalian satirizes Aodh Dubh, who prays that Columcille will 
give him the wages he deserves. As a result Dalian's sight 
is miraculously restored ; but his joy soon gives place to gloomy 
forebodings, as he recognises in the miracle a harbinger of 
death. Three days afterwards Dalian dies. Sets forth the great influence of Muirean, the " Mother of 
the Bards." The election of Shanachán as poet-king in place 
of Dalian, due to her influence. Muirean shows Méibh" the 
daughter of Shanachán, that Guaire, King of Connacht, is 
indirectly the cause of the death of Dalian ; and without 
Shanachán's knowledge the two of them plot their revenge 
on Guaire. 

2x5 2i6 5UAitte 

VI. 

The College of Bards determine to go on a visitation, and 
on the suggestion of Muirean (who has an ulterior motive) 
they decide on going to Guaire, who has a special house pre- 
pared for their reception. Shanachán, touched by Guaire's 
generosity, proposes to divide the Bards into three companies, 
and take them in turn to visit Guaire. Although every 
comfort is provided for them the bards are constantly 
grumbling. 

VII. 

To crown it al! Muirean begins to develop her plot by pre- 
tending to be seized by sudden strange longings which must 
be satisfied, or — so she declares — she will not live long. Her 
longings are always for something which she thinks Guaire 
will not be able to procure, in which case he would be satirized 
by the bards and lose his reputation for generosity. Her first 
longing is for badgers' new milk and the marrow of the ankles 
of a wild pig. 

VIII. 

Guaire, in desperation, applies for help to his brother 
Marbhan, the swine-herd, who is in reality a holy hermit. 
Marbhan finds the requisite materials in his home at Gleann an 
Sgáil. Muirean is seized with a longing for a pet cuckoo in 
the winter time. 

IX. 

Guaire goes to pray at Fionnaragal na Féile, where he meets 
Marbhán, who fulfils the letter of Muirean 's longing by an 
ingenious contrivance. The College of Bards is pleased and 
astonished at Guaire's resourcefulness ; but Muirean is mortified, 
and she and Méibh put their heads together to devise more 
trouble. 

X. 

An account is given of the way in which the bards occupied 
themselves, each man perfecting himself in his own particular 
art. Muirean bides her time until she thinks that the affair 
of the cuckoo is gone out of their minds ; then she wishes for 
the lard of a white boar that has never been farrowed. Guaire 
betakes himself once more to Fionnaragal. Marbhan comes to 
him and admits sorrowfully that he has a pet boar which, by 
a curious coincidence, fulfils the requisite conditions. 

XI. 

Marbhan tells how he came by the boar, which is killed, 
and the lard given to Muirean. She now longs for a wonderful SYNOPSIS OF CHAPTERS zlj 

cloak to wear and a roan steed to carry her to visit Guaire's 
palace. 

XII. 
The roan steed is provided by Iubhdán, and the cloak by 
his daughter. The story of how the daughter came by the 
many-coloured cloak at first. Muirean's last ride. Her funeral. 
Méibh carries on the vendetta. 

XIII. 

At Shrovetide, with snow on the ground, Méibh longs for 
ripe blackberries. They are found in Gleann an Sgáil. 

XIV. 

Méibh, in her vexation, gives vent to a spiteful wish. 
Shanachán remonstrates with her, but she attributes her conduct 
to her nettlesome disposition. Marbhán, as usual, comes to 
the rescue ; he supplies a potion which induces a temporary 
indisposition , simulating fever ; a symptom which disappears 
after a second dose of the same magic drug. The sight of the 
(apparently) fever-stricken household of Guaire reacts upon 
Méibh, who, on returning, contracts a sharp bout of the genuine 
article. On her recovery her mother, Brigid, declares that 
Marbhan is responsible for the mischief, and that she is deter- 
mined to take vengeance on him for causing Méibh's illness. 
Méibh has had a lesson, and will indulge in no more longings, 
but Brigid decides to try her skill. 

XV. 

Brigid is smitten with a longing for the fat of a rare bird 
— a water-ousel, or water-blackbird. Marbhán informs Guaire 
that the bird is to be found with the nuns of Tuam, and it 
is obtained in exchange for nine score of ordinary blackbirds. 

XVI. 

Brigid has two more longings, one for a red-eared pure 
white cow without any liver, and another for mountain berries 
and a draught of some liquid with a high-sounding name. The 
cow is obtained from the nuns of Tuam, and the mysterious 
liquid turns out to be merely the honey of the woodbine. 
Guaire's fame for hospitality remains untarnished; he ha? 
supplied every want ; people in general are growing disgusted 
with the bards, and Shanachán, the chief poet, is very angry 
at their failure to find a pretext for satirising Guaire. 

XVII. 

Shanachán tries to break all previous records by the 
extravagance of his longing. He asks for the fat of a pig that 

15 ai8 5tíAine 

^as never farrowed, and ale made from one grain of wheat. 
Marbhán is equal to the occasion again, and oilers to give a 
feast to Shanachan and his retinue and the nobles of Connacht. 
Shanachán pretends to be insulted by an invitation to feast 
at Gleann an Sgáil, so the feast is held in his own house. 

XVIII. 

The feast is given, but Shanachan sulks and will neither 
eat nor drink. Guaire sends special messengers to try and tempt 
his appetite, yet Shanachan only insults them. He refuses 
food from the hands of the cleanest girl in Ireland, on the 
grounds that her grandfather used to stretch his hands in the 
i ' ; rection of lepers when preaching to them. Guaire is indignant 
at this and prays that Shanachan may never die until he 
kisses the mouth of a ieper. 

XIX. 

The bards fear that Shanachan may die of hunger if he 
persists in his absurd " hunger strike," and his wife, Brigid, 
offers to send him her leavings — a hen-egg. He consents to 
eat it, but it transpires that the mice have forestalled him, 
In a fit of anger he satirises the mice, who die rapidly. The 
sight of a mouse and her brood dead at his feet causes him to 
realize that his wrath should really be directed against the 
tribe of cats, whose business it was to check the mice. He 
thereupon satirizes the cats, especially Iorusán, the king of 
the cats, who lives in the cave of Knowth. The influence of 
the satire reaches Iorusán, and he sets out to revenge himself 
on Shanachan. 

XX. 

Iorusán carries off Shanachan as easily as a fox would a 
gander. Shanachan tries to escape by flattering the cat. 
Failing this he calls upon God. As the cat is carrying him 
past the forge of St. Ciarán, the latter throws a red-hot iron 
bar at Iorusán and kills him. Shanachan, instead of thanking 
Ciarán, abuses him for interfering. He returns to the bards, 
and is welcomed by them and Guaire, but he turns away 
angrily and retires. 

XXI. 

The bards quiet down, and no more longings come to them. 
Marbhán determines to have his revenge on them for the death 
of his pet boar. He comes in disguise, but his ready wit betrays 
his identity to Shanachan. On the strength of a very distant 
connexion with science he makes a request which the bards 
dare not refuse, viz., his choice of scientific entertainment. 
He chooses that the College of Bards should make " his fill 
of cronaun for him." Synopsis of chapters 219 

XXII. 
In order to punish the bards the more severely, Marbhán 
chooses the kind of " cronaun " that has 'a catch in it, and 
is harder on the throat of the performer. The " cronauners " 
soon get tired, and begin to cough and sneeze, but Marbhán 
says sarcastically that, although they bear the palm for the 
coughing and sneezing performance, it was for " cronauning " 
he asked. XXIII. 

Shanachán brings in a fresh batch of " cronauners " to 
relieve the first. His remark that the " catchy cronaun " is 
difficult only elicits from Marbhán the retort that it is not 
so difficult as to produce a pet cuckoo in winter. Daol 
Duileadh, one of the bards, tries to get Marbhán away from 
the subject of the " cronaun " by offering to answer questions. 
Marbhán silences him by showing up his ignorance. Casmhaol, 
the harper, chimes in and is also silenced. Marbhán returns 
to the subject of the " cronaun," and says that the bards 
ought not to be outdone by a poor beetle. XXIV. 

A timpanist and a poet try to distract Marbhán, but are 
disgraced and silenced. The story of how the first harp was 
made and the first rann composed. XXV. 

Shanachán himself undertakes to do the " cronaun " and 
breaks down. A storyteller comes to the rescue. Marbhán 
asks him for Erin's chief story — " Táin Bó Cuailgne." The 
storyteller is obliged to confess that he has never heard it. 
Marbhán binds it on the College of Bards that they are not 
to stay two nights in the same townland until they find the 
story and tell it to him. XXVI. 

The bards leave Guaire, and set out on their wanderings 
in search of the " Tain/' the womenfolk and boys remaining 
behind. At Naas they meet a leper. They tell him that they 
are going to Connra, the blind King of Leinster, to ask for 
ships to bring them to Scotland. He reminds them that 
Marbhán has deprived them of the power of composing poems, 
and they must produce a poem of praise for Connra if they are 
to get ships. They find on experimenting that the leper is 
right ; they have lost their art and do not know what to do. 220 suAiue 

XXVII. 

The leper offers to go with them and compose a poem for the 
King of Leinster on condition that Shanachán kisses him. 
Shanachán very reluctantly consents. The King of Leinster 
is pleased with the poem recited by the leper and gives the 
bards a ship and provisions. Shanachán refuses to allow the 
leper to accompany them. Near the Isle of Man they see a 
person standing on a rock ; at the same time the leper, who 
was supposed to have stayed behind, appears on the prow of 
their ship. The person on the rock will not permit them to 
land until they complete some half verses ; this the leper does 
correctly and they go ashore. 

XXVIII. 

The person on the rock proves to be a lady-doctor, who 
entertains them hospitably, and gives them gold when they 
leave. The leper disappears. They go to Scotland to consult 
Maol Geidhic, the chief -poet of Alba. They fail to get tidings 
of the " Táin " in Scotland, and so return to Dublin. While 
they are wondering what to do, in the absence of the leper 
reciter, they meet St. Caillin, Shanachán's brother. Shanachán 
tells him about their adventures and about the leper. 

XXIX. 

Caillin asks if he would recognise the leper if he saw him 
again. Shanachán declares that he can never forget him. 
It turns out that the leper was only Caillin in disguise. On 
condition that the bards will never again ask anyone for a thing 
they long for, Caillin offers to approach the only man living 
who knows how to get the " Táin," namely, Marbhán the 
swine-herd. 

XXX. 

After a week Caillin returns and tells them that the " geasa " 
are removed, and they may return to the house provided for 
them by Guaire. Guaire welcomes them. Caillin goes to 
Gleann na Sgáil to Marbhán, and brings him to the College 
of Bards, who are afraid to meet him. Caillin persuades! thern 
to assemble in a large room, where Marbhán addresses them. 
Marbhán tells them that Caillin must get the " Táin " for 
them from Feargus mac Róigh. Shanachán is angry, and 
accuses him of mocking them, because Feargus has been dead 
five hundred years. Marbhán shoWs that he wished to make 
the punishment fit the crime by giving them a difficult and 
apparently impossible task. He concludes by threatening that 
unless Caillin gets the " Táin M for them he will bind them 
under the same " geasa " again. Caillin bids them fast and 
pray whil« he is away. SYNOPSIS OF CHAPTERS 221 XXXI. 

The bards and their wives wrangle among themselves as 
to who is responsible for the trouble that has come upon them. 
Shanachán quiets them, and reminds them of Caillin's request. 
They fast and pray earnestly for a week. Marbhán and an 
unknown man arrive, and the bards are assembled to hear 
his message. The messenger tells that Caillin and some other 
saints have been gathered together for three days at the tomb 
of Feargus mac Róigh, listening to him relating the " Tain/' 
The bards are to continue their praying and fasting more 
earnestly than ever. The bards can scarcely credit the news, 
and they suspect, at first, another trick of Marbhán's. 
Shanachán advises them to carry out Caillin's instructions. 
After three days Caillin, Marbhán and the strange man return. 
The bards are assembled, and Marbhan calls for the story- 
teller of the College, and directs the strange man to give him 
a book. The storyteller opens the book and reads it aloud 
from beginning to end. It is the long-lost " Táin." Marbhán 
tells them that he considers that they have fulfilled their task 
— the finding of the " Táin " — and leaves with the Parthian 
shot that he has only one word of advice for them, viz., that 
none of them ever again should be seized with a longing for 
the lard of a white boar. The bards are delighted to have 
the "Táin" in their possession. They bid farewell to Guaire, 
and set out on a visitation tour in Munster, thoroughly cured 
of longings. NOTES XVII. 
SHANACHAN'S LONGING. 

8. Ag • . • 6éite, ' forestalling each other/ 

9. a teiééit> . . . A-p , ' to utter such an " ologone." ' 
12-13. 5An a utntbeA-o |\1gtiif , ' without further delay.' 
20-21. fAp .... optn, ' before this time to morrow night.' 
28. nÁ f ei"oi|\ f past of nÁ pe&*oAip. 

30. Cotitif ACÁéAp A5 ? ' How fares it with ? 

33. cÁimí-o péi-ó Atioif , 'we are done for now/ 

35. t)o ctnc . . . Ag 5., ' G. fell into despair.' 

48. 11Á bio* ceifc ope, 'Make your mind easy.' 

56. CÁ pAti tnAp pm, ' That is so.' 

64. ■oeApcia pop-OApAige, ' the berry (or nut) of an oak ' : derucc 

is O. Irish for an 'acorn/ The Ossianic Society's Text 

reads •oeApcu fopoapAig, which may = «oepuc pop 

■oa|\ai§ = ' an acorn on an oak/ 
68. ppíoth-'óíAf a, ' prime ears ' : the prefix ppioth- is borrowed 

from the Latin primus. 
79. bpeip Agtif a noóiúm, ' more than enough for them/ 
83. tnupA nibeA'6 p Ati, ' But for that/ beAx> . . . A^AirifA, 

' matters would be in a bad way with me/ 
85. éipleAc uAcbÁp&c, ' terrible havoc/ 
91. Af\ tvoóm, a form of t>aj\ tvoóig, the English equivalent is 

" sure." 
96. 'oeAbptnjúeAc, ' promising ' ; likely to turn out well. 
135-6. Aon . . . p^éAÍ, ' to take any advantage of the matter/ 
138. 'out . . . AoipAt), ' escape being satirized ' (lit. 'go out of 

it without his satirizing ') . 
148. -o'eipig pé Af\ buite, ' he flew into a rage/ 

153. t)o beAÚ . . . upiup, 'the eyes and mouth of each of the 

three nobles opened wide/ 

154. Ati ÓA1HC pin, 'these words/ 

158-9. íií . . . cup, ' let alone to put the question ' ; ' not to 

speak of/ etc. 
163. cmnbu OAipe, ' coaxing ' (lit. patting or stroking with 

the hand). 

XVIII. 
THE FEAST AND SHANACHAN'S SULKING. 

4. a£ AoibtieAf , ' enjoying themselves ' : a. is used as a verbal 

noun. 
10. •oiopsAp-fUjAg, also x>Aop5Ap-f., ' rabble/ riff-raff, camp 

followers. 

223 224 gu^me 

25. yé tiT>eÁp, ' are the cause of ' : pé tro. = O. Ir. fodera = /0- 
d-fera (' which causes it ') ; the -d- being the infixed 
pronoun. JTa-t^a^a is the classical form, but it has 
become confused with another phrase, viz., yé T)'Ai)\e : 
hence we have curA yé nT)eÁ|\ (' you are the cause of '), 
and cugÁif yé tioeApA ('you noticed'). The eclipsis is 
probably due to analogy ; thus — as ipé -o'Aijve :-p-t)eAjAA 
: : yé n'Aip» (= under his notice) : ye n-oeApA (yé troeÁp). 
The form in the 3rd sg. tuj; ye ye nt>eApA (= ye 
ti*Ai|\e) ousted the other forms ye tn'Aipe, ye *o'Ai]\e, etc. 

29-30. if . . . oj\Aib, ' you very badly deserve/ 

33- fgeAnfAipc (pron. y seAncaifAc), 'waste'; what is hacked 
and wasted at table by careless carving. 

35- 5 An cj\ácc aj\, ' not to speak of/ 

46-7. SsjuofAro Af mo jaa'óa^c, * clear out of my sight ' : rgfvior 1 
is used as an intper. in the sense of ' Be off/ 

89-90. bi a 6dif Aige, ' he had reason to be so ' : the a refers 
to his grief. 

89. 50 btJA-óAjACA -j 50 bpótiAÓ, the 50 is intensitive, ' dis- 
tressed and sad indeed/ 

104. Ctiij\ . . . ltlA|\bÁm, • He consulted Marbhán about the 
matter/ 

121. AfACÁn is by metathesis for aoa^ati = AorfitifAn = O. Ir. 
athchomsán. 

153. t)o 60-0 a, ' your food ' : euro (share) is commonly used for 
the amount of food taken at a meal. 

164. te linti . . . T>oib, ■ while in the act of teaching them the 
knowledge/ XIX. 

THE SATIRIZING OF THE MICE AND THE CATS. 

4. yé±b fém (not cú few), * see (for) yourself/ 

5. "ovX uAvo, ' to escape from him/ 

28-9. Hi bAOjAl -OU1C, ' vou need not fear/ 
31. jTAri teAC 50 fóib, ' Hold on awhile/ 

40. y éACAitic . . . é, ' to see whether he would eat it ' : f\ ati 
is used like O. Ir. dús in, ' to know whether/ 

49. ub ci|\ce: tib is scarcely ever used alone; it is usually 

specified by the addition of cij\ce, 56, l&CAti, etc. 
51. tii . . . fo, ' I think it sufficient this time/ 
58. tii -oei jmtti . . . é, ' I don't doubt but that you ate it your- 
self : ni x). ha amounts to ' I shouldn't be surprised but/ 

50. 1f beAg . . . é, ' It is nearly enough for me ' (lit. ' it is 

little but that it is enough for me '). 
65. a bpiACAt ... a ^ct.To the first a refers to the mice, the 
second to the kings and princes. NOTES 225 

79- A H ^^ • • • tieiihtieAóc, ' growing sharper and more 
venomous/ 

84-5. a bt níbA §éine, the past of auá tiíof ?;étne : since 
tiíof == nfó if (a thing which is) the verb it contains 
is conjugated. 

92. An . . . 5cor-$, ' whose duty it is to check you.' uuaúa cac : c. 
is used here comically as though the cats were a .tribe, 
' the Feline Race/ 

99-100. óf . . . con , ' since I am satirizing them at all/ 

102. lontrpÁn : the names of the cats are humorous inventions. 
lontifÁti is probably a comic diminutive of 1onAx>, a 
squirrel, with a hint at the wild-cat origin of the cats' 
king. AntifÁn, his father's name is only a jingling echo 
of lontif An liketu^ Af L&5. RiacaVI Hinn-fiAclAc, m<i;eAn 
ctab-Aiémne = Tabby Pointed-teeth, daughter of Spit- 
fire (lit. ' fiery -mouth '). cnónÁnAó = Purrer, andSjmAmAn 
5Ano-fiActAc = Surly the Rough -toothed. íteAnj; 5éAn- 
fiAclAÓ = Rawbone (or Skinny) the Sharp-toothed. 

107. uplift Cno-óOA, ' the tumulus of Knowth/ 

115. ctin 1 bpei'óm, ' enforce/ 

120. " A^ac ingneAó " ' a monster with claws * : a£aó is the old 

form of fAtAC, a giant. 

121. " ptn-beAtt "Coione," ' Otter's leavings/ 
135. x\\ tnón -oom, • I must/ 

140. cÁ 50 mAiá, ' very well I ' 

141. 'n-A beAcAro, 'alive/ 

148. 1 tin bAilt eA-oAnúA, ' in the middle between them/ 
152. "OAn teo, 'they thought ' : *oAn = Mid. Ir. adar, atar f ata = 

O. Ir. inda ; etymology uncertain. Possibly = prep, in 

+ tá: at any rate it is a verb, and quite distinct from 

the prep, t>An = cAn. 
153-4. bum tie . . . meAn-bof^A-ó, ' a column of fierce raging 

fire madly burning/ 
155. ni . . . gun, ' it may safely be said that/ 
159. boi feom = O. Ir. for bi fetfeAn. 
166-7. tiíon cuavó . . . 1 bferótn, ' took no effect/ 
169-70. niAn a nAtb S., ' where S. was ' : this niAn a nAtb =* mAn 1 

|\Atb = ' place in which was ' ; it is not the same word 

as mAn in mAj\ a éÁinij. 
183. cotfj; . . . f é, ' owing to the fact that he had not 

defended/ XX. 

SHANACHAN AND IORUSAN. 

14-15. fcAnnAins . . . eiie, ' he adopted another plan/ 
24-25. An jnÁ-ó a omtj, ' through love of his generosity/ i.e., 

in order to show how generous he can be : An JnÁ'ó t'oinij 

was a common form of entreaty. m6 Stj^me 

37. a$ . . . <oe, lit. 'putting the way off him/ i.e., getting 

over the distance. 
49. a C]\eAc lÁioin é } lit. 'its strong loss it is/ i.e., the pity 

of it. 

52. 1 mbéAt TiA ceAncAine, ' in the mouth of the tongs.' 

57. cAbAil, the trunk of an animal as distinguished from the 

limbs. 
68-69. wife . . . to\\z, ' to have let me pass/ 
79-80. ní . . . tnbÁr, ' I had no desire to escape death/ 

53, -oo cuinir-re . . . uaiw, ' you destroyed what I wanted/ 
84. nÁn . . . be ac I ' may you not get the reward of your 

labour ! ' XXI. 
MARVÁN'S visit. 

4. -o'Á "6 Án fém, ' to his own profession/ 

5. cup irceAc nÁ cun awac, ' interfering directly or indirectly. * 
9. fAj\ . . . é, ' before they felt that they required it ' : moétngim 

tiA-im is the Irish for ' I miss/ 
14. 'ti-A óeAnu, ' as it ought to be/ 
18. SeAt) ! * Well ! ' 
24-5. a cimeÁ'OfA'ó . . . £eirpnc, 'which would keep him 

from being seen by G. (lit. ' without G. to see him'). 
26. ca-o . . . f éi, ' what he was bent upon doing/ 
33. t>oV í . . . méib, 'the woman was no other than M/ : 

this way of putting it emphasizes the strangeness of the 

coincidence. 

35. Ap . . . -00111, ' Would you (ye) be so kind as to tell me/ 

36. Oóón ! corresponds to English ' Oh dear ! ' or ' Good 

gracious ! ' 

44. aca cotfintn'oe one, ' that you are living/ 

60. 5A0L = consanguinity ; corn^Ar = affinity. 

64-5. mgeAn . . . pie, ' the great grand-child of a poet/ 

66-7. SeAnA-thÁcAin ... \, ' Your servant's wife's grand- 
mother was the daughter of the son of a poet's 
daughter ! ' A far-fetched claim ; but Marván was only 
poking fun. 

76. f gAloioeAc, • blustering/ blowing hard. 

88. £ion*ónié, ' a cold shiver/ the ' creeps.' 

89. ppeAbA'OAn . . . ruitie, 'they all sprang to their feet/ 
95. -oeir-béAtAé, ' ready-witted/ quick at repartee. 

107. CÁn §AbAir cú gAinn, ' In what direction have you come to 

us/ 

108. AniAn-AT>cuAi'ó, ' from the north-west/ meaning at the 

same time ' unexpectedly/ 
no. ni bfti&T Af . . . cAbAinc, lit. ' I found not a jot of her 
(wind being feminine) trouble to bring her/ i.e., ' I 
experienced no trouble in bringing it/ NOTES 227 

113. «Alee j?ém, ' of its own accord.' 

114. Ag •out 1 n^ei^e, 'getting sharp.' 
116. Cao í An 6 too ? ' What stone ? ' 
122-3. c ^°^ t AobAin., ' a whetstone.' 

146-7. if cum a cé 'cu, ' it does not matter which.' 

165. A£ ÁiceAm Ap a céiLe, ' arguing with one another.' 

172. ida|\ 'ó'eA'ó =5 ttiAjv but) eAT), ' as it were ' as though 

that were the case (that it really was a corpse) . 
174. Ag got m. x>'e. amounts to ' pretending to be crying.' 

180. tiiA^ a jiAib £i.i, ' c s . he was ' : ttiajx a j\Aib p would mean 

' where she was.' 

181. cÁn^AÚAf (in Munster pron. cÁtiAÚA^), auton. form of 

ÚAti^A-oAp, ' people came/ they came. 
189. óuin. . . . ■01, ' she got over a couple of fainting-fits.' 
203. £ij\íti : in the older versions of this story the name of the 

dog is given as binjún or biojAAom. 
204-5. 1 'óÁ mbocÁn beA^a : note that the eclipsis after 1 skips 

over-óÁ and takes place at the next word ; also that bocÁn, 

which is in the dual after "ÓÁ, takes a plural adjective. 
207. é AgAi]\c uin.ue/ to punish her for it.' 
221. A£ cup . . . n-Aipie, ' debating in her mind.' 

226. UeAcu, ' Well.' c. as a reply originated in answers to a 

call, and is short for cÁim aj; ueAóc ; just as a waiter 
says, ' Coming, sir ! ' or in French, ' on y va.' 

227. CA-o . . . £ ? ' What bent F.'s nose ? ' 

230. 50 •outigAif ■o'éiceAc, ' that you lie ' ; (lit. ' that you have 

given your perjury'). 
232 cu . . . ctn^e, ' you are the best hand at it ' (sc. lying). 
233. Sitm . . . iao, ' At each other's hair they went.' 
237. fé triAp, 'according as ' (lit. 'like as '): thispé is not the 

prep, but the old con], féib. 
277-8. a j\ogA eAÍA'óA, ' his choice scientific entertainment.' 
283-4. a 5A0I . . . h-eAÍa'ó^in, 'that he be related to, or 

connected by friendship with, science.' 
288. lA]\-tiA, 'great grand-child'; comp. of iaj\, 'after,' and 

ua, ' grandson.' 
291. Sé ^lúine, ' six degrees.' 
299. x>&x>' bíúiti f ém, ' on your own account/ XXII. 
MARVAN'S REVENGE. 

12. bí nfó -|]\b. M. is referring to his pet boar. 

17. fÁf . . . 'óé^TiArii, ' the thing which was capable of making 

that cronaun ' : f Áf is used like English ' hand ' in 
phrases like — if tíiaiú An fÁf éicig a 'o'ltinpnu cu, ' you 
are a good hand at telling lies/ 

1 8. cjiónÁti is used for the humming of a bee, the droning of a 228 s^Aine 

beetle, the purring of a cat, the bass in music, and hero 

for crooning, humming or lilting a tune. In the absence 

of a piper cronaun is made for dancers. 
31-2. £ti]\Ab . . . t>oib, ' that the least they may do is/ 
35-6. "O'Áthéit) . . . ifeA-ó if rAVóbine, 'the greater the number 

of people that will be performing it, the richer/ etc. 

41. ceAfxc-cpóiiÁN, ' the direct cronaun ; ' a steady sound without 

catches. 

42. cnónÁti pnAgAC, 'the catchy cronaun;* apparently some- 

thing in the nature of the modern ' rag-time/ or ' synco- 
pated ' music. 

59. *>ófvo, a low deep musical sound. 

62-3. A£ jjbACA-ó . . . c-pónÁiti, ■ drinking in the deliciousness 
of the cronaun/ 

67. 50 cun, ' peremptorily/ 

74. tJifj;e le ti-a pjiLib, ' water coming from their eyes/ 

77. cup ótnge A|\íf , ' to go at it again/ 

88-9. 5AÓ pe f tiAg, ■ every second catch ' : 5AÓ pe (pron. 
gACAine) = O. Ir. each la = each ala == ^ac eite. 

106-7. Acti-fAti . . . Aip feAn :the terminations emphasize the 
pronouns in a way which can only be done in English 
by the stress of the voice, and represented in pr lit by 
italics — ' they would have — if he failed,' etc. 

108. 50 h-iXtnnn, * perfectly well/ 

109-11. -oo focAptJigeA'OA|v . . . teif, 'they made up their 
minds not to fail in giving the cronaun if they were to 
lose their lives by it/ 

113. 1 ti-A§Aró ah tieomAic, 'every moment/ momentarily. 

1 15-6. Hi . . . fé, ' That was not what he was driving at/ 

129. buAiLce awa6, ' exhausted/ ' dead beat/ 

144. ttiop . . . bf «Aim, ' They did not put much chest- force 

into the sound/ 

145. fiA-oe, ' the longer ' : f ia + *oe, ' the longer of it/ C/. 

"peApjvoe, ttnpoe. 

147-8. caoiha . . . Abf At>, ' The lamb, for a long distance, is 
a big sheep/ Another proverb conveying the same 
idea is if enow ceAnc Abp at> : a light object appears to 
get heavier when it is carried a long distance. Marván 
meant that although they began the cronaun very quietly 
they would get tired all the same if they kept it up for 
long. 

163-4. T>'imr;i§ . . . Ain, ' the same thing happened to him/ 

177. -oo neAnctnt A|\, ' increased in energy/ 

178. pÁ^Aini t,e h-u-OAoc, ' I declare solemnly ' (lit. ' I leave by 

will'). 

179. An c|\Aob, ' the palm,' NOTES 229 

XXIII. 
DAOL DUILEADH AND CASMHAOL THE HARPER. 

1. onAib, the plural of respect, as in English, * What is the 

matter with you ' ? (meaning ' thee ') . 
4. ni'lceAn, autonomous ; ' it is not being made for me.' 
14. fiACA-mu = •o'piACAib, ' of obligation ' : ca f . . . fco, 'this 

College of Bards is bound to.' 
18. 'n-A . . . *oó, ' to whom a longing came ' : 'ti-A is used as 

a relative like 50 = '^a. 
24-5. clti . . . cÁiL, ' name . . . fame.' 
26. rrt . . . f ah, ' They will not fail in that duty/ 
31. 'n-A itiige, ' in bed,' laid up. 
33-4. ah -OÁ . . . fiAt), 'the longest day they live* (lit. 'the 

two days and as long as they live ' ) . The hyperbole 

intended is — ' If they lived as long as possible, and even 

two days longer than that/ 
35. nut) . . . teicmige, ' something in the shape of mumps': 

leicitieAc, ' mumps/ so called because it is a swelling 

on the side of the cheeks (leictie). 
36-7. if eAgAl . . . T>iob, ' I fear they will not get over/ 
38. 50 . . . éA^cjMiAif , ' that it will turn to fever/ 
43-4. roi]\ «oa tlotAAig, ' between two Christ mases/ i.e., between 

the 25th of December and the 6th of January follow- 
ing. 
75. a . . . éigeAnnA, ' a fitting master for him/ 

83. mo éowAince onu, ' I am at your mercy/ 

84. tiÁ ctnn oj\m, ' Do not attack me/ 

85. ceAtiA, emphasizes the denial, ' I will not, indeed/ 

93. SAtMHAHt)An, through the Latin from Greek salamandra, 
which is borrowed from the Persian samandar, * a 
lizard/ 

124. aó ah u-eóltjf -|,nL, ' if you will give me the information ' : 
note the conditional force of ac = ' provided that/ 

134. cieAcnAc Hiíoiifióin, ' the skeleton of a whale ' : cleAGHAC 
== especially the ribs and spinal vertebrae, míot, món. (' a 
great animal ') is really two words, but from constant 
use in apposition they are treated as one and so 
declined. 

142. le . . . fin, 'just at that moment/ 

153. stéAf A-ÓH1A1P, ' a wooden contrivance/ 

154. ac . . . tugA, ' but smaller/ 

169. há . . . pn , ' do not be reproached again with the want 

of that information/ 
173. éinim Aigne, ' power of mind/ intellectual effort. 
175. t>Á . . . é, ' even in the case of the beetle/ 230 supine 

XXIV. 

THE TIMPANIST, THE POET, AND SHANACH AN 
AS CRONAUNER. 

10. a . . . LÁm, ■ which would require mental capacity or 

dexterity of hand/ 
17-18. oa . . . WbAij\c, ' he was loth to speak/ 
36. ttia|\ gun, ■ because it was/ 
38. ni . . . fójvo, ' Don't suppose any such thing/ 
45. 11A01, the Irish form of Noe or Noah. 
47. Ainc, the ark of Noah. 
61. T1Á bi tiotn, ' Don't be at me ' : Cia bi beAc ? is said to a 

crying child, ' who has been annoying you ? ' 
72. ArmAig, ' why then/ ' well really/ 

74. Laiíhac, Lamech. Caoiti = Cain, the Hebrew for ' smith. 
76. congAncA (pron. ciiticA) gen. of cotigtiA-m : f eAn c, ' man 

of helping/ i.e., ' assistant/ 
80. cotfiAf nAinti, ' the measure (metre) of a verse/ 
85. ni feA'OAn^if . . . ah bf.: the verb feAT>Afv is only used with 

neg. or interrog. particles. 
89. •00... gÁi]\í, ' they all burst out laughing/ 
91. a útnlteAT), lit. ' its continuation/ i.e., * any more/ 
100. feA-oA^bAi^ : note that -peA-oAn. is inflected as a past tense. 
115. -pof tiÁ eóbuf, 'knowledge nor information/ 
124. U. bn-ei^e, ' a fraud as a College of Bards/ 
128. 1 5cpt>At)-cÁf , ' in a predicament/ 
145-6. 1f . . . eiie, ' We prefer it from you rather than ircm 

from any other person/ 
148-9. A|\ . . . AtriAc, • immediately opposite M/ 

152. iíiaj\ beA-6, 'like/ 

153. ac í beic, ' except that it was/ 

156-7. A5 . . . Aoibnif, 'taking in the enjoyment/ 

170. ArnoArA, 'though/ 'indeed' : probably a euphemism foi 

AtnbAifueA'ó, ' by my Baptism' ; AOAifue is the Connacht 
form. 

171. a 5 riteA* (*oeon understood), ' shedding tears/ 
173. 1 tvoiAvo A|\ troiAi*o, 'gradually/ 'by degrees/ 
181. . . . tAige, ' ready to faint/ 

184. tim . . . fAti, ' By that time/ XXV. 

TÁIN BÓ CUAILGNE. 

3-4. a 5 . . . 1aóa|\, ' wringing their hands/ 
6-7. a£ ■oubA'6 . . . bÁnA-ó, ' they were turning black and blue 
and white ' : note this construction with a$ (acu). NOTES 231 

10. nÁ . . . Ain, 'that he was incapable of continuing it any 

longer.' 
21. b^iti . . . f;;ój\nAig, ' gave his throat a squeeze.' 

24. rtnL teif , ' one of his eyes/ 

25. An riLeAO beir, ' hanging down from him.' 

43. 1P 1C T ^ A c troctriAinc, ' Knowledge son of Enquiry,' a comic- 
ally coined name : one of the oldest poems in Irish says 
that knowledge is begotten of enquiry. Cf. ' Necessity 
is the mother Of invention.' 

60-1. if . . . WbnAf, ' I am very glad that I spoke ' : note 
this use of mA]\. 

70-1. 111 trnfue Liotn, ' I have no objection.' 

74. éAcu "oe r^éAbcAib, ' a wonderful lot of stories.' 

85-6. Ajtif . . . aij\, * while his eyes were opening wide.' 

89-90. Ag AútiAfc A1|A, ' imitating him/ repeating the words 
after him in a contemptuous manner. 

108-9. *Oo lAf . . . gctuAf , ' He blushed up to the ends of his 
ears ' : ' to the roots of his hair ' is the English phrase. 

109. *oo bÁntng A1}\, 'he grew pale.' 

120. uti^At) Ati CÁm rm, 'that Táin was taken ' : UÁm l^o -oo 
cAbAipu was the expression for carrying off a cattle- 
spoil. 

125. c|múcat> ceA-o, 'the district': ujmúcaó or uníoóA céAt) 
= a hundred or cantred ; so-called because it is the 
thirtieth part of the fifth (ctM^eAt ) of Ireland. 

132. t)e £ear Aib, ' as bonds/ as an obligation : jeA-p = tabu. 

165. TIox)Íai5 = O. Ir. Notlaic = Latin Natalicia: 1nit> = 
Latin Initium, i.e., the beginning (of Lent). 

190. T)'Á iheit) — ireA-o bA Iu§a, ' The more — the less/ XXVI. 
THE DEPARTURE OF THE COLLEGE OF BARDS. 

4. oclÁn bnóm , 'an overwhelming sorrow ' (lit. 'a groaning 

of sorrow'). 
11. cat) . . . pÁn, ' what it was to be wandering/ 
13. -out ctm bocAijA, ' take to the road/ 
23. bio-6 . , m . Ann, ' Although we are very numerous/ 
30. bjvigvo ttlój\-fÁiú, ' Brigid of the big appetite/ 
32. 'gÁ cA-pAX) tmn, ' reproaching us with it/ 
43. céA-o nn-o : note not An céA'o ntm ; the def. art. is omitted, 

the phrase introduced by the particle nÁ being considered 

definite enough. 
64. feAtts Ai£e : the Aige implies that M. was secretly angry 

with them, had angry feelings in store : aij\ would mean 

that he had a fit of anger on him just then. 
92. cneo bAili, ' direction/ 
108. Hi . . . p"» ' That would be but a begging benefit/ 232 SU^me 

in. 5iollAn|\A*6 : many collective nouns are formed by means 
of the termination -j\a-ó (lit. 'running,' 'course'); e.g., 
niAcpAó, jAÍogjAA-ó, eAc|\AT>. It spread from words like 
est\wó (a course or stud of horses) and rATtVtvvó (the 
course of summer). 

115. c>i\Aib, cannot be rendered into English; it corresponds 
to the Latin " dative of disadvantage." It leaves traces 
in Irish -English, as when a man says, "My cow died 
on me." 

117. ni'l LeigeAf Aip, ' There is no help for it.' 

122. Ai]\f 1-oeAóc, ' musical performance ' (on wind instruments) ; 
Aij\-f mini = A|\-féroim, ' I blow upon.' 

126. ac a tnAÍAi]AU, ' but the opposite/ 

130. ATi c-Aof 05, ' the young people ' : this word, which is 
also masc. in O. Ir., is, apparently, quite distinct from 
aot; (Aoif), 'age/ which was neuter. 

149. The verse is in Deibhidhe metre, but not a good specimen, 
since it does not fulfil all the requirements. UiuaUIaiti 
= 1 pi. ; beAtitiAócAin = old ace. case of beAtitiACc ; 

151. AcÁtn : the old form of the 1st pi. ; ACAnnio is a later 
formation. 

165. 50 •océiúí flÁn, amounts to ' I wish you a safe journey ' ; 

French ' bon voyage ! ' 

166. SbÁti beo a^ac, more emphatic than StÁti a^au, ' a fond 

farewell to you/ 
180. ni* . . . é, • it is not a good thing for it/ 
188. a-o' === T)0'0\ 

195. cup^Ap . . . Lib, 'the dogs will be set on you/ 
212. A5 cAfA*ó teif, 'trying to/ 
216. A5 -otjl . . . opcA, ' getting into a tangle/ 
226. *o'éi|M$eA , OAj\ At; ah n^nó, ' they gave it up/ 

232. b|Mlle b., ' nonsensical drivel/ 

233. bi . . . acu, ' they were in a nice fix/ XXVII. 

A KISS ON A LEPER'S MOUTH. 

4-5. 1 bjrotiti . . . «Ait), ' in the humour to ask for advice nor 
in the humour to give advice/ 

24. Áij?eifeAC, ' outrageously absurd/ 

25. CÁ . . . A$Aib, ' Matters are in a miserable way with you/ 
41. ÚAjv bú|\ sceAriTi, ' on your behalf/ instead of you : i.e., 

he would recite a poem of his own composition as though 
it were theirs. 
43. ttíot\ cAy -ouic ! ' You could do no such thing ! ' ; ' What 
a chance you would have of doing that 1 ' ; lit. ' (It would 
not be a matter for you "). 


NOTES 233 

45. b'féiT>if\ . . . o^Aib-fe, ' Perhaps it was a good thing for 

you.' 
60. a belt) uaic, ' will you require/ 

66. bulge, ' oath ' ; no connexion with 1 11151m, ' I lie/ which 

might more correctly be spelled tAijun. 

67. éu^A'OAp . . . LeAOAp, ' They all swore/ 

68. ac 50, ' provided that/ 

81-2. ctnj\eAT>A]\ fUAilc fUAf, 'they struck/ rebelled; (lit. 
1 put up a sulk '). 

99. mo . . . cLam, ' a leper like me ' : not ctAm -oem' U, 
because teiúéi-o refers to an individual ; but one may 
say cIaiti -oem' fójvo, because yó}\ f o refers to a class. 

130. OAf-cpAíin, ' knocker * (lit. ' hand-club ') : in olden times 
the knocker was a club which hung on a peg beside the 
door, and the visitor took it from its peg to use it. 

132. Cé I1-1AT) fibre, pi. of Cé h-é utifA. 

144. UÁ ceAHA, ' Yes we have/ 

147. Hi . . . oj\u-fA, ' You don't look a very prepossessing 
reciter/ 

151. UAbA]\ Aguf bocuAmeACc, ' chagrin and vexation ' : ceAirn 
-pé, ' humiliation/ 

I 53« bjuié ctn^e, ' suppress/ ' swallow/ 

169. f eifueAniAit, ' tastefully arranged/ 

179. Am bjUAtAp, -||\i, ' Upon my word you will not/ 

181. tti fiof , ' There is no knowing/ ' One never knows. 

189. A^ bjuie . . . opAib, ' forcing myself on you or encroach- 
ing on you/ 

192-3. béAl . . . AmAé, ' out the harbour's mouth/ 

195. r c1 úip»/., helm ; rudder : from Icelandic styri. 

199. 1TlAnAitin, ' of the Isle of Man ' ; OileÁn tTlAHAinn, or as the 

Manxmen call it, ' Elian Vannin/ 
201. 6tii]\|\ . . . tuinge, ' the prow of the ship ' (lit. ' the front 

beak'). 
207. 1 H-AJA1-Ó, ' to match/ 
209. 5Aib, ' Recite/ 
2 35* Ag^f bpeAÍt opAib, ' in disgrace/ XXVIII. 

ST. GAILLIN. 

4. bAtitiAig, the earliest mention of a lady-doctor. 

11. tii ... |\ótfiAm-fA, ' You behaved in a churlish manner 

towards me.' 
17. mA^A . . . Lib, ' but for my coming with you/ 
28-9. -pé . . . é, ' whether S. likes it or not/ 
30. -o Á éAgmtiif pn, * besides/ apart from that. 
35. a . . . x)óio, • unknown to them/ -34 Subtle 

38. r-íopCAom fÁilce, ' a hearty welcome ' (lit. ' a truly 
beautiful welcome '). CAom is used as a substantive. 
jrÁilce in the older language meant ' joy ' ; so that 
cÁ p. jvóihAu meant ' There is joy before you/ i.e., at 
your coming. 

43. UÁ . . reo, ' We are in a position to-night, as a College 
of Bards, in which we have never been before.' 

52-3. 50 . . . o]\A.b, ' that I would give you this entertainment.' 

68-9. -oeAti^Ai-o . . . gno, 'that much money will suffice for 
you/ 

72. 'n-An . . . -ó'fÁgAil, ■ in which you will be most likely 
to get an account of the TV 

96-7. tiÁ . . . •o'£Á§Ait, 'that you have not chance of getting* 
(lit. ■ there is not getting hold of it at you ' ). 

104. reACAr . . . acu, ' any more than they had ' : feAC cor- 
responds to Lat. secus. 

116. A^iif . . . acu, ' when they had not got the T/ There is 
really no English phrase which can render the exact force 
of this AgUf. 

118. -ountAr 5., 'the Durlas of G/ : the 5. is not aspirated, 
although the initial consonant of a proper name in the 
gen. is aspirated as a rule in Mod. Ir. As aspiration 
depends on the preceding word ending originally in a 
vowel, it is not invariable in the older language. 

I2I-2. A|\ . . . cú c a, ' on the following morning/ 

125. •oe n. nÁ «o'ti. : nÁ not nó, because the sense negatives both 
n. and ta. 

129. •o'Á fior : a is the proleptic poss. pron. introducing the 
phrase ca-o . . . 'oeAtiAth. 

132. 'o'Á olcAf é, ' bad as he was ' ; "o'a §. é, ' ugly as he was/ 

138-9. a- T>éATiAtú o]a£a, ' coming towards them/ 

145. t)ni£Áin: the historical and etymological spelling is 
•oeAnbnÁúAin = «oeAnb-bnAUAin = true-brother (b|\AÚA*>n 
alone having come to mean ' a friar ') ; but it is nowhere 
so pronounced in the spoken language. In Munster it is 
•onicÁin, in Connacht *onícÁin, in Ulster -oeAnúAin. 

158. A5 long An rgéit, ' to look for the story ' ; An I. -jnt-, ' on 
the track of the story/ i.e., actually engaged in the 
search. XXIX. 

THE FEIGNED LEPER. 

11. A£Á : when the prep, and poss. pron. are run together into 

one word the a is lengthened, as in t)' v 
18. A]\ c. §j\eAvmniA]>, ' in a curious way/ 
21. fAilióe: taIac has two forms for comparative ; r-AlAige 

and f Ailice. NOTES 235 

25. 5|MOf At), ' a creepy feeling/ a tingling of the nerves. 

29. £«1, £. £J. of rtní. 

54. 5ei"bitn . . fem, ' I smell it even now ' : OAltnú 'o'fÁgAib, 

is the phrase for ' to smell ' : ' smell that ! ' = fAig (or 

ctJip) a bAltné fltl. 
57. beiti . . . lÁiújxeAó, ' I will come back to you immedi- 
ately.' 
61. fitj-o . . . tobA|\, lit. ' behold (coming) towards them out 

of the house — the leper ' : the order of words is deliberate 

and leads up to the climax, put) is short for a^ f iút) = 

Mid. Ir. ac-sút ! ' see yonder ! ' 
62-3. ioha«o . . . cúib, 'backwards.' 
66. teoj; t>ó -pern, ' let him alone ' : emphasis falls on *oo. 
75. biféA-o, from biretta. 
76-7. b'f mé . . . AtnAc, ' there they had St. C, as large as 

life, opposite them ! ' 
84. 1f we ceAiiA, * It certainly was I.' 
85-6. tiÁ]\ . . . •oúuw, ' that you did not make yourself known 

to us/ 
88. a m. -oe 61 Alt, -jj\t, ' better sense than you had ' ; (lit. 

1 a different kind of sense as compared with what you 

had'). 
95. /oo'ti c. — T)o t)., note that the prep, must be repeated. 
100. 'h-a t. T)Ái]\íj\ib, ' a real leper*/ 
101-2. nio|\ . . . ajac, ' you had deserved no less than that 

very thing/ i.e., you fully deserved that result. 
103. cAor- feA^Ail, beggars used to smear rye dough on their 

skins to simulate leprosy and so appeal to people's charity, 

as their modern brethren in some countries paint sores 

on themselves. 
109. cÁfv ceAjvu = cÁ a|\ Ab c, ' where it is right ' ; cáj\ ceA]\c 

= cÁ A|\ bux) c., ' where it would be right/ 
1 1 1-2. tii'b . . . Aij\, ' it is not at all possible for us to/ 
118. 'nÁ *than/ = iotiÁ = ionÁf = O. Ir. indaas, where daas 

= taas, the relative form of cÁ, and means 'than 

which is/ 
123. Hi . . . 'otnu, ' We do not grudge you/ We have no 

objection to your asking. 
131. ac com beAg, ' either/ lit. ' but as little/ 
133. be lÁti-coib, 'most willingly/ 
147-8. tritijVAb . . . juAtti, ' if we never were before/ 
148. m -péroip : older ni b-éroijA, where éiTnp = étir, pres. 

auton. of étaim, ' I obtain, am able ' : ni -p. »0. = lit. 

' It is not obtainable by us/ The use of -p. with i-p is 

later, and is due to the fact that -p. came to be regarded 

as a noun or adj. In parts of Ireland people say if 05 

liotn as the opposite of tií Ú15 biow. 
154. coifs . . . opAib, ' on account of the bonds being on 

you ' : c. is a substantive, and the phrase really is ' the 

cause (is the fact that) the bonds/ etc. 
158. x>óié A5«f AHT>óic, ' likely and unlikely (places* S 236 5t1A1Ue 

161-2. mÁ cA^Atin fém, ' even if it should come/ In speaking 
' broken English ' people render it, ' if it comes insel.' 
(i.e., itself). XXX. 

M MAKING FUN OF US YOU ARE." 

11. Ati 6. fin, 'that speech/ those words. Si«t> . . . iat>, 

1 off they went/ 
35. 50 móp mop, ' especially/ 

37-8. a cup . . . oj\£a, 'to impress upon them/ convince them. 
51-2. Ap Ati m>. . . Ap 6., note the repeated prep. 
92. CÁiníf = cÁti^Aif : in Munster the 5 is aspirated with the 

result that the vowel of that syllable is lengthened. C/. 

itijeAn (pron. itiiAti), tTeA-ogAiL (£eA<oAoit), (Aotiguf) 

(Aomjiop). 
100. ni f . leAC, ' you are determined ' ; ni f . •otnc, ' you must/ 

105. 1 n-Ap n-A., ' as fools/ 

106. Amine ha 1 mb., ' at home or abroad. 

119. otup-peA-o . . . tieAmní-ó, 'ye would have annihilated his 

character for generosity/ 

120. bA . . . AjAib, ' It was a villainous attempt on your 

part/ 

121. A^uf . . . , *oAoib, 'notwithstanding all the benefit he 

was conferring on you/ 
1 30-1. niop . . . ÁmcAó, ' You were not to be thanked for that, 

however/ 
127-8. cop fA cfAogAl, 'a turn in the world/ a revotution in 

the ordinary course of things. 
140. -oAp Leo fern, 'in their own estimation/ 
143-4. «1 , . . lib, ' I cannot have patience with you/ 
153-4. WÍ* • • • Atioif, ' There is no other way for you out of 

the fix you are in now/ XXXI. 

THE FASTING OF THE COLLEGE OF BARDS. 

5. 1 ^ACCAib, ' ready to/ 

12. tug A5A1-Ó Ap, 'turned on/ 

14. Cat> . . . <otnc, ' What did you mean by ' ; It was an 

outrageous thing for you to do. 
26. '£Á cAfAO liom-fA, ' reproaching me with the fact/ 
35. 1f . . . f Ati, ' It is he himself who knows that best/ he is 

the best judge of that matter/ 
45. cúif teif, ' a reason for it/ NOTES 237 

58-9. " The hardest hold 

May God loosen it ! " 

63. £ti5M)Ap, ' they spent/ 

80. teAti Aiii ai tic A|\, *ij\L, means to continue with the policy of 
fasting, etc. ; ieAnniAitic ne= to continue at the action 
of fasting, etc. teAti <oe pn can only be said to someone 
actually engaged in some action : the bards just then 
were assembled listening to the speaker. 

92. An . . . n;éiL, lit. ' that much of the story ' ; the English 
expression would be "that whole business." 

no. An TíiAiée Litine, ' for our good.' 

113-4. céitneAriTiA cntiA"6A, 'hard passes ' ; acute difficulties. 

124. 1 tvo. tiA -o., ' at the end of the transaction ' ; in the end. 

147. cnix> x í°í» ' down through it/ without omitting a word. VOCABULARY Note. — In a few cases alternate forms and spellings are added 
in round brackets. AbAirm, /., a river. 

aoaIca, able. 

AbapcA, said ; repeated. 

AOtTA-o (1 bpvo), long; for a long 
time or space. 

AbpAim, dep. form of A-oeinim, I 
say. 

AémAijAeAóc (AéóotnAineACu), /., 
nearness. 

AófVArm, m., entanglement. 

A-obAn, m., material ; reason. 

a'óttió.'c, m., wood. 

At)triÁi1, v.n., acknowledging. 

A-oihtngim, I confess ; admit. 

A-ó|\Aitn, I adore. 

aJai-o, /., the face. 1 *-a., 
against, opposite. 

AgAinu. /., revenge ; arraign- 
ment. 

Aibig, ripe ; lively. 

Aice, /., proximity, i ti-A., near. 

ÁiféifeAc, absurd; outrageously 
comical. 

AiTpie, m., mind. 

AigtieAf, m., disputation; argu- 
ment. 

Áit, /., pleasure ; wish, if Á. 
t/iom, I desire. 

&iih i 6eom, /., unwillingness. 1 
ti-A., in spite of. 

a Tiinei-o (Airri]\éi'óe),/., entangle- 
ment. 

Aitnp^im, I aim at ; succeed in 
hitting. 

AimpjA, /., time. 

Ainb-pof, m., ignorance. 

AinbpiofAc, ignorant. 

Aint>eif, wretched. 

Aimw, rn. and /., a name. 

239 Aine, /., care ; attention. 

Ai|\eAcAr\ m., care ; attention. 

Ai|\eAccAinc, v.n., hearing ; per- 
ceiving. 

Ai^eA-o, m., money. 

Ainigun, I hear ; perceive. 

Áijugúe, certain ; particular. 

ai|\iú, inter j., really ! 

Aif, /., back. c^n. n-A , back 
again. 

AifceAf , m., a journey. 1 ti-A., 
in vain. 

Á1U, /., a place. 

ÁiceATTi, v.n., disputing. 

A1Ú1HC, v.n., recognizing. 

Aicne, /., acquaintance ; know- 
ledge. 

Aittngim, I recognize. 

Aitmtn, v., Aictngim. 

AiújAeAéAf, m., regret ; compunc- 
tion. 

Át, m., brood ; the young of any 
animal. 

Altnnn, beautiful. 50 Iva., per- 
fectly well. 

aILcacc, /., amazement. 

Alltif, m., sweet. 

AtMA-oAn, m., a fool. 

AifiÁin, only. 

A-rfi-pcAjAAc, /., barking. 

Aihf Af , m., doubt ; suspicion. 

Átfi and ÁrhúAc, conj., however. 

Atntnc (A-mtJig), outside; abroad 
(lit. 'in the plain '). 

AtiÁifvoe, up ; on high. 

aháL,/., the breath. 

An aim, m., soul ; life. 

ancAitve, /., an anchor. 

Ari-oóic. f, 9 improbability. 240 Supine tmiAih, seldom ; rare (Mid. I., 

andam = lit . ' undomesticated ') . 

Ationn, over ; across. 

An p At), m., a poet of the next 
grade to that of oUatvi. 

AOióHin, delightful. 

AoibneAt;, m., delight; enjoy- 
ment. 

AOinfeAOr (lit. 'onetime'). 1 tt-a., 
at once; together; simul- 
taneously. 

Aomne, anyone. 5AC a., every- 
one. 

Aoin-ci§eAf, m., living in the 
same house. 

ao1 P, /•> satire ; lampoon. 

AoiT\<yó, v.n., satirising. 

AOiT\-oe, /., height : also compar. 

of ÁjVO. 

AonAp, m., singleness (lit. ' one- 
man/ Ao-n-T>eAf*). 

AOf, m., people ; folk. 

ajvah, m., bread. 

ajvdat\ m., corn. 

Ájvo, high : also n. m., a height ; 
protuberance. 

Á}vo-cion, m., great regard. 

Ájvo-pí, m.,a high king; over-king. 

átacjaó, m., a vessel. 

Af, a', from ; out of. 

AfAóÁn (AcmtifÁTi), m., reproach; 
reproof. 

A6]ungmi (AÓAT\tji§im), I change. 

ÁéAf, m., gladness. 

t)ac, m., an impediment ; hind- 
rance. 
bACAige, /., lameness ; halting 

rhythm. 
bACAim, I hinder ; mind ; take 

notice of. 
b ac Lac, m., a boor ; tramp : one 

who carries a bACAbl (staff) ; 

as adj. beggarly. 
bAil, /., luck ; prosperity. 
bAilc, strong. 
bAibe, w., a town ; home. 1 

mb., at home. 
b Abb, m., limit ; spot; place. aj\ 

b , after a while; by and by. bAltn£ (botA*), m., an odour ; 
smell. 

bÁtiA-ó, v.n., growing pale. 

bAtiLiAi§, /., a female physician. 

bAoú, vain ; silly. 

bÁj\p, m., a top. x>e b., as a 
result of ; 6at\ b., exceedingly. 

bÁptAti, m., a mishap ; accident. 

bÁf, m., death. 

bAf-órAAtiti, w., a door-knocker. 

beAC, j., a bee. 

bé At, m., a mouth. 

be Am, 1 pi. fut. of cÁirn. 

be An n, /., heed ; regard. 

beATiTiACc, /., a blessing. 

beAnntngim, I bless, b, «00, I 
greet ; salute. 

beAj\A, g. sg. of biop, q.v. 

béAJxfA, m., a verse ; stanza. 

beAf\c, j., an act ; deed. 

beA]\cui5im,I meditate; propose 
to do. 

béAfAó, mannerly; well-bred. 

beACA,/., ds. beAÚAi-ó, life. 'ti-A. 
b., alive (lit. ' in his life '). 

béibe, m., a meal. 

beipc, /., a couple; pair. 

beiéi'óeAó, m., an animal. 

beo, living ; alive. 

biAf), m., food. 

biwTi, melodious. 

biriTieAf, m., melody. 

biop, w., a spit ; skewer. 

bi]\é\Ao, m., a hat ; head-dress. 

bícin, cj\é b , by means of. 

btAfcA, tasty ; 50 b., tastefully ; 
(of music), harmoniously. 

bbiAX)Am, /., a year. 

btoTKs,/., lard. 

bbtnpe, m., a bit ; morsel. 

bó, f., a cow. 

bocu, poor. 

boócAineACc, /., poverty. 

bórvo, A|\ b., on board (ship). 

botÁn, m., a hut. 

bóúA]A, m., a road. 

bfXA'oÁn, m., a salmon. 

bj\Ai$T)iTieAT\ m., captivity ; im- 
prisonment. 

b|\Aon, m., a drop- VOCABULARY 241 bj\Ac, m., a cloak. 

bj\Á£, 50 b., ever (lit. ' until 
judgment ') . 

bj\Aé, v.n., spying; estimating: 
with aj\, expecting ; depend- 
ing on. 

bnÁéAin, tn., a brother (archaic) ; 
in Mod. lang. a friar. 

bnéAg, a lie. 

bneÁg (bneAj<>A=:Bregian, i.e., 
royal; splendid), fine. 

bnéAgAó, spurious; fictitious. 

bf\eaXl, m., a blemish ; blunder- 
ing stupidly. cÁ b. one, you 
have made an ass of yourself. 

bneir,/., increase ; addition, b. 
A^ur, more than. 

bnen&, /., power ; opportunity 
(with An); judgment ; sentence. 

bneiteAthncAr, m., judgment. 

bneoi'óce, sick. 

bneovóceACc, /., sickness. 

b}\iA6An, /., word. Am b., upon 
my word. 

bni 5,/., strength; efficacy; mean- 
ing. t>'Á b. pn, on that ac- 
count. 

bniogthAn, vigorous ; powerful. 

bnireA*©, v.»., breaking. 

bnob, pi. bnobnACA, m., a rush ; 
straw. 

bnoVlAó, m., the breast ; bosom. 

bfxóti, m., grief ; sorrow. 

b|\ótiAó, sorrowful. 

bnuAÓ, m., a brink. 

bntngeAn (bnuróeAn), /., a man- 
sion ; residence. 

bjungeAn,/., a quarrel; fight. 

bj\úc, v.n., crushing ; pressing. 

btiACAibt, m., a boy. 

buAX>AÓCAir>u, v.n., winning. 

buA'ÓAnúA, troubled. 

buAróim [An|, I surpass; gain 
victory over. 

bu ai'óijac,^. buAÓAnc a, /./trouble ; 
grief. 

buAioneA*, m„ trouble. 

buAititn, I strike, b. «tn, I meet. 

btiAtA*, v.n., striking. 

bwoeAC, thankful. bwi'óeAÓAf, m , thankfulness ; 
gratitude. 

btn'óeAn,/., a company; troop. 

buile, /., madness. An b., mad. 

btntle, m., a blow. 

btnnéeACc, /., a roaring ; bellow- 
ing. 

bun, m., a foundation, b. leir, 
the cause of it. 

búncÁtfce, /., advantage. 

bunúr (bunA-OA^), m. f origin ; 
force; substance. 

CAbAib, /., the body ; trunk. 
cÁib # /., fame ; reputation. 
cAilin, m., a girl. 
CAilbeA^iAinu, v.n., losing. 
cAiVlim, I lose. c. An, I fail. 
cAittce, lost ; abandoned ; vile. 
cAmeA-o, v.n., dispraising. 
cAinc, /., speech. 
CAiceAtn, v.n., consuming. c. 

Aimrine, pastime ; amusement. 

1 5c., during. 
cAiéim, I throw ; I must : fut. 

auton., CAicpeAn. 
cAi6m (cAáAin), accented on 

second syllable, probably = 

cachuin, Cf. Mid. Ir. cuin, 

when. 
cAtA-o-jionc, m., a harbour. 

glACAim a, I land. 
cAmAim, I bend; make crooked. 
cAncAn, m., vexation. 
cAnuAm, /., singing ; chanting. 
CA06, blind (originally ' blind of 

one eye '). 
cAoifiA (cao|\a), /., a sheep. 
CAOgAt), fifty. 

cAobugAt), v.n., narrowing; mak- 
ing thin. 

CAon, /., a firebrand ; thunder- 
bolt, c. iA]\Ainn, a red-hot 
mass of iron. 

cA|\AX)nAx>, m., friendship. 

cAnnAij, /., a rock. 

c Ant An ac, friendly ; kind. 

cÁr, m., a case ; state of affairs. 

cAfAócAÓ, m. and /., a cough : 
v.n., coughing. 242 juAine cAfMtn, I turn. c. te, I meet. 
cAf-yiAcl/Ao. with curved tusks. 
c&t, m., a battle. 
cacaoij\, f. t a chair. 
caúuJa-ó, m., regret ; contrition. 
ccat), m., permission. 
céAotiA, same. 
ceAitgAilce, bound 
ceAtm, tn., head ; one. 
ceApAitn, I think ; intend. 
ceApAice (ceApmgce), intended. 
ceA^b -cluAfAc, jagged-eared. 
«eAjx'ocA (pron. ce^pcA), /., a 

forge, (lit. 'trade-house/O.Ir., 

cerdd-chae) . 
ceapc, right. 

ceAfCATTiiiAó, tn., a questioner. 
céiLe, m., a companion, a 6., 

one another ; each other. 
eeileAbj\Ax>, v.n., warbling ; sing- 
ing, 
c éitte, g. sg. of ciaII, sense, 
céitn, tn. and/., a step ; pass, 
céijvo, /., art ; trade. 
ceifc, /., a question; uneasiness 

of mind. 
ceifcigim, I question, 
ceo, tn., mist ; gloom, 
ceob, tn., music. 
ceottfiA^, musical. 
ciaUI, /., sense. 
tim, I see. 
cimeÁt>Aim, I keep, 
•mute, v.n., rubbing, c. bAife, 

stroking ; cajoling. 
ciohcac, guilty. 
ci]\ce, g. sg. of ceApc, a hen. 
ci]\ce, compar. of ceAj\u, right, 
cifcéim (coifcéim), /., a step; 

footstep, 
cmm, quiet ; silent. 
citarriAr-, tn., and ciutriAif, /., an 

edge ; border. 
clAix)e, tn., a ditch. 
cLatíi, tn., a leper. 
cÍAnn, /., children. 
cleAf, tn., a trick ; feat. 
cteAcpAc, the bones of the 

thorax. 
cléib, g. sg, of club, chest cléip, d. sg. of cbiAjv used as 
notn. 

cliAb, tn., the chest. 

ctiAb-LeAÚAti, broad-chested. 

cbiAp, /., company (of bards). 

cliA]\AióeAcu, /., minstrelsy ; 
singing. 

clor, /., a stone, c. f AobAip, a 
whetstone. 

ctócA, tn., a cloak ; mantle. 

cloice, g. sg. of cboc. 

clú, m. and /., reputation ; re- 
nown. 

ctiatti, m., a bone. 

cneAOAc, v.n., grunting. 

cneAfUA, gentle ; pleasing. 

en ó, tn. and /., a nut. 

cnoc, m., a hill ; lump. 

cocaIX, tn., hood ; hair of the 
head. 

COOA, g. Sg. Of CU1T). 

cooIa-o (gen. ccoaIca), tn., sleep. 

co^Ainc, v.n., chewing. 

C05AH, tn., a whisper : used as 
imper. 

6oit)ce (lit. ' until night '), adv., 
with neg., never. 

coibt, /., a wood. 

com, d. sg., of cú, a hound. 

comgiotl, tn., a condition ; stipu- 
lation. 

coi n n e , /. , a meeting ; appoint - 
ment ; expectation. 1 gcom- 
mb (d. pi.), against. 

cói]A, right ; proper. 

cóip,/., proper provision; main- 
tenance. 1 5c, in preparation 
for ; for. 

coif , d. sg, of cof, a foot ; used 
as prep., beside ; close by. 

co-ir^im, I prevent ; hinder. 

coiuciAim (coiuceAtin), general ; 
common ; usual. 

cob, tn., impediment ; prohibi- 
tion ; infraction. 

cÓTTiAcc, /., power. 

cóttiacuac, powerful. 

cótfiAip, /., presence, óf c, in 
presence of. 

cemAince, /., protection. VOCABULARY 243 cóttiAirvte, /., advice. 

cóthA|\fA, /., a neighbour (lit. 
•one whose doorpost (upfA) 
adjoins ours '). 

cotiijAp, m., nearness ; proximity. 

cótrisAf, m., relationship. 

cótiiiíoríAx), v.n., fulfilling. 

cóthntn-óe, v.n., living ; dwelling. 
1 5c, constantly ; always. 

c6ifintii'6iTn, I dwell. 

cotnpojvoAniAil,, comfortable. 

cóttipA, /., a coffin ; chest. 

conpiAiti (pron. cútiatíi), gen. 
con^AriuA, m., help (lit. 'co- 
operation/ con + £íiíoni). 

cohuaoaijac, /., danger ; risk. 

coj\, m., a turn ; movement. 1 
n aoti c., at all. 

cojvp, m., a body ; corpse. 

cojvp, /., prow or stern of a ship 
(defined by addition of corAig 
or "oeiiMt)). 

coiungim, I shy ; move. 

cójAug&x), v.n., arranging. 

copMTiu, v.n., defending. 

cofOAf, m., expense. 

coj"oAfAihAil, expensive. 

co T5, *w., a sto P '> check. 

cotugA-o, v.n., feeding; support- 
ing. 

coctngim, I feed; support, 

cfÁróce, tormented. cfuA§ c, 
a terrible pity. 

cf\Ám,/., female of some animals ; 
c. itiuice, a sow. 

c|\Atin, m., a tree ; mast. 

cn.AoV>, f. y a branch, ati c., the 
palm of victory. 

c]^é, /., earth ; clay. 

cneAc, ,/., ruin. 

cj\eAccA f ruined. 

c|\eAéÁTi, m., a shake ; trembling. 

cperoeAtri, m., belief ; religion. 
Ar» c, the Faith, i.e., Christia- 
nity. 

c|\evoeAtriAifiC,/., credit. 

c]\ei-oeAtfinAó, respectable ; 
worthy of credit. 

cn.ei"Oirn, I believe. 

cjuú, v.n. t shaking; trembling. cf\oiceAtiti, m., a skin. 

c]\oi-oe, m., heart : c.-bn.ifre, 

heart-broken. 
cpomAit), I stoop, c. A}\, I begin. 
c]\ótiÁn,m., humming; crooning; 

lilting. 
cpónAtiAc, making a purring 

sound. 
cn.ótiÁntn'óe, m., a ' cronauner ' ; 

crooner ; lilter. 
c]Aón-f úiteAc, having dark-green 

eyes. 
cn.tiAc, /., a heap ; stack ; rick. 
c^uA-ocAf, m., difficulty ; hard 

plight 
c|\uAx)UAn, m., distress ; hardship. 
c|\uaix>, hard. 
c|\uinnigce, collected. 
cptunnuigA-o, m., a gathering: 

v.n., collecting, 
cptnu, /., a harp. 
cj\uicin.e, m., a harper. 
c]\tncifeAóc, /., harping., 
c|\tiicneAcc,/., corn ; wheat, 
cjwttngiin, I create ; prove, 
cu {gen. con, dat. com), /., a 

hound. 
cuaó,/., a cuckoo. 
cuAit), 3 sg. past of céigim, I go. 
cuaijvo, /., a visit ; tour. 
cuaIacc,/., a company ; band of 

followers. 
cua]voaó, v.n., searching. 
cuAjvotngúe, searched, 
ctnbe, proper ; fitting. 
ctnx>, /., a share; portion. 
cwoeAccA, /., a company, 
ctnnnti, /., a thing remembered. 

if c. tiom, I remember. 
ctmfttieA-m, v.n., remembering ; 

thinking of. 
ctMiftrugim, I remember; thinkof. 
cui^eA-o, m., an invitation, 
cuin/i-m, I put ; send, 
cuifun, /., ale (archaic), 
cúif , /•» a cause ; reason. 
cúiueAíii, v.n., requiting; balan 

cing. A5 ci.i]A Aguf aj; c, de- 
bating ; considering the pro's 

and con's. *44 5UAine c\nci£im, I requite. 

cut, in., back. cup aj\ 5c, 

abolish. 
cuttia, equal ; all the same, 
cum a, /., form ; shape ; state. 
ctiniAr, m. t power, 
cun, to (govs. gen.). 
cúpÍA, m., a couple; pair, 
céjxr a, m., a course ; event. 

■Oaca-o (= -oÁ fiéeA'o a f ióro), 
forty. 

'OAiti^eAn, firm. 
uAij\e, /., an oak. 
%>Áij\íj\ib, in earnest. 
-oaIca,, m., a foster-child. 
•oÁn, m., art ; profession ; song. 
%)AonriAi'óe, human : as noun, a 

human being. 
■oaít, m. t a colour. 
■oAéAthAit, handsome. 
•oeAbjxAtii, m., appearance. 
•oeAbpuigúeAé, likely; to all 

appearances. 
•oeACAip, difficult. 
•oeA§AiT>, 3 rd sg. past dep. of 

céi£im, I go. 
-oeAjóuméA, well-shaped. 
•oeA§ÚAbA|\tA ruAr, well brought 

up. 
■oéATiAitti (t>eniitn), I make ; do. 
'oeÁp, pé tto., defect, verb, caused. 
■oeA]\A. cu^Aim ye tit}., I notice. 
'oeApj-tAfA'ó, w., red-hot condi- 
tion. 
x>eAj\tiiAt> (•oeAj\inA , o), m., forget - 

fulness ; mistake. 
oeAf , nice. 

'oéi'óeATiAó, late ; last, 
•oeinine,/., certainty. 
•óém, ré -ó., towards, 
^éine, /., vehemence. 
T>ei|\eA-ó, m., an end. fé -ó., at 

last. 
t>eij\eAnriAC, late, last. 
©éinc,/., charity (= T)e + feipc, 

love of God). 
%>ei|\itn, I say : past, "ouoa|\c. 
x>eir-béAl^c, witty ; ready witted 
%>eip.béAUiJe, /., ready wit. v©ifiu*A<6,i/.»., improving; orna- 
menting. 

T>eicneAbA]A, m., ten persons. 

t>eo, /., an end. 50 -o., for ever ; 
with neg. t never. 

t>eoc,/. f gs. "oige, a drink. 

•oeop, m., a tear. 

•oeopAvóe, m., a wanderer 

•01A1T), 1 tit)., after. 

•oia-oa, pious. 

•oiAn, vehement ; earnest. 

t>ibf\im, I banish ; exile. 

•oiceAlX, m., utmost endeavour. 

•oíóeAttAc, industrious ; diligent. 

•oiogAiic, v.n., revenging. 

•oiogAbcAf, m., vengeance; re- 
venue. 

•oiogbAib, /., harm; injury. 

*>iobAim, I pay ; requite. (Ar, 
for.) 

■oiofgAp-fbuAJ, m., a rabble. 

•oijxeAC, exact ; exactly. 

■oif\i£itn, I attack; begin. 

•oteAgÚAc, legal ; permissible. 

•oVige, /., a law. 

•oobpÁti, m. t an otter. 

x)óca, likely ; probable. 

»0010, v. •oóig. 

•0016 eAtt (t>ocaLI), m., churlish- 
ness. 

t>6ig, /., hope; conjecture. T)A|\ 
tix>., of course ; no doubt. 

■ooimiTi, deep. 

•ooweAtiTi, /., bad weather. 

■oóif\reoij\, m., a door-keeper. 

•0Ó1Ó1T1, m., sufficiency; enough. 

T)oniAti, m., world. 

•ootia, wretched. 

t>otiAf , m., mischief. 

•oojiAp , m., a door. 

■oo|\ca, dark ; obscure. 

•oójvo, m., a humming. 

•opiéÁin (•oeAfvbpÁcAip), m.y a 
brother. 

•opoc-, adj. pref.yXy&a. 

'ouA'ó, m.y toil ; trouble, a "lÁn 
•o'Á 'óua'ó, a lot of trouble from 
him. 

•ouAir,/., a present ; reward. 

•ouAtjAf , m., duty. VOCABULARY 245 ouAti, /., a poem ; song 

t>uoa, v.n., darkening. 

t>úbAÍcA, double. 

T>tnt, /., a liking. 

<otiine, m., a person, ah v., each. 

t>ul, v.n., going. 

t>útiAim, I shut. 

«oún-Á]Aur , m., fortified dwelling; 

castle. 
■oúj\, /., dull ; stupid. 
T)ú]\lAf , m., a strong fort ; 

stronghold : name of town, 

Thurles. 
•oácAiTi:, /., a district ; native 

place. 

Óacc, m., an exploit ; a great 
number. 

eA-o, in origin neut. pron. O. Ir. 
ed. corr. to Lat. id, it. ir e., 
it is it ; yes. tii h-e., it is not 
it; no. triAp v'e., = niA]\ bux) 
eA-ó, as though it were it ; "by 
the way " (ironically). 

éA-oAé, w., a cloth. 

éÁT)Ati, m., face ; forehead. 

éA^Al/, timid. 11* eA^Al l/iorn, I 
am afraid. 

éA5cói]\, /., injustice. 

eAgcfvtJAf , m., malady ; fever. 

eA^l/A, m., fear. 

éAgtnAif, /., want, lack. 

éA£f aítiIaó, strange ; extraordi- 
nary. 

caWóa, /., gen. -ah, art ; pro- 
fession. 

eAWóAnuA, ingenious. 

éón, m., bird. 

éAf^A (éA|»5Aix)) f quick; swift, 
(lit. unwearied, é-fgíc). 

eAf íiAih, m., lack. 1 n-e., lacking. 

eAfonóip, /., disrespect., 

éi^ciAtÍAi'óe, senseless. 

éigeAii, )., necessity ; force. 

eigeAf, m., a poet ; sage. 

é^ye,f., collect., poets. 

eipOAUt (eApbAll), m., a tail. 

éi|vg», v.n., rising. 

éi]\£im, I rise. éi jm£iiti Af , I give 
up ; cease doing. éi]Mw, f. t ability ; capacity. 

éi|\teAó, m. f havoc. 

éifcim, I listen. 

éifceAóc, v.n., listening ; becom- 
ing silent. 

éiceAc, m., perjury; lie. 

eob, m., knowledge, if eob T>om, 
I know. 

eolAf , m., knowledge ; skill. 

eolgAireAé, learned ; skilful. Pa-oa, long. 

■pÁ^Áilc, v.n., leaving. 

jrÁgAiin, I leave. 

fAgAim (t?Ai$im), I get. 

fAi-o, length. Ati f ., whilst. 

pÁitce,/., welcome. 

•pÁibceAó, hospitable. 

r/Aitciti^A-o, v.n., welcoming. 

f Aij\e, v.n., watching. 

f Ai|\pii5 (r A1 í^r eA1l 5)» /•> wide ; 

spacious, 
f Áif pee, tightened. 
fAiúce (f aúa), a green ; lawn, 
f An, prep. gov. gen., about ; 

around. 
I? An Aim, I wait ; remain. 
fAHAniAinc, v.n., remaining. 
jTAticAif,/., a fainting fit. 
fAobAp, m., an edge. 
«pAotéti,/., a wolf. 
•pAon tji^f, /., a 'lean* ear (of 

corn) . 
fAr.Aige (rÁi^e),/., sea 
-pÁfAim, I grow. 
-pÁú, m., a reason ; cause. 
-peACAittt, I look ; appear. 
féAÓAmc, v.n., looking; seeming. 
-peA-6, A]\ -p., during. 
peA-ouioi, v.n., whistling. 
péAtJA-ó, past auton. of yeA-OAim, 

I am able. 
-peA-oA]A, deponent verb, I know 

(only used with a negative or 

interrogative) . 
Ve*VS, /., anger. 
péAfóg, /., beard, 
f eAf ca, henceforth . 
7eiT>ip, past of f eAt>Ap, knew. 246 jjuAitte F<>iT>ip, possible: in origin pres. 
auton. oi }?éAT)Ai7íi I can. v. 

note chap, 
fei-om, /., force; effort. 1 bj:., 

in force. 
jreifypn (by metathesis for feic- 

p»c), v.n., seeing. 
-peifceAniAil, v. note. 
jreiceArh, v.n., waiting. 
y eoil, /., flesh ; meat. 
jtiacaÍ, /., a tooth. 
fiAcAiíic. See note, Chap. XXIII, 

14. 
fiA]?]\Ai§e, v.n., enquiring. 
PaI, generous ; liberal. 
riA",/. ( a host, 
-pile, m., a poet. 
■pt/nbeAcc, ,/., poetry. 
y iU,im, I return. 
jHocif)Aj\, furious. 
fiotiAC|Mc, m., cold shivering, 
-ponn, fair. 

po tin -coll, m., white hazel. 
■pop-cAom, v. note, Chap. 

XXVIII. 
pof, m., knowledge, a^aiti p. 

x))., without the knowledge of. 
■pjveAtin (pinionn), male. 
pp-mipcneAc, truly hateful. 
-pleA-ó, /., a feast, 
piitjc, wet. 

jrlitiCAim, I moisten. 
foóAip, /., proximity ; presence. 

1 bf ., along with. 
^ocaI, m., a word. 
fojAtiuA, useful ; good. 
fo§Aj\, m., sound ; noise. 
foit>ne, /., patience. 
-poi-otieArh, v.n., having patience. 
foil (póill), 50 7., gently; 

awhile ; yet. 
pótjtim, I help. 

poÍAó, m. t a covering ; hiding- 
place. 
folÁijx, /., abundance; excess, 

111 -p., it is necessary ; it must 

be (lit. ' it is not excessive '). 
foÍAtr», empty, 
fonn, m., desire. 
f ocatiattiaiI, sheltered. fOCfiArti, m., a noise. 

^neA^Ai^c, v.n., answering. 

fT veA 5^ A » m > an answer. 

■jrpeA^pAiin, I answer. 

•ppeAfDAl, v.n., attending; atten- 
dance. 

fj\iocÁlAifi, m., attendance. 

fiiAóc, m., cold. 

ft>AT>Aj\, m., inclination; inten- 
tion. 

-piiAix), Ap ?., all over ; throughout. 

-ptJAim, m., a sound. 

ftiAfc]AAc, terrible. 

-ptJAfgAiic,/., deliverance; relief. 

ipvi aú, m., hatred ; aversion. 

-ptiAútngim, I hate. 

•ptn-o = -puAlt). 

•ptn'óeAc, copious ; free. 

■ptJi'óteAc, m. t a remainder ; leav 
ings. 

■pmnitii, I knead. 

-ptJi]Aifce, easy. 

•putAtig, v.n., suffering ; enduring. 

^AbA, m., a smith. 

5AOÁ1I, v.n., of jAbArni. 

^AbAim, I take; recite. 

ja-d, m., need. 

5A"ÓAf\, m., a dog. 

5Áipe, m., laughter. 

jaIajv, m., a disease. 

^ati-daI, m., a gander. 

j;A]Vb, rough. 

gé, m., a goose. 

^éA^, /., a branch. 

geAV, bright. 

geall, m. t a promise ; pledge. 
geAll le = as good as, prac- 
tically. geAll leir = almost ; 
triAj\ §. aj\= on account of. 

^caHai™, I promise. 

5eA|\pAim, I cut. 

5eAf\j\-ATiÁtAi§e, /., shortness of 
breath. 

Jeibrni, I get ; find. 

géi beAtin, m., a fetter ; a hobble ; 
trouble. 

geóbAin, 2 sg. Jut. of £eibinv 

510LIA, m., a boy ; servant. 

gioiÍAiinA'ó, /., coll., youths VOCABULARY 247 Sioj\j\a6c, /., nearness. 

5Lacat>, v.n., taking. 

gtACAim, I take. 

^Iah, clean. 

gtAtiAim, I clean. 

gtAcOAim, I call. 

5I6 aj% m., a contrivance. 

^ItiAifeAcc, v.n., moving. 

5"LuAif nn, I move ; proceed. 

gLúin, /., a knee ; generation. 

511ÁÚ, customary. 

5HÍÓTT1, m., deed ; performance. 

5 n ó, m., work ; business. "oeAn- 
f ait> pin an $., that will do ; 
serve the purpose. 

Stiúif, f. f face. 

SoiLe, m. and /., appetite. 

goijAgeAc, surly ; peevish. 

50I, v.n., crying ; weeping. 

goiunugAT), v.n., growing purple. 

^jvÁiti, /., hatred ; disgust. 

£j\Áimie, m., a grain. 

SpAintieAcu,/., ugliness. 

p\eAttn, m., fun. 

5]AeAtintfiA|>, comical ; extraordi- 
nary. 

5|Aéme, g. sg. of 5^1*11. 

5|\iAti,/., sun. 

STMof at), m., a tingling ; shudder. 

5|auaó, pi. -AX)tiA, /., a cheek. 

5j\UAmf>A, sullen ; surly. 

^uTÓe, a prayer. 

5«ú, m., a voice. 

IiaIIa, m., a hall. 

.1., contraction for Lat. id est; 
Irish eA»o ón = that is ; viz. 

iAj\Arm, m., iron. 

1 a |\ ]\ a c c , /. , an attempt ; a slight 
degree. 

ia]A|\aix), v.n., asking; attempt- 
ing. 

iA]\)\Aitr>, I ask. 

ia]\-iia, m., a grandson (archaic). 

lAfAóc, /., a loan ; gen. used as 
adj., strange ; foreign. 

iT)if\, between. 1. A£tif = both 
. . . and. 

tweAglAc, fearful; apprehensive. imfum, I play. 

imueAcc,/., departing; departure 

imcigeArm a]\, happens to. 

imúi§im, I go ; depart. 

imcigúe, gone. 

meAt) (ior>A-o), m., place. 

iti^in-géArv, sharp-nailed. 

ititieoin } /., an anvil. 

intirpm, I tell. 

ititifinc, vn. of ititirpm. 

1 tin tin, /., mind ; intention. 

incteAcu,/., intellect ; ingenuity. 

iompui§im, I turn. 

iori&nn, equivalent ; the same. 

lon^A,/., a nail ; claw. 

loti^AnuAc, m., wonderful ; sur- 
prising. 

ionpiAT>, m. and/., a wonder. 

fof-./wJ, stem of iúim ; the only s- 
fut. in mcd. Ir. 

if e&l, low. óf if eAt, secretly ; 
privately. 

ifoovóce, at night, 1. AmÁi|\eAÓ, 
to-morrow night. 

iue, v.n., eating. 

icitn, I eat. 

iúif\, /., soil. 

itióAif,/., spawn; roe (of fish). La-óaja, m., space between fingera 

La^, weak. 

lAjugAt), v.n., weakening. 

lÁini te, beside. 

LAic-peAc, present ; at once. 

tÁtfi, the hand. 

IA1Y1AIA1111, I permit ; allow. 

tÁnAtriA (tÁiiAniAin = IÁ11 + 

eAifiAni, 'a complete pair'), /., 

a married couple. 
taog, m., a calf; fawn : also used 

as a term of endearment. 
LeADA, /., bed. 
teAcu, m., grave ; tombstone. 
LeATiAim, I follow ; continue : 

with t)e, stick to. 
teAtiAifiAinc, v.n., following. 
leAú, /., a half. 
LeAúAX), v.n., widening ; opening 

out. aj\ I., wide open. 2 4 8 StUme teAc-tÁiii. A. one hand. 
teAc-ihaccA, half smothered. 
le&c-fC&Al, m., an excuse. 
teac-f úit, f., one eye. 
teAc-cAccAice, half-choked. 
leicmeivc,/., mumps. 
LéigeAnrt, m., learning. 
téijeAnncA, learned. 
teigeAf, m., healing ; cure, ni't 

t. Ai]>, it cannot be helped. 
Léigirn, I read, 
téim, /., a leap, 
téimim, I leap. 

Leice, /., porridge; stirabout, 
teicéiv, /., something similar 

a t. -oe , such a . 

teO£Aitn (lei^nn), I let ; allow. 

U onm, I pretend. 
Leon (leoriiAn), m., a lion. 
tiAc, a scream. 

tlACAnnAl£, dS. Of tlACAnnAC, 

screaming. 

tiAig, m., a physician. 

Wnúóit) (LiAcnóix>), /., a ball; 
knob. 

tiAÚ, grey. 

tmn,/., time ; period. te t., at 
the time of. 

LiotncA, polished. 

tiontiiAn, plentiful ; numerous. 

Liú$, a shout. 

LócAinc, v.n., dawning. 

LocÁn, m., a pool. 

toóc, m. fault. 

tog, m., reward ; recompense. 

loifv.iúe (toir^ce), burnt. 

ton,"w., a blackbird, t. uirge, 
a water ousel. 

ton, m., provision ; necessaries. 

ton^, /., a ship. 

ton*;, m., a track; wish ; search- 
ing for. t>'a t., searching for 
it. 

top^A, g. ton^An, /., a shin ; leg. 

ton^Aim, I seek. 

tor^A'ó, v.n., burning. 

tuAÓAin, /., rushes. 

LuAimneac, swiftly gliding. 

tuAfSAT), v.n., swaying ; rocking. 

tuAt, swift ; soon. tuA^AÓc, f., swiftness ; specdi- 

ness. 
tub, /., a loop ; stitch, t. An. 

tÁn, a dropped stitch ; a gap. 
tubAt), v.n. of túoAim. 
tuó, pi. tncAig, /., a mouse, 
tucc, tn., people. 
U15, in phrase emu a ttij; An a 

tA^. See note, Chap. XVII., 

35- 
tmge, m., lying down. cun 'n a 

tinge A|\, to impress upon, 
ttnge, m., an oath. 
tuigeA 1 ©, m. t smallness; fewness. 
btJigeATDtj^A'ó, v.n., decreasing, 
tumice, m., a churn-dash ; piston. 
ttJi6jveACA, pl. t sinews ; tendons. rrlAcÁnuA, honest ; good. 

mACAorii, m., a lad; youth, 

WAccnAni, m., thinking ; medi- 
tation. 

mAT)A and niA"onA, tn., a dog, ir, 
nnAT), a fox. m. tur^e, an otter. 

mA^A-ó, v.n., mocking ; jeering 
(F*. at). 

niAi-oion, /., morning. 

rnAing, /., a mark (coin). ' 

tttAi|\im, I live. An «oÁ tÁ *y 'n 
£Ait> a niAin^eAT), till the day 
of my death ; as long as I live. 

niAire, /., elegance ; behaviour. 

DA 1TIA1Ú (/Oob' otc) An 1T1. •ouic 

é, it was well (ill) done of you. 
WA1Ú, adj. and n., good ; a chief. 
niAtAinu, /., a change. a 

ThAlAif\c *oe cúnAtn, a change 

of care, i.e., something else to 

attend to. 
niAoix)eAih, v.n. of mAovóun. 
itiAoi'óim (Af), I boast (of). 
tnAottigA'ó; v.n., blunting. 
ttiA|\A, gs. of wtii|\, the sea. 
niAn. An ^ceA^onA, in like manner ; 

as well. 
mA]\b, dead. 
mAnbtngúeAé, deadly. 
mAjVotngitn, I kill. 
mAftA, m., insult. VOCABULARY 249 weAOAijA, /., mind ; memory, tn. 
cmn, brain-power; intellect. 

tnéA'otjgAT), v.n., increasing. 

tneAULvó, v.n., deceiving ; entic- 
ing. 

tn eantn a, thought ; spirit. 

meAn, swift; enraged. 

niéAj\, a finger. 

tneAjAACAl, m.y confusion; dis- 
traction. 

tneA]% m., esteem. 

meAfA, compar. of otc, bad. 

meAfAitn, I suppose; estimate. 

meAfgAT), v.n., mixing; mingling 
(An, with). 

inét-o, tn., amount. 

nieilUmjtieAc, chip-nailed. 

meiju;eAc, rusty ; shabby. 

tneinrpfxeAc, scarred. 

tni, /., a month. 

tin An, tn., wish ; desire. 

inite, /., a thousand, pi. mi Ice. 

mitleÁn, tn., blame. 

tnttlceAc, ruinous; terrible. 

mime» often. 

tniot-tnon, tn., a whale. 

mí.jAéAfútiuA, unreasonable. 

tni-rpAttiAc, ugly. 

tntrce (iripoe) = tneAf A-oe, the 
worse of it. r\\ m. t it is no 
harm. 

tniúvo, /., urgency; high time. 

mtiAoi, ds. of be An, a woman. 

'tnó ('nróó) = lonróA, many. 

motAX), m., praising. 

tnój\-uAirte, pi. , great nobles. 

nióp-cimceAtL, all around. 

mocAlAc, bushy. 

tnocutgitn, I perceive; feel. 

tnuc, /., a pig. 

tntnc fóe, m., a swineherd. 

tnuicróeAcc, /., herding swine. 

«nt^n, /., back. aj\ ati eic, on 
horseback. 

muineA-o, v.n., teaching. 

mmnéAt, tn., nests. 

tn tit nee, educated. 

muincin (-ceAn),/., collect, house- 
hold ; followers. nitnnceAn, 
from Latin monasterium, origi- nally meant a religious com- 
munity, 
tnuna (mutiA), unless ; if not. 

'ttÁ, (older ionÁ), than. 

tiÁ, introd. particle. 

tiÁin.e, /., shame. 

iiÁij\eAc, shameful. 

riAij^mi, I bind ; enjoin (An, on). 

nÁttíA (tiÁiriAi'o), tn. and /., an 
enemy. 

iiAotfi, m., a saint. 

11 ao tii ú a, holy ; saintly. — n., St. — 

n^onbAn, tn., nine persons. 

neATri,£s. neitne, heaven. 

neAm-cú|\AmAc, officious ; 
meddlesome. 

neAtri-glAn, unclean. 

neAtn-ni-o, m., nothing. 

neAtn-uittnfeAc, officious ; having 
nothing to do. 

neAnuóg, /., a nettle. 

neAnu, g. mnu, m., strength. 

nettnneAcc, /., venomousness. 

neorp:=inneórp-óe; cond.auton. 
mnirim. 

tni), d. sg. of tieAt», /., a nest. 

r.í-ó, pi. neiúe, m., a thing. His- 
torically there is no justifica 
tion for the final t>, but it is 
usually so written, and it helps 
to distinguish it from the neg. 
ni. 

tnge, v.n., washing. 

tilth,/., poison. 

mrhneAc, poisonous. 

noccAim, I bare; disclose. 

nóm, aj\ n., a form of tja^ nt>óig, 
sure ; why. 

Ob&in, /., work. 
ócÁit>, /., an occasion. 
oótÁn, m., a ság-h, groan, 
ecn&r, m., hunger. 
ó-'óeAf, southward. 
oib|\e, gs. of obAtn. 
OTóce, /., night. 
ofóeAcu, /., hospitality. 
ói^beAn, /., a young woman. 250 5UA1R0 oilcAniAinc,/., nourishing; bring. 
ins up. 

oilcan, /72. . an island. 

oibceAcr, /. , skill ; dexterity. 

oitieAr, m., generosity ; hospita- 
lity. 

oijvóeAficAr 1 , m. # excellency ; no- 
bility. 

oipeA-o, m., an amount. An o. 
te, as much as. o. A^tif, as 
much as. 

oifveAihriAim (nuigim), I fit; suit. 

ób, v.n., drinking. 

obc, bad. 

olÍAm, m., a professor ; bard. 
|\ij-o., head professor ; chief 
bard. 

oIXatn (uLIaiti), ready. 

oliAnniAcc, /., professorship; 
bardic profession. 

oLl/mAiúeAf, m., wealth. The 
prefix oil- is from the same 
root as oil&rh (professor) , and 
means " powerful," " great." 

oUltritjcÁn,ra., preparation. The 
termination -can, acáíi, de- 
notes continuous or protracted 
action. C/. ceirmucAn. 

olXtfiugAT), v.n., preparing. 

onóiji, /., honour. 

onójAAÓ, honourable. 

ón, m., gold. 

ope, m. y a young pig. 

o]vo, m., a hammer ; sledge- 
hammer. 

ojvotngce, ordered ; arranged. 

of^Aibirn, I open. 

oftiuioi, v.n., sighing. 

Ó-CUA1T), northward. 

Pait>ij\, /., the Paternoster; a 

prayer. 
pAitnneACA, pi. of pAi-oij\. 
pÁij\c, /., a field. 
-pAi jMcir* (pAi|\ibf),/., a tremor ; 

palsy. 
pÁipc. /., a part, ^adai™ a p., 

I side with him. 
pAj\óifce, m. and /., a parish. 
peACA, m., a pet. p. cuAice, a 

pet cuckoo pin 5m,/., a penny. 

pioc, m., a bit. 

piocAi), m., picking ; selecting. 

píopÁn, m., a small pipe ; the 

windpipe, 
pifcin, m., a kitten. 
plÁmÁf, m., flattering; soothing 

speech. 
pt,Aor-£, /., a shell ; skull, 
plún, m., flour. 
P ó 5> /•» a kiss. p. = O. Ir. póc 

from Latin pacem (kiss of 

peace). 
pó^A'ó, v.n., kissing. 
poibiLix>eAcc, /., the public, 
poll, m., a hole. 
pór-CA, married. 
p|\eAbAitn, I spring ; rush. 
p)\eAbA|\nAig, ds. of pneAbAnnAc, 

v.n., springing ; leaping. 
pn.ioni, prefix from Latin primus, 

chief ; prime. p.-x>iAr\a prime 

ear (of corn). p.-fAró, a chief 

prophet, 
puinn, an amount : used with 

negatives like the French point 

from which it is borrowed., 
pimc, m., a point ; moment of 

danger ; jeopardy, 
pur- tnol (pur-gAil), /., pouting ; 

sulking. 

tlAbuAr*, past auton. indirect of 
uÁitn. 

]\acc, m., a fit (of laughter, etc ). 

INÁt), v.n., saying. 

\\&x)&]\c' m., a sight ; spectacle. 

$&£-,'* fut. stem of céipm, I go. 

|\AgAT), jut. I sg. of cúgitn. 

^ÁTóue, said. 

jvÁi6e,/., a quarter (of a year). 

|\AniA|\ (peAiúAn), fat ; thick. 

pAnn, m. t a verse ; stanza. 

|aac, m., good luck ; prosperity. 

j\eACAij\e, m., a reciter. 

peACAineAcu,/., reciting; recita- 
tion. 

f\eAccAin.e, m., a steward. 

péró, ready ; done for. 

n.éiT>ceAc, m., reconciliation : v.n. 
smoothing disentangling. VOCABULARY 251 ftéróci§itn, I arrange ; regulate. 

F» g* V*°t> d- an( * acc - V^t» m > a 
king. 

jviAbac, roan. 

fUACCAriAc, necessary. 

7\ia§aIua, regular ; under rule. 
beAti p., a nun. 

jtiAti, m., a track ; trace. 

t\iA|AAt>, v. n., dividing ; distri- 
buting ; managing. 

pigeAcc, /., a kingdom. 

^víJneAf, tn., delay. 

j\i £-obtAm, m., chief-professor or 
bard. 

j\í§-ceA5lAÓ, m., royal household. 

-pinn, /., a point (of a weapon). 

]\iocc, m., shape; form. 1 jv„ in 
the shape of ; on the point of. 

j\ío5|\aó, /., coll. kings. 

f.icim, I run. 

\\6, intens. prefix corr. to Latin 
and Greek pro, very ; great. 

jvogA, /., a choice ; selection. 

f\oiLi5, /., a churchyard ; grave- 
yard. |\ =. O. Ir. reilic from 
Lat. reliquiae, ' relics.' 

-poitiie (poiiii).. before. 

t\oinnc,/., a share; portion: v.n., 
sharing ; dividing. 

fvón, m., a seal (animal). 

|\ó-ÚAoifeAc,m., a great chieftain. 

put), m., a thing. 

jui^AO, past auton. of bei|\im, I 
bring ; bear. 

SA§Af, m., a kind ; sort. 
■pAi'ótoj\eAr ; , m., wealth. 
■pÁi'óce, stuck. 

f AlgreAtlA, pi. OÍ fAgAf. 

f Aili, /., fat 
r-Áiú, /., sufficiency. 
■pAbAc, dirty 
r-AlAiin, m., salt. 
fÁtfi, quiet ; tranquil. 
< pAifij\A'ó, m., summer. ^ 
|\6og&b, m., life ; life-time. 
r-Aoj\, free ; safe ; cheap. 
fAOf\Aim, I deliver. 
^AoútAtigAX), v.n., labouring ; toil- 
ing ; earning. y Aj\ a (f Af\A), before : a worn- 
down form of O. Ir. resiu ro > 
suro > sul and sap. 

r-Áj\uigim [a^], I surpass [for]. 

fÁr-ACC, V. fÁfCACU 

r-ÁrAtfi, v.n., satisfying. 

-pÁf ca, satisfied. 

fÁfXAcc,/., ease ; contentment 

f AUAbAim, I tread on ; trample 
on. 

feACAf (=reAc A'f,as compared 
with) . 

reAccifiAir», /., a week. 

feA^&b, tn., rye. 

feATi-AÚAip, m. t a grandfather. 

feATi-oA, ancient. 

f eA^b, bitter ; disgusted. 

fei-oim, I blow. 

feini, agreeable ; civil. 

r-emnifn, I play (music). 

feiVb, /., possession. 

feipbife^c, m., a servant. 

feijVbúeAtt, disgust. 

reic]Aig, d. of feiu|AeAc,/., neigh 
ing. 

feoiT), /., a jewel ; treasure ; 
article of value. 

f eob, pi. reobcA, m., a sail ; sail- 
ing. 

r-eomj\A, tn., a room. 

-p^AmAlt, tn., a cloud. 

f5Atin|\AT), m., terror. 

rgAjAAtriAittc, v.n., parting; sepa- 
rating. 

•pgAoiLim úA^tn, I let pass ; do 
not meddle with. 

r^ApAim, I separate, f. be, I 
part with. 

fsÁjvo, m., a frightened look. 

"P5ÁÚ, tn., shyness. 

fgéAb, tn., a story ; affair. 

■p^éAbAi-óe, tn., a story-teller. 

■pgéAbAi'óeAcr;, /., storytelling. 

fgéAc, /., a brush ; bramble. 

r-^eAtiAib, d.pl. of fgiAn, a knife. 

r-^eAnfAiiAu, rn., a membrane ; 
shred. 

r-jeApuAt), v.n., shouting; burst- 
ing. 

r^eAjxuAim, I shout; burst out. 252 StiAine rSeiíiTnni, I start ; fly. 

rS 1AT1 » /., a knife. 

T/51AC, /.. a shield. 

fgoiic, v.n., splitting; a cleft; 
fissure 

fgótcA, scalded ; smarting. 

I'gopnAc,/., throat. 

]'5|\eAt) f tn., a cry ; scream. 

rsj\iobcA, written. 

rSP 1o r A1fn i I destroy ; clear out. 

fgup, v.n., stopping; desisting. 

fimtn, I stretch. 

rmf eA|A, m., ancestry ; ancestors. 

price, stretched. 

fioc, m., frost. 

flAccttiAp, well-favoured; neat. 

rl/iocc, m., race ; family ; result. 
cÁ a f . aij\, " sign is on him," 
he is suffering from its conse- 
quences. 

r^°5» g'pl> of fUiA§, m -> an 
army ; host, -a-ó, a hosting. 
ftogA-ó, v.n., swallowing. 
t/méAj\, m. and /., a berry, f. 

•otio, a blackberry, 
ftniojv, m., marrow. 
ftnucA, m. , a bit. 
T/tiAtD, w., a snatch ; snap. 
pieAccA, m., snow. 
focAijA, settled ; quiet. 
-pocAiMijAX), v.n., settling. 
yocpAit), /., a funeral. 
-po-oAjA, m., a trot ; trotting. 
yoileijA, clear ; evident, 
foilfe, /., light; majesty (of 

royalty). 
foiceAc, m., a vessel ; matrix. 
fótÁf, m. t solace; comfort. 
folAf, m., light. 
•pouAf ttia|a, luminous ; bright. 
■polÁcA]A, f.w., providing ; supply- 
ing. 
foLÁc|\uigiTYi, I supply, 
fótvo (f-ópc), m., sort; kind. 
TpeAbf\AOvoi, ravings, 
ppeóif , /., regard ; liking. 
rpí-oiúcÁTi [Ap], a.w., abusing. 
f|\ATi5Án, m., a string, 
fpoipm, I reach. 
TT\ór»,/., nose ; promontory. ftuitÁti, m., a stream. 

fcA-oAim, I stop; cease. 

rxiúptngim, I direct. 

i,xoc, m., stock; cattle. 

VC|aaca«ó, v.n., tearing. 

fcuAtTTÓA, steady. 

fUAitfitieAr;, m., ease ; quietness. 

fUAnfineAfAc, peaceful. 

fuAipc, pleasant. 

f uAn, m., sleep ; rest. 

X tiApAÓAp m., insignificance ; 
sftiall amount. 

fUACAX), m., a shaking ; jolt : 
also v.n., swaying. 

f ub, m. , a berry, f . pel fce, moun- 
tain berry. 

f«ix)e, m., a seat. 

•puil,/., eye; hope; expectation. 

fuitn, /., regard ; heed, cuifvrm 
fuim i, I pay heed to. 

fúl, g. pi. of full. 

UAbAij\c ftiAf, education. 

CAb^pcA, given. 

caca, um An t>u., by the time. 

cacca*©, v.n., choking. 

ca^ait), 3 sg. prcs. subj. of C151W, 

cA^Aice, come. 

cÁin ( f, f a cattle-spoil. 

CAicmm [le], I please. 

CAirVbce, m., usefulness. 

CAijAbceAó, useful ; profitable. 

CAifbeÁnAitn, I show. 

cAifbeÁncA, shown. 

CAifceAt, v.n., journeying. 

caLaiti, m., and/., earth; ground. 

cAtnAtl, m., a while. 

cÁtiA£, past 1 sg. of cipm, I 
come. In Munster the 5 is 
silent in 2 sg. cÁnj;Air (cÁriAÍr), 
and all through pi. cÁtigAtnAÍp, 
cÁn^AbAin, úÁn^A-OAp. 

cÁn^AÚAf, past auton. of ciptn. 

UAob, w.,a side. ix)c., as regards; 
about. 

cAob-LeACAti, broad-sided. 

cAop m., dough. 

CApAií>, quick. 

CAj\Ai5im (uAitApm), I offer, 

CAtVb, m., a bull. VOCABULARY 253 CAnctnf tie, /., contempt ; inso- 
lence. 

CAnctnrneAc, insolent. 

éÁntA, defect, verb, past 3 sg., it 
happened ; there chanced. 

CAnnA, second. The classical An 
•oAnA represents O. Ir. ind ala 
(the other) . The Munster form 
UAnriA and Connacht T>Aj\nA re- 
present O. Ir., ind ala n-ai (the 
other one of them). 

CAnnAC, v.n., drawing. 

cA|\nAitipm, I draw. 

cacatic (cA]?Ann), v.n., urging. 

ceACc, v.n., coming, c. o, escape 
from. 

ceAccAine, m., a messenger. 

ceAóuAineAcc, /., a message. 

ceA^Af^, v.n., instructing. 

ceAgoAf (-"óAf), m., a dwelling- 
house. 

ceAglAc ( = ceAc-ftóg), m. t a 
household. 

ceAtiacAin, /., a smith's tongs ; 
pincers. 

ceAtin, tight. 

céAnAm, céAHAi-ó, impev. 1 and 2 
PL, Come! 

ceAnncA, 1 -oc, together. 1 *oc. 
a céite, all together. 'n-A t. 
pn, in addition to that. 

teAf, in the south. 

ceAf, m., heat. 

ceAfATOe, hot. 

ceAf ctngim, I am lacking. ceAr- 
ctiigeAnti «Aim, I want 

ceine, /., a fire. 

ceip [aja], v.n., failing. 

ci, An c, on the point of ; about 

to. 
tiAn, in the west. 
d§eA]\TiA, m., a lord, 
cijim, I come. 

cimceAtt, prep, with gen., about. 
cniTieAf, m., sickness ; soreness. 
cínceÁn, m., a hearth, 
doc-, fut. stem of C151™. 
cionipÁn, m., a timbrel ; drum. 
cioinpÁtiuix)e, a timpanist. ciottoifs,/., an accident ; mishap. 

cin, pi. cíopúA, /., a country. 

cinnn, dry. 

citig, thick ; dense ; fast. 

cnúóAc, envious. 

cobAn, m., a well. 

co F A »/-> a- choice; best of any- 
thing. 

uó5aihc= C65Á1L (cógbÁit), v.n., 
lifting; taking. 

có^áIac, taking; contagious. 

coil, f. t will ; consent. 

601 n, in the east. 

coinmeAfs, m., obstruction ; mis- 
chief. 

c01 f5> congj., because of ; on 
account of. 

cotfiAf, m., a measure. 

conAf), m. y fruit. 

cone, m., a boar. 

conmAf, m., grumbling at one's 
food ; sulking. 

cofAÓ, m., beginning ; front. 

copitngitri, I begin. 

cnÁcc, v.n., mentioning. 

unÁécAim [An], I mention. 

cnÁig, /., shore ; strand. 

cneAf tiA, across (with gen.) 

cneire, /., strength : also comp. 
of cnéAti, strong. 

cnéar- = cné A*f, because. 

cneó, m., direction. 1 t>c. 50, 
so that. 

cniAit, /., a trial. 

cj\iaLL, v.n., travelling ; ap- 
proaching. Ag c. An, towards; 
to. 

uniAn, m., a third ; formerly 
neuter ; hence x>Á -oc, 

unit), through. 

cnioblói'oeAé, troublesome. 

cniocA-o, thirty. 

cjAiomtigAX), v.n., dnúng. 

cjuúdA (= c. céAt)), a cantred. 

c P 1 ^ n » S-> c t^ n » three persons, 
cniún is really the dai. which 
has replaced the old nom. cntAn. 
The use of the dat. has spread 
from phrases like óuAt>An a 
•ocjuun (they went in their »54 juAme three-men), the three of them 

went. c|\ÍA|\= c]\í-f eA]\, C]\íj\ 
= C|\í-fl|A. C|M1J|\ = cpi-fiujx 

(Fiuf\ = old dat. of veAfx). 
C]\oi-o, /., a fight 
CflOfll, heavy. 
c|AoniA-C]\oi , óe, dejection. 
c]>omt)ÁitTi, /., assembly of 

bards. 
cpof^A-ó, m., fasting. 
C F UA §> Í-, a pity. 
c|\úmpAlÁn, m., a beetle. 
cttAipifg, f. t an account. 
cuAi-j\irn, /., an idea ; estimate. 
cuA)\&ruAl, m., wages. 
cuac, /., a tribe ; clan. 
cu^ao, past auton. of beifum. 
en 151m, I understand, 
utntlce, earned. 
cinVleA'ó, m., increase ; addition. 

a c., any more. c. Aipgio, 

more money, 
cuipf e, /., weariness ; sadness. 
cu1 T v r , b irn » I weary, 
uúif, Afvou., at first. 
cupAp, m. t journey ; occasion. 
cúifz;e, A11 ui3ir-£e. immediately, 
ctn^inc, v.n. of cui$im. cuicim, I fall. 

cuiceann AtnAc, happens. 

cup, dry; short, rude (of speech.) 

tlAbÁp, m.y pride. 

UA15, /., a grave. 

UA11Í1, /., a cave. 

UAirleacc, /., nobility. 

uAti, m., a lamb. 

tiAf a1, noble ; as noun, m., a 
noble. 

uAcbÁf , w., terror ; astonishment. 

uAcbáp aó, horrible ; wonderful. 

u'óacc, /., a will. rÁ£Aim le 
h-u., I solemnly declare (as 
though the statement were my 
last will and testament). 

uile, all. ah u. (aspirating), every. 

úít, or nut. Cuij\im 1 ti-1. I 
make known. 

U1|VO, g.s. of Ó]VO. 

tnr^e, w., water. 
utribuigeAcc, /., humility. 
upóAp, m., a shot ; cast. 
upWbpA, m., power of speech, 
upnuigce, pi. of upnuige, a 

prayer. 
ufÁ, compar. of f ui\u]% y upuirce, 

easy. PERSONAL NAMES beA-ojilt, XVIII, maid to bjMgit). 

beAg bAittige, XVIII, 106. 

bpigio itigeAn Ouncceipne, pass., Brigid, wife of Shanachán. 

CAiLliti TlAomcA, pass., St. Caillin of Fenagh, brother of Shana- 

chán. 
CAij\ce Ceotbitm, XXIV., timpanist. 
Caíia Clúiriófv, XXIII. 

CA-ptiiAol C]Auici]\e, XXIII, Casmliaol the Harper. 
Cia]aáíi, XIX, St. Kieran of Clonmacnoise : died a.d. 549. 
Coring a Caoc, king of Leinster. 
CfvonÁnAc a' cpuACAin, name of a cat. 
■OaoL 'OtnteA'ó, XXIII, bard of Leinster. 
"peA^^ttf mAc HÓ15, Fergus mac Roy. 
por- mAc |:octfiAii\c, XXV, the storyteller. 
-p-i|\1n, name of a dog. 
5]\wAtYíÁti ^Apb-fiActAc, name of a cat. 
5uAi)Ae mAc ColmÁm, pass, king of Connacht ; also called 

5uAij\e Aitine. 
1o]A«fÁn mAc Aj\urÁiti, XIX, king of the Tribe of Cats. 
niAcuet, XXIII. 

niAot ^ei-6ic, XXVIII, chief bard of Scotland. 
mA)VbÁti, pass, a hermit, brother of 5tiAij\e; v * Meyer's King 

and Hermit. 
nieA-ob, queen of Connacht. 
trieYb, pass., daughter of Shanachán. 
Tttéib and tTJu^Amn, two women in the story of £i|\ítié 
Haoi, Noe ; Noah. 
O1I10U,, king of Connacht. 
lieAng 5éA]\-pAcÍAc, name of a cat. 

HiacaII TliiiiifiAclA6, mgeATi clAO-Aiumne, name of a cat. 
SeAHAÓÁn Se ah -file, pass, chief poet of Ireland, successor of 

Dalian also called Seanachán Torpéist. Date Due 
DOTS MOT CffiCtJLATE BOSTON COLLEGE 3 9031 01192210 1 NAMES OF PLACES y at 
nted Alb a, g, -An, d. -Am, Scotland. 
CÁmAf, XXIII. 

CluAiti ttlic nóir 1 , Clonmacnoise. 
CncmbA, Knowth in Co. Meath. 

ConrAccA, Connacht. A plural noun, the form Connacht 

being the gen. pi. 
CuAit^tie, Cooley. 
éi|\e, Ireland. 
^teAnn ati S5Á1I (The Hero's Glen), pass. Glenn-a-sgaul, near I iugh 
net ; Gold 

Aon. 
cloth Kinvarra, Co. Gal way. 
LAigin, pl. t gen. pi., lAigeAti, Leinster. 
tYlAtiAnn, Man. 

tnutfíA, g. -An, d, -Am, Munster. 
nÁf nA niog, Naas, Co. Kildare, Y,*'~«Wt1 T j roels 
With rod. 
apis. 
; by 

A.RY. 

the 

NOW 

.od. 

\RY. 

pro- oral ..___ 357 pages. C| 

action and Essays. 

SéL. Aa 7 T w 0r ^t d - EngIÍSh ^aslatioa of the famous \ 

bÁs^Al°f^"- ^CakoVS^ ÍÍ th ? «me of Red J 
das 'OALtAin ; Ariir r*A^^rT. Y * 3d. net ; by oo<?t ^ P 

by post, 2 £d> Ur EA1 °5 BAon. By Canon 0'ffiv 4 . d 2d 
SC^.^ec. Boo k ofRe citations . 6d . 

«lose mAB t^lf ° US W ° rks ' in Wsh. 

t .33. 6d C * 6 ' < G — ^o«J Cloth Boards; Lettered i» I 
SSeAtAt-Oe^CCA ^«? ^« ♦., altered m 

«,«,« ards ' 2S - 6d - J-EARy. Each> CJoth « n I 

mmne m^ tA1rt , tounoes a„ r • ,. ' I 

By Canon OXearv ->* <j lnsh version of the I rmr^ til 

3em 5ah ceim^' A n iSh Per IO ° ^coS.M H 
Canon O'Leary -as J * version ° f - Immaculate" kvm, J 

An coRóint, riitíne! The P V°° ; sin e le copies. 7 d Hyma -| 

translated from thelJ"v? P l™ A "«*• n, Four r I 

annotations ***Z*^^ **<**>» vSSr.H 

AICRi^a» ^ se ParateIv. C „"* ?\ ^ net - b y post, 6s. j 

« Sr" SW3£ Js?f srci «5 gJ 

wtP SS CR í°SC4lée Tlf. r\ ú^- 64 net ; by post J Con&U ce/M" *a. A ^ introduction notes. 

„ aU ceAf"* 6 - ^a place names. Paper, is. <*. n 
Ss-oe^. A modern Irfv^on a Oi aty- Ifc «. 

W.^«^ *3fiK ; by post, «. 3d- 

iet : by post, is. 9 U » Modern Irish. ^Y ™ ., _ 

ln4 . Complete «4..^ ^ tloa „, th. !«<».. 
r>iTT A.RY TO seAT>ttA. wrcn 1" 

^S". net ; by post, a» & b post> tod. 

„* Pages 202-.59- For Sc botarsh ip. ^ ; by post , lSi 

Qotb Boards. 3*- 6d " . ,. ■. Canon ovary's autobiography 

post, is. 8d.